307 Priečne dráhy reazovéPriečne dvojreazové dráhy so zdvíhacím stolom [00717136-160]


Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 3134
Šírka dopravníka [mm]: 700/900
Výška dopravníka [mm]: 515/1400
Zdvih [mm]: 885

Priečne dvojreazové dráhy [00717136-130]


Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 5676
Šírka dopravníka [mm]: 700/900
Výška dopravníka [mm]: 515

Priečne dvojreazové dráhy [00717136-140]


Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 2220
Šírka dopravníka [mm]: 700/900
Výška dopravníka [mm]: 515

Priečne dvojreazové dráhy [06017017-30]


Rozmery balíka [mm]: 1060x1200x2550 mm
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 6676
Šírka dopravníka [mm]: 700/900
Výška dopravníka [mm]: 530

Priečne reazové dráhy [00718148-30]


Počet reazových dráh [ks]: 5 + 7
Osová vzdialenos [mm]: 1770 + 2000 mm
Vstupné valce: 4 x nicht angetriebene
Zdvíhacia lišta: pneumatisch
Pridržiavač: 3 x von oben

Priečne reazové dráhy [02014070-45]


Takt [ks/min]: 15 Min/ 1 Zyklus
Rozmery balíka [mm]: max. 300x2000-16500
Max. zaaženie [kg]: 6000
Počet reazových dráh [ks]: 9
Osová vzdialenos [mm]: 2330
Šírka dopravníka [mm]: 13450
Výška dopravníka [mm]: 1426

Priečne reazové dráhy [06517001-40]


Počet reazových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos [mm]: 6611
Šírka dopravníka [mm]: 700
Výška dopravníka [mm]: 915
Hnacia reaz: 20B-1

Priečne reazové dráhy [07318001-370]


Typ a rozmery reziva: L=1,5 - 3,05 m
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 3000
Šírka dopravníka [mm]: 2420
Výška dopravníka [mm]: 1000
Vstupné valce: 2 x nicht angetriebene
Pridržiavač: 1 x von oben
Zdvíhacia lišta: 4 x pneumatisch

Priečne reazové dráhy na pakety [07218001-30]


Rozmery balíka [mm]: max. 509 x 1400 - 3000 mm
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 3720
Šírka dopravníka [mm]: 2350
Výška dopravníka [mm]: 430
Max. zaaženie [kg]: 5200
Zdvíhacia lišta: 4 x pneumatisch

Priečne reazové dráhy na pakety [07218001-31]


Rozmery balíka [mm]: max. 509 x 1400 - 3000 mm
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 4830
Šírka dopravníka [mm]: 2350
Výška dopravníka [mm]: 430

Priečne reazové dráhy s otáčaním [01111009-10]


Rozmery dosiek [mm]: max. 1500x3000x50
Počet reazových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos [mm]: 43776
Šírka dopravníka [mm]: 900 Kettenabstand
Zarážka: 10 x pneumatisch
Otáčanie: 2 x hydraulisch schwenkbare Armen

Priečne reazové dráhy s otočou [06517001-10]


Počet reazových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos [mm]: 3450
Šírka dopravníka [mm]: 700
Výška dopravníka [mm]: 650
Hnacia reaz: 20B-1
Otáčanie: 90°

Priečne reazové dráhy s otočou [06517001-20]


Počet reazových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos [mm]: 4750
Šírka dopravníka [mm]: 700
Výška dopravníka [mm]: 917
Hnacia reaz: 20B-1
Otáčanie: 90°

Priečne reazové dráhy s pridržiavaním [02017119-10]


Rozmery dosiek [mm]: max. 230x120x6100 mm
Funkcia: Einzug in Beschleuniger
Max. zaaženie [kg]: 1100
Počet reazových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos [mm]: 3965
Výška dopravníka [mm]: 923
Pridržiavač: 3 Stk. von oben
Zdvíhanie: 2 Stk. pneumatischer Tisch
Dopravné valce [ks]: 5 Stk.
Bočný doraz: 1 Stk.

Priečne reazové dráhy s rozjednocovaním [00710045-20]


Rozmery dosiek [mm]: 510x32x3000 mm; šalovacie dielce
Počet reazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos [mm]: 3420
Výška dopravníka [mm]: 1075
Rozjednocovanie: pneumatisch
Počet pák na hriadeli [ks]: 5 manuell anstellbar

Priečne reazové dráhy s rozjednocovaním [02014070-5]


Rozmery dosiek [mm]: max.140x300x16500 mm
Počet reazových dráh [ks]: 9
Osová vzdialenos [mm]: 1230
Výška dopravníka [mm]: 890
Celková šírka dopravníka [mm]: 15280
Pomocný rozjednocovač: Pneumatisch
Zarážka: Pneumatisch

Priečne reazové dráhy s rozjednocovaním [02015083-1070]


Prepravovaný materiál: L = 7,1 - 15,1 m
Počet reazových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos [mm]: 7692
Šírka dopravníka [mm]: 16000
Výška dopravníka [mm]: 2500 auf 2200 fallend
Pridržiavač: pneumatisch von oben
Rozjednocovanie: pneumatisch schwenkbare Ketten
Zarážka: pneumatisch

Priečne reazové dráhy s rozjednocovaním [04814003-10]


Typ a rozmery reziva: max. 400x300x16000 mm
Počet reazových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos [mm]: 2500
Šírka dopravníka [mm]: 10100
Výška dopravníka [mm]: 970
Otáčanie: 1 x pneumatisch
Rozjednocovanie: 1 x pneumatisch

Priečne reazové dráhy z 2 častí [04819015-60]


Prepravovaný materiál: Lamellen L=2,4-17,5 m
Konštrukcia rámu: freitragend
Počet reazových dráh [ks]: 13
Osová vzdialenos [mm]: 8225+5933
Šírka dopravníka [mm]: 18350
Výška dopravníka [mm]: 1800 /1500

Priečne reazové dráhy zdvíhacie [00709042-77]


Rozmery balíka [mm]: 600x500-3000
Max. zaaženie [kg]: 1000
Počet reazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos [mm]: 3960
Výška dopravníka [mm]: 540
Zdvíhanie: 41 mm durch Balgzylinder

Priečne reazové dráhy zdvíhacie [00710045-100]


Rozmery dosiek [mm]: 510x32-3000 mm
Počet reazových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos [mm]: 1300
Výška dopravníka [mm]: 1125
Zdvíhanie: pneumatisch um 5°

Priečne reazové dráhy zdvíhacie [00710047-30]


Rozmery balíka [mm]: max.2500x1000-6000 mm
Max. zaaženie [kg]: 5000
Počet reazových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos [mm]: 2600
Šírka dopravníka [mm]: 4060
Výška dopravníka [mm]: 530
Zdvíhanie: 104 mm, mit Balgzylinder

Priečne reazové dráhy zdvíhacie [01112011-50]


Rozmery balíka [mm]: 2000x5000
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 5505
Výška dopravníka [mm]: min 537/ max 633

Priečne reazové dráhy [00709041-110]


Rozmery dosiek [mm]: 6000x2500x1000
Max. zaaženie [kg]: 5000
Počet reazových dráh [ks]: 9
Osová vzdialenos [mm]: 2690
Šírka dopravníka [mm]: 8800
Výška dopravníka [mm]: 560

Priečne reazové dráhy [00709041-130]


Rozmery balíka [mm]: 6000x2500x1000
Max. zaaženie [kg]: 5000
Počet reazových dráh [ks]: 9
Osová vzdialenos [mm]: 2690
Šírka dopravníka [mm]: 8800
Výška dopravníka [mm]: 560

Priečne reazové dráhy [00710047-40]


Priečne reazové dráhy [00710047-50]


Rozmery balíka [mm]: max.2500x1000-6000mm
Max. zaaženie [kg]: 5000
Počet reazových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos [mm]: 2440
Šírka dopravníka [mm]: 4060
Výška dopravníka [mm]: 610

Priečne reazové dráhy [00718143-100]


Max. zaaženie [kg]: Leimholzplatte 150 kg/L=5,1m
Počet reazových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos [mm]: 1600+1380
Šírka dopravníka [mm]: 5000
Výška dopravníka [mm]: 970 +/- 50 mm
Zdvíhanie priečnych dráh: 1 x pneumatisch

Priečne reazové dráhy [00718143-20]


Max. zaaženie [kg]: Leimholzplatte 150 kg/L=5,1m
Počet reazových dráh [ks]: 20+20
Osová vzdialenos [mm]: 1635+2505
Šírka dopravníka [mm]: 5000
Výška dopravníka [mm]: 975 +/- 50 mm
Zdvíhanie priečnych dráh: 2x pneumatisch

Priečne reazové dráhy [00718143-50]


Max. zaaženie [kg]: Leimholzplatte 150kg/L=5,1m
Počet reazových dráh [ks]: 13+13
Osová vzdialenos [mm]: 1635+2160
Šírka dopravníka [mm]: 5000
Výška dopravníka [mm]: 975 +/- 50 mm
Zdvíhanie priečnych dráh: 2x pneumatisch

Priečne reazové dráhy [00820253-40]


Počet reazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos [mm]: 2260
Dopravná výška [mm]: von 500 auf 930 (10°)

Priečne reazové dráhy [01111007-10]


Počet reazových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos [mm]: 2910
Šírka dopravníka [mm]: 4920
Dopravná výška [mm]: 912

Priečne reazové dráhy [01111007-20]


Počet reazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos [mm]: 2910
Šírka dopravníka [mm]: 4660
Dopravná výška [mm]: 912

Priečne reazové dráhy [02014068-10]


Rozmery dosiek [mm]: Fachwerkbinder L=22 m
Max. zaaženie [kg]: 3500
Počet reazových dráh [ks]: 11 Stk. (3-teilig)
Osová vzdialenos [mm]: 2960

Priečne reazové dráhy [02014068-20]


Prepravovaný materiál: Fachwerkbinder L=22m
Max. zaaženie [kg]: 3500
Počet reazových dráh [ks]: 6 Stk. (2-teilig)
Osová vzdialenos [mm]: 4455

Priečne reazové dráhy [02014068-70]


Prepravovaný materiál: Fachwerkbinder L=22 m
Max. zaaženie [kg]: 33000
Dopravná výška [mm]: 700
Počet reazových dráh [ks]: 11 Stk. (3-teilig)
Osová vzdialenos [mm]: 9190

Priečne reazové dráhy [02014068-90]


Prepravovaný materiál: Fachwerkbinder L=22 m
Max. zaaženie [kg]: 3500
Počet reazových dráh [ks]: 6 Stk. (2-teilig)
Osová vzdialenos [mm]: 5400
Dopravná výška [mm]: 700

Priečne reazové dráhy [02015083-1020]


Prepravovaný materiál: L= 7,5 - 15,1 m
Šírka dopravníka [mm]: 13070
Počet reazových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos [mm]: 1220
Zdvíhanie: pneumatisch

Priečne reazové dráhy [02015083-1060]


Prepravovaný materiál: L = 7,1 - 15,1 m
Počet reazových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos [mm]: 5994
Šírka dopravníka [mm]: 16200
Výška dopravníka [mm]: 2535

Priečne reazové dráhy [02015083-2040]


Dĺžka reziva: L= 1,8 -15,0 m
Počet reazových dráh [ks]: 11
Osová vzdialenos [mm]: 2503
Šírka dopravníka [mm]: 13251
Výška dopravníka [mm]: 946 ab Unterbau

Priečne reazové dráhy [02015083-2041]


Dĺžka reziva: L= 1,8 - 15,0 m
Počet reazových dráh [ks]: 11
Osová vzdialenos [mm]: 747 + 590
Šírka dopravníka [mm]: 12328
Dopravná výška [mm]: ca. 950 ab Unterbau

Priečne reazové dráhy [02017119-50]


Rozmery dosiek [mm]: max. 230x120x6100 mm
Počet reazových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos [mm]: 2805
Sklopná klapka: 12 x AA544 mm
Zdvíhanie: pneumatisch, separat für jede Wippe
Výška dopravníka [mm]: 845

Priečne reazové dráhy [04819015-30]


Prepravovaný materiál: Lamellen L=2,4-17,5 m
Konštrukcia rámu: nicht freitragend
Počet reazových dráh [ks]: 13
Max. zaaženie [kg]: 22000
Osová vzdialenos [mm]: 3300
Šírka dopravníka [mm]: 18800
Výška dopravníka [mm]: 1000

Priečne reazové dráhy [04819015-40]


Prepravovaný materiál: Lamellen L=2,4-17,5 m
Konštrukcia rámu: nicht freitragend
Počet reazových dráh [ks]: 13
Osová vzdialenos [mm]: 6600 + 500
Max. zaaženie [kg]: 40000
Šírka dopravníka [mm]: 18900
Výška dopravníka [mm]: 1000

Priečne reazové dráhy [05415007-130]


Rozmery balíka [mm]: 1200 x 1200 x 6000 mm
Max. zaaženie [kg]: 5000
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 4200
Šírka dopravníka [mm]: 4450

Priečne reazové dráhy [05415013-70]


Rozmery balíka [mm]: 1200 x 1200 x 6000 mm
Max. zaaženie [kg]: 5000
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 9200
Šírka dopravníka [mm]: 4450

Priečne reazové dráhy [06517001-30]


Počet reazových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos [mm]: 6611
Šírka dopravníka [mm]: 700
Výška dopravníka [mm]: 782
Hnacia reaz: 20B-1

Priečne reazové dráhy [06517001-50]


Počet reazových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos [mm]: 1050
Šírka dopravníka [mm]: 700
Výška dopravníka [mm]: 650
Hnacia reaz: 20B-1

Priečne reazové dráhy [07218002-120]


Prepravovaný materiál: balíky platní 509x3030 mm
Max. zaaženie [kg]: 1200
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 1390
Zdvíhanie priečnych dráh: durch Hubtisch bei Kunden

Priečne reazové dráhy [07218002-130]


Prepravovaný materiál: balíky platní 509x3030 mm
Max. zaaženie [kg]: 3500
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 1190

Reazové dráhy [06016004-10]


Rozmery dosiek [mm]: max. 28x600-2500 mm
Počet reazových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos [mm]: 2014
Šírka dopravníka [mm]: 2500
Výška dopravníka [mm]: 910

Reazové dráhy [07620003-60]


Dĺžka reziva: 1,5 - 6,0 m
Počet reazových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos [mm]: 710
Dopravná výška [mm]: 800
Valčeková tra: 6 x 1500 mm