Informácie pre vás

 • Európsky fond regionálneho rozvoja • Spoločnosť M-TEC, s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k  zníženiu energetickej náročnosti výrobnej haly.
  Názov projektu Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti M-TEC, s.r.o.|

  Hlavný cieľ projektu Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti M-TEC, s.r.o.

  Kontrahovaná výška NFP 200 000,00 EUR

  Webové sídlo RO www.op-kzp.sk
  Webové sídlo SO www.siea.sk
  Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk


  Čítajte viac

Kontaktné informácie

 • M-TEC, s.r.o.
  Langsfeldova 1
  036 01 Martin
  Slovensko

  IČO: 36 416 843
  DIČ: SK2021796887

  Telefón: +421 (0) 43 3241 202
  Fax: +421 (0) 43 3241 120
  e-mail: mtec[at]mtec.sk
  WWW: www.mtec.sk