411 Odsun latiekBox na prekladové latky [02021202-70]


Po?et boxov [ks]: 1 x Gurtbox für Zwischenlatten
Šírka boxov [mm]: 1200
Výška [mm]: 2200
Typ pásu: 3 Stk.
Napínanie reme?a: pneumatisch
Sklz: pneumatisch
Pozri viac

Elevátor na prekladové latky [00810029-10]


Typ a rozmery reziva: Latky na stohovanie
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos? [mm]: 3750
Unáša?: zwei Ketten verbunden mit Leiste
Rozostup unáša?ov [mm]: 560
Celková šírka dopravníka [mm]: 2125
Sklon [° ]: 120
Prevedenie:: komplett verblecht
Pozri viac

Elevátor na prekladové latky [00819204-36]


Funkcia: Transport von Zwischenlatten
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos? [mm]: 2480
Unáša?: zwei Ketten verbunden mit Leiste
Rozostup unáša?ov [mm]: 560
Šírka dopravníka [mm]: 1400
Výška dopravníka [mm]: 1800
Sklon [° ]: 60
Prevedenie:: komplett verblecht
Pozri viac

Elevátor na prekladové latky [00821260-36]


Funkcia: Transport von Zwischenlatten
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos? [mm]: 4730
Unáša?: zwei Ketten verbunden mit Leiste
Rozostup unáša?ov [mm]: 914
Šírka dopravníka [mm]: 1400
Výška dopravníka [mm]: 2600
Sklon [° ]: 60
Prevedenie:: komplett verblecht
Sklz: auf Ende
Pozri viac

Elevátor na prekladové latky [04820041-50]


Funkcia: Transport von Zwischenlatten
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos? [mm]: 2400
Unáša?: zwei Ketten verbunden mit Leiste
Rozostup unáša?ov [mm]: 558,8
Šírka dopravníka [mm]: 1400
Výška dopravníka [mm]: 1700
Sklon [° ]: 60
Prevedenie:: komplett verblecht
Pozri viac

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [00821260-37]


Funkcia: Transport von Runge mit Zwischenlatten
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos? [mm]: 8020
Výška dopravníka [mm]: 200
Šírka dopravníka [mm]: 770
Pozri viac

Prie?ny dopravník re?azový na palety na preklady [02021202-80]


Funkcia: Abtransport von Rungen mit Zwischenlatten
Osová vzdialenos? [mm]: 2970
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Max. za?aženie [kg]: 2800
Výška dopravníka [mm]: 224
Pozri viac