504 Reťazovo-pásový dopravníkReťazovo-pásový dopravník ochladzovací [04713001-40]


Prepravovaný materiál: oceľové výkovky max. 1000°C
Dĺžka dopravníka [mm]: 6740
Výška dopravníka [mm]: 1770
Sklon [°]: 3,5
Vonk. šírka koryta [mm]: 838
Šírka pásu [mm]: 570
Typ pásu: drôtený
Kryt: po celej dĺžke
Pozri viac

Reťazovo-pásový dopravník ochladzovací [04714008-20]


Prepravovaný materiál: oceľové výkovky max. 1000°C
Max. zaťaženie [kg]: 150
Dĺžka dopravníka [mm]: 6550
Výška dopravníka [mm]: 1770
Sklon [°]: 3
Vonk. šírka koryta [mm]: 983
Typ pásu: drôtený
Šírka pásu [mm]: 580
Pozri viac

Reťazovo-pásový dopravník S [04714006-10]


Prepravovaný materiál: oceľové výkovky max. 1000°C
Dĺžka dopravníka [mm]: 9200 (4,2+5,0m)
Sklon [°]: 35°
Vonk. šírka koryta [mm]: 853
Šírka pásu [mm]: 580
Hnacia reťaz: 28B-1
Posun: po koľajniciach pomocou koliesok
Pozri viac

Reťazovo-pásový dopravník [04415011-10]


Dĺžka dopravníka [mm]: 13000
Rovné sekcie: Bodenteil 2600 + Steigteil 9000
Výška dopravníka [mm]: Abwurfhöhe ca. 5400
Sklon [°]: 30
Bočná stena [mm]: 520
Výška koryta [mm]: 1200
Šírka pásu [mm]: 1400
Typ pásu: EP400/3, 4+2 AA
Unášač: Winkel 200 x 70 mm
Rozostup unášačov [mm]: 1500
Pozri viac

Reťazovo-pásový dopravník [04713001-20]


Prepravovaný materiál: oceľové výkovky
Dĺžka dopravníka [mm]: 2687
Sklon [°]: 5
Vonk. šírka koryta [mm]: 993
Typ pásu: plechový trojdielny
Šírka pásu [mm]: 558
Pozri viac

Reťazovo-pásový dopravník [04713001-30]


Prepravovaný materiál: oceľové výkovky
Dĺžka dopravníka [mm]: 6563
Sklon [°]: 34°
Vonk. šírka koryta [mm]: 983
Šírka pásu [mm]: 550
Typ pásu: vyplechovaný trojdielny
Pozri viac

Reťazovo-pásový dopravník [04715011-10]


Prepravovaný materiál: oceľové výkovky max 1000°C
Dĺžka dopravníka [mm]: 9200 (4,2+5,0m)
Sklon [°]: 35
Vnút. šírka koryta [mm]: 600
Ložisko: 4 x UCP216
Hnacia reťaz: 28B-1
Posun: po koľajniciach pomocou 3 ks koliesok
Pozri viac

Reťazovo-pásový vynášací dopravník [06918001-22]


Funkcia: odsun odrezkov
Dĺžka dopravníka [mm]: 5690
Rovné sekcie: 4680+1300mm
Sklon [°]: 30°
Šírka dopravníka [mm]: 508
Šírka pásu [mm]: 315
Typ pásu: EP 250/2/3+1
Násypka: 2x
Pozri viac