115 Dopravník pre detektor kovov


115 Dopravník pre detektor kovovDopravník pre detektor kovov slúži na detekciu kovu v gužatine pri pozdĺžnom transporte gužatiny do píly alebo skladu gužatiny. Zvyčajne býva za prísunovým dopravníkom 106, 107. Základom dopravníka je dopravný pás pohybujúci sa v priestore detektoru kovov po plastovom antistatickom vedení v drevenom koryte. Začiatok a koniec dopravníka, ako aj náhonová a napínacia sekcia sú kovové. Pevnos a typ pásu sa určí podža hmotnosti prepravovanej gužatiny a rýchlosti transportu. Šírka pásu sa určí podža priemeru gužatiny. Pohon je zabezpečený elektromotorom pomocou hnacieho bubna. Napínanie pásu je spravidla mechanické pomocou napínacieho bubna. Rýchlos sa môže regulova prostredníctvom frekvenčného meniča. Dĺžka dopravníka býva cca 6 m. Vežkos detektora kovu sa určí podža priemeru gužatiny. Dĺžka drevenej bezkovovej zóny závisí od typu detektoru kovu. Nasledujúci dopravník býva spravidla prísunový dopravník s jednostranným alebo obojstranným vyrážaním 109, 110 alebo triedič gužatiny 118.

<< >>


Dopravník pre detektor kovov [00708018-75]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0 - 6,0
Priemer gužatiny [mm]: 250-800
Dĺžka dopravníka [mm]: 5680
Dopravná výška [mm]: 1130
Šírka pásu [mm]: 500
Typ pásu: EP500/6+0
Hnací bubon: D624-550
Napínací bubon: D624-550
Koryto: aus Buchenholz und Kunststoffleiste PE1000
Vratné valce: 1 x
Pozri viac

Dopravník pre detektor kovov [02010008-260]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,5 - 6,0
Priemer gužatiny [mm]: 500
Dĺžka dopravníka [mm]: 5600
Dopravná výška [mm]: 1200
Šírka pásu [mm]: 500
Typ pásu: EP630/3;5+0
Hnací bubon: D630 mit Gummierung
Napínací bubon: D610
Koryto: aus Buchenholz und Kunststoffleiste PE1000
Pozri viac

Dopravník pre detektor kovov [02016094-50]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0 - 4,1 m
Priemer gužatiny [mm]: 300-800 mm
Dĺžka dopravníka [mm]: 8900
Dopravná výška [mm]: 780
Šírka pásu [mm]: 600
Typ pásu: EP500/4/6+0
Hnací bubon: D477 mit Gummierung
Nosné valce [ks]: 19 x D159
Bezkovová zóna: aus Buchenholz und Kunststoffleiste L=3300mm
Pozri viac

Dopravník pre detektor kovov [03210001-30]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,5 - 6,5
Priemer gužatiny [mm]: 100-1000
Dĺžka dopravníka [mm]: 5600
Dopravná výška [mm]: 1200
Šírka pásu [mm]: 650
Typ pásu: EP500/4;6+0
Hnací bubon: D541 mit Gummierung
Napínací bubon: D500
Bezkovová zóna: aus Buchenholz und Kunststoffleiste PE1000
Pozri viac

Dopravník pre detektor kovov [05916005-1050]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,5-6,0
Priemer gužatiny [mm]: 300-1100
Dĺžka dopravníka [mm]: 5200
Šírka pásu [mm]: 650
Typ pásu: EP500/4;6+0
Hnací bubon: D460 s pogumovaním
Bezkovová zóna: bukové koryto+plast
Koncová rolka: vstupná rolka z odkôrňovača
Pozri viac

Pásový dopravník pre dektor kovov pred odkôrovač [02011024-30]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,0 – 3,0 m
Priemer gužatiny [mm]: max. 400 mm
Dĺžka dopravníka [mm]: 14460
Dopravná výška [mm]: 690
Šírka pásu [mm]: 400
Typ pásu: EP500/4; 6+0
Hnací bubon: D426 mit Gummierung
Napínací bubon: D426 mit Gummierung
Koryto: aus Buchenholz und Kunststoffleiste
Výkyvná konusová rolka: 1 Stk, hydraulisch
Vratné valce: 10 Stk, D89
Stierač: 1 x
Pozri viac

Pásový dopravník pre detektor kovov [03011002-10]


Funkcia: integriert in bestehenden Blockzug
Priemer gužatiny [mm]: max. 700 mm
Dĺžka dopravníka [mm]: 3760
Dopravná výška [mm]: 1500
Šírka pásu [mm]: 500
Typ pásu: EP500/6+0
Hnací bubon: D522-550
Napínací bubon: D500-550
Bezkovová zóna: aus Buchenholz und Kunststoffleisten
Pozri viac

Pásový dopravník pre detektor kovov [04412001-120]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,0 - 4,0
Priemer gužatiny [mm]: 100-400
Dĺžka dopravníka [mm]: 8000
Šírka pásu [mm]: 800
Typ pásu: EP630/4/5+0
Hnací bubon: 366
Napínací bubon: 346
Bočná stena [mm]: 430
Vratné valce: 4 x D108
Stierač: 1
Bezkovová zóna: für Metallsuchgerät
Pozri viac