Orange Line

Dopravníky na odsun drevného odpadu:

Dopravníky na odsun drevného odpadu spod odkôrňovačov a piliarskych strojov. Prísun drevného odpadu do sekačiek. Odsun kôry, štiepky a pilín na skládku.

ORANGE LINE: Pri spracovaní drevnej hmoty vzniká odpad vo forme kôry, štiepky, pilín a odrezkov. Na odsun drevného odpadu slúžia redlerové, vibračné alebo pásové dopravníky, bez ktorých sa nezaobíde žiadna produkčná linka spracovávajúca drevo.