102 Kaskáda


102 KaskádaKaskáda slúži na rozjednocovanie gužatiny. Zvyčajne býva umiestnená za navažovacím dopravníkom 101. Jej úlohou je zabezpeči, aby na nasledujúci dopravník išiel vždy iba jeden kus gužatiny. Stupňovitú konštrukciu kaskády tvorí pevný robustný rám zváraný z výpalkov, voči ktorému sa pohybuje vozík. Pohyb vozíka je zabezpečený prostredníctvom kžukového mechanizmu poháňaného elektromotorom. Hydraulický posun býva ojedinelý. Kaskáda býva zvyčajne vyhotovená so štyrmi stupňami rozjednocovania. Pre skupinové dávkovanie krátkej, tenkej gužatiny sa používa dvojstupňové vyhotovenie kaskády. Šírka dopravníka závisí od dĺžky gužatiny. Najčastejšie sa pohybuje od 2,5 do 8,0 m. Rozdiel v priemere gužatiny určenej na rozjednocovanie by nemal presiahnu hodnotu 30%. Pod kaskádu sa zvykne dodáva aj čistiaci redlerový dopravník na odsun kôry 405. Nasledujúci dopravník býva spravidla prísunový pozdĺžny reazový dopravník 106, 107, 109, 110.

<< >>


Kaskáda [02014064-10]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,0-2,5
Priemer gužatiny [mm]: 50-450
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5 x 500
Celková šírka dopravníka [mm]: 3350
Hrúbky plechov [mm]: bewegliche Stufen 10mm, feste Stufen 20 mm
Výkon [ks/min]: 20
Nárazniková stena: H=1180 mm
Pozri viac

Kaskáda Doppel [02011024-20A]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,0-3,0
Priemer gužatiny [mm]: 80-400
Vozík: mit 5 Hubsektionen mit 5 Vorschubstufen
Vozík: mit 6 Konturbleche mit 4 Vorschubstufen
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5x525
Celková šírka dopravníka [mm]: 2830
Výkon [ks/min]: 25
Pozri viac

Kaskáda dvojstupňová [02014064-20]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,0-2,5
Priemer gužatiny [mm]: max. 450
Počet posuvných schodov [ks]: 2
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 1 x 2300
Celková dĺžka dopravníka [mm]: 3200
Hrúbky plechov [mm]: Bewegliche Stufen 10 mm, Rippe 15 mm
Konštrukcia rámu: in 20 mm Stahlblech
Zdvih [mm]: 1000
Výkon [ks/min]: 8,5
Pozri viac

Kaskáda hydraulická [01407001-10]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,5 -10,0
Priemer gužatiny [mm]: 200-500
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 8 x (3x800+1000x1200x1400x1550+2050)
Celková šírka dopravníka [mm]: 11180
Hrúbky plechov [mm]: bewegliche Stufen 12mm, feste Stufen 20 mm
Výkon [ks/min]: 12
Pozri viac

Kaskáda hydraulická [04612001-02]


Dĺžka gužatiny [m]: 6,0-18,0
Priemer gužatiny [mm]: 100-600
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 3 x (2x1466)
Celková šírka dopravníka [mm]: 13000
Hrúbky plechov [mm]: bewegliche Stufen 12mm, feste Stufen 20 mm
Výkon [ks/min]: 4
Pozri viac

Kaskáda [00813084-10]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0 - 9,0
Priemer gužatiny [mm]: 100-700
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 2x1000 + 6x800
Celková šírka dopravníka [mm]: 7100
Hrúbky plechov [mm]: bewegliche Stufen 12mm, feste Stufen 20 mm
Výkon [ks/min]: 10
Pozri viac

Kaskáda [00813088-20]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,0-6,00
Priemer gužatiny [mm]: 600
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5x942
Celková šírka dopravníka [mm]: 5200
Hrúbky plechov [mm]: bewegliche Stufen 12mm, feste Stufen 20 mm
Výkon [ks/min]: 8
Pozri viac

Kaskáda [00813089-20]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,0 - 6,0
Priemer gužatiny [mm]: 150 - 600
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5 x 942
Celková šírka dopravníka [mm]: 5200
Hrúbky plechov [mm]: Bewegliche Stufen in 12 mm Stahlblech; Feste Stufen in 20 mm Stahlblech
Výkon [ks/min]: 16
Pozri viac

Kaskáda [00816156-30]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,0 - 4,0 m
Priemer gužatiny [mm]: 50 - 300 mm
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5x655
Celková šírka dopravníka [mm]: 3620
Hrúbky plechov [mm]: bewegliche Stufen 12mm, feste Stufen 15 mm
Výkon [ks/min]: 15
Pozri viac

Kaskáda [00821259-20]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0-6,0
Priemer gužatiny [mm]: 150-800
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5x942
Celková šírka dopravníka [mm]: 5200
Hrúbky plechov [mm]: bewegliche Stufen 12mm, feste Stufen 20 mm
Výkon [ks/min]: 8,5
Pozri viac

Kaskáda [00908007-110]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0-8,0
Priemer gužatiny [mm]: 140-750
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 8 x 750
Celková šírka dopravníka [mm]: 6735
Hrúbky plechov [mm]: bewegliche Stufen 12mm, feste Stufen 20 mm
Výkon [ks/min]:
Pozri viac

Kaskáda [02010017-20]


Dĺžka gužatiny [m]: 6,0
Priemer gužatiny [mm]: 600
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5x942
Celková šírka dopravníka [mm]: 5180
Hrúbky plechov [mm]: bewegliche Stufen 12mm, feste Stufen 20 mm
Výkon [ks/min]: 8
Pozri viac

Kaskáda [02011030-25]


Dĺžka gužatiny [m]: 1,6-5,00
Priemer gužatiny [mm]: 40-400
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5x655
Celková šírka dopravníka [mm]: 3620
Hrúbky plechov [mm]: bewegliche Stufen 12mm, feste Stufen 15 mm
Výkon [ks/min]: 15
Pozri viac

Kaskáda [02011032-20]


Dĺžka gužatiny [m]: 1,6-5,00
Priemer gužatiny [mm]: 650
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5x682
Celková šírka dopravníka [mm]: 4650
Hrúbky plechov [mm]: bewegliche Stufen 12mm, feste Stufen 20 mm
Výkon [ks/min]: 8
Pozri viac

Kaskáda [02015073-200]


Dĺžka gužatiny [m]: 5,0
Priemer gužatiny [mm]: 600
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5 x 942
Celková šírka dopravníka [mm]: 5140
Hrúbky plechov [mm]: bewegliche Stufen 12mm, feste Stufen 20 mm
Takt [ks/min]: 11,7
Pozri viac

Kaskáda [02016094-20]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,0 -4,1 m
Priemer gužatiny [mm]: 300-800 mm
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 4x840
Celková šírka dopravníka [mm]: 3400
Hrúbky plechov [mm]: bewegliche Stufen 12mm, feste Stufen 20 mm
Výkon [ks/min]: 5
Pozri viac

Kaskáda [02017127-230]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0 - 5,0 m
Priemer gužatiny [mm]: bis max. 500 mm
Počet posuvných schodov [ks]: 2
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 2 x 1102; 3 x 802
Celková šírka dopravníka [mm]: 5550
Hrúbky plechov [mm]: bewegliche Stufen 12mm, feste Stufen 20 mm
Výkon [ks/min]: 18
Pozri viac

Kaskáda [02317018-20]


Dĺžka gužatiny [m]: 5,0
Priemer gužatiny [mm]: 650
Max. zaaženie [kg]: 4600
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5 x 834
Celková šírka dopravníka [mm]: 4190
Hrúbky plechov [mm]: moving steps 12mm, frame 20 mm
Takt [ks/min]: 12
Pozri viac

Kaskáda [05414003-73]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0 - 6,2
Priemer gužatiny [mm]: 600
Počet posuvných schodov [ks]: 2
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5 x 1102
Celková šírka dopravníka [mm]: 6210
Hrúbky plechov [mm]: bewegliche Stufen 12mm, feste Stufen 20 mm
Výkon [ks/min]: 12
Pozri viac

Kaskáda [06619004-10]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,5 - 5,0 m
Priemer gužatiny [mm]: 80 - 400 mm
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5 x 834
Celková šírka dopravníka [mm]: 4190
Hrúbky plechov [mm]: Bewegliche Stufen in 12 mm Stahlblech; Feste Stufen in 20 mm Stahlblech
Výkon [ks/min]: 11,7
Pozri viac

Kaskáda [07519001-20]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0 - 6,3 m
Priemer gužatiny [mm]: 240 - 700 mm
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 4x1145
Celková šírka dopravníka [mm]: 5680
Hrúbky plechov [mm]: 20/12
Výkon [ks/min]: 8,5
Pozri viac