109 Prísunový dopravník s jednostranným vyrážaním


109 Prísunový dopravník s jednostranným vyrážanímPrísunový dopravník s jednostranným vyrážaním slúži na zmenu smeru transportu guľatiny z pozdĺžneho na priečny, a to len do jednej strany. Jednostranné vyrážanie sa používa pri obidvoch typoch prísunových dopravníkov (dvoj- aj jednoreťazovom). Zvyčajne býva za pokladačom guľatiny 104, kaskádou 102 alebo za dvoj- a jednoreťazovým prísunovým dopravníkom 106 a 107. Prevedenie dopravníka je totožné s prísunovými dopravníkmi 106 a107, ale je doplnené o jednostranný vyrážač. Vyrážanie môže byť: Rotačné horné (00708009-145, 02011024-35) vhodné pri širšom dvojreťazovom dopravníku. Pohon vyrážania je elektrický a vyrážanie je rýchle. Vyrážač sa otáča a nevracia sa naspäť do základnej polohy. Rotačné spodné hydraulické (00814101-20) vhodné pri užšom jednoreťazovom dopravníku. Pohon vyrážania je hydraulický a vyrážanie je pomalšie. Vyrážač sa zakaždým vracia do základnej polohy. Rotačné spodné elektrické (00810032-50-100) vhodné pri užšom jednoreťazovom dopravníku. Pohon vyrážania je elektrický a vyrážanie je stredne rýchle. Vyrážač sa zakaždým vracia do základnej polohy. Bočné hydraulické ramená (00812073-80, 00811053-03) vhodné hlavne pri širšom dvojreťazovom dopravníku. Pohon vyrážania je hydraulický a vyrážanie je pomalšie. Vyrážač sa vracia do základnej polohy. Bočné rotačné elektrické (00715081-10) vhodné pri užšom jednoreťazovom dopravníku. Rýchlosť vyrážania sa musí regulovať pomocou frekvenčného meniča. Pohon vyrážania je elektrický a vyrážanie je rýchle. Vyrážač rotuje okolo svojej osi až do základnej polohy. Dĺžka dopravníka býva od 6 do 200 m. Nasledujúce zariadenie môže byť box na vyrazenú guľatinu 193, singulátor 105, pokladač guľatiny 104 alebo priečny reťazový dopravník 112.

<< >>


Prísunový dopravník s jednostr. vyrážaním [00908016-1140]


Dĺžka guľatiny [m]: 5,0
Priemer guľatiny [mm]: 650
Dĺžka dopravníka [mm]: 10500
Výška dopravníka [mm]: 950
Unášač: PE1000
Rozostup unášačov [mm]: 960
Rameno vyrážača: 4 hydraulisch
Pozri viac

Prísunový dopravník s jednostr. vyrážaním [02010008-100]


Dĺžka guľatiny [m]: 3,0-22,0
Priemer guľatiny [mm]: 500
Dĺžka dopravníka [mm]: 44300
Výška dopravníka [mm]: 1200
Unášač: 177 Stk.
Rozostup unášačov [mm]: 508
Vedenie reťaze: Hardox
Napínanie reťaze: hydraulisch
Vyrážač: 4 x 2 Armen hadraulisch
Sekcia merania: Messtunel
Pozri viac

Prísunový dopravník s jednostr. vyrážaním [02010008-150]


Dĺžka guľatiny [m]: 2,5-6,0
Priemer guľatiny [mm]: 500
Dĺžka dopravníka [mm]: 8500
Výška dopravníka [mm]: 1300
Unášač: 30 Stk. Stahl
Rozostup unášačov [mm]: 635
Vedenie reťaze: Hardox
Napínanie reťaze: hydraulisch
Vyrážač: 3 x Rotationsauswerfer
Pohyblivý doraz: 1 x Hydraulisch
Pozri viac

Prísunový dopravník s jednostr. vyrážaním [02010012-10]


Dĺžka guľatiny [m]: 3,0-6,0
Priemer guľatiny [mm]: 650
Dĺžka dopravníka [mm]: 32000
Výška dopravníka [mm]: 960
Unášač: PE1000
Rozostup unášačov [mm]: 960
Vedenie reťaze: Hardox
Napínanie reťaze: hydraulisch
Rameno vyrážača: 5 x hydraulisch einseitig
Pozri viac

Prísunový dopravník s jednostr. vyrážaním [02010020-150]


Dĺžka guľatiny [m]: 6,0
Priemer guľatiny [mm]: 600
Dĺžka dopravníka [mm]: 9430
Výška dopravníka [mm]: 957
Unášač: PE1000
Rozostup unášačov [mm]: 640
Vedenie reťaze: Hardox
Rameno vyrážača: 4 x hydraulisch einseitig
Pozri viac

Prísunový dopravník s jednostranným vyrážaním [02010017-30]


Dĺžka guľatiny [m]: 6
Priemer guľatiny [mm]: 600
Dĺžka dopravníka [mm]: 25400
Výška dopravníka [mm]: 2000
Unášač: 82 Stk. PE1000
Rozostup unášačov [mm]: 640
Vedenie reťaze: Hardox
Napínanie reťaze: mechanisch
Bočná stena [mm]: 380
Rameno vyrážača: 5 x hydraulisch einseitig
Pozri viac

Prísunový dopravník s jednostranným vyrážaním [05414001-50]


Dĺžka guľatiny [m]: 8
Priemer guľatiny [mm]: 600
Dĺžka dopravníka [mm]: 22680
Výška dopravníka [mm]: 1550
Unášač: 73 x Stahl
Rozostup unášačov [mm]: 609,6
Vedenie reťaze: Hardox
Napínanie reťaze: hydraulisch
Vyrážač: 11 x einseitig, hydraulisch
Bočná stena [mm]: 400
Pozri viac

Prísunový dopravník s jednostranným vyrážaním [05916005-1090]


Dĺžka guľatiny [m]: 2,5-6,0
Priemer guľatiny [mm]: 300-1100
Dĺžka dopravníka [mm]: 12825
Unášač: oceľový
Rozostup unášačov [mm]: 508
Vedenie reťaze: Hardox
Napínanie reťaze: hydraulicky
Rameno vyrážača: 4x hydraulické
Prevedenie:: tunel pre meranie
Pozri viac