119 Otáčač gužatiny


119 Otáčač gužatinyOtáčač gužatiny slúži na otočenie výrezu gužatiny o 180 stupňov, aby bola zabezpečená správna orientácia výrezu do píly. Používa sa v menších prevádzkach s nižším taktom. Základ otáčača tvorí ocežový rám a dve poháňané kónusové rolky. Pomocou kónusových roliek sa gužatina vycentruje. Ocežový rám s rolkami, na ktorých leží gužatina sa zdvihne smerom hore pomocou hydraulického valca. Rám sa spolu s gužatinou otočí o 180 stupňov. Otočenie rámu zabezpečuje elektromotor. Otáčač gužatiny môže by zabudovaný pri pozdĺžnom, ako aj priečnom transporte. Otáčač môže by integrovaný do priečneho reazového dopravníka 112 alebo medzi jedno- a dvojreazové prísunové dopravníky 106 a 107.

<< >>


Otáčač gužatiny bez valcov [00814097-40]


Dĺžka gužatiny [m]: max. 6,0 m
Priemer gužatiny [mm]: 600
Max. zaaženie [kg]: 1500
Spôsob otáčania: +/- 180°
Zdvih [mm]: 700 durch Hydraulikzylinder
Otáčanie: durch Getriebemotor
Pozri viac

Otáčač gužatiny [00813088-40]


Dĺžka gužatiny [m]: 6
Priemer gužatiny [mm]: 600
Max. zaaženie [kg]: 1500
Spôsob otáčania: +/- 180°
Zdvih [mm]: 700 durch Hydraulikzylinder
Otáčanie: durch Getriebemotor
Hnané konusové valce [ks]: 2
Pozri viac

Otáčač gužatiny [07519001-45]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0 - 6,3 m
Priemer gužatiny [mm]: 240 - 700 mm
Max. zaaženie [kg]: 2000
Spôsob otáčania: +/- 180°
Zdvih [mm]: 700 pomocou hydraulického valca
Otáčanie: elektromotorom s brzdou
Hnané konusové valce [ks]: 2 x L819
Pozri viac