O nás

NÁPAD – KONŠTRUKCIA – VÝROBA, to je hlavný slogan martinskej spoločnosti M-TEC, s.r.o., ktorá je významným slovenským výrobcom technológií pre drevospracujúci priemysel. Od svojho vzniku v roku 2004 prešla dynamickým vývojom a postupne sa etablovala na európskom trhu.NÁPAD: Drevársky priemysel je postavený na tradičných postupoch spracovania drevnej hmoty. Avšak cieľom každého spracovateľa dreva je zlepšenie a inovovanie výrobného procesu za účelom zefektívnenia výroby. Firma M-TEC prichádza na trh s novými nápadmi, netradičnými riešeniami a vylepšeniami zabehaných technológii. Dopravníkové systémy a zariadenia, ktoré dodáva zabezpečujú celkové zvýšenie efektivity výroby. Finálnym výsledkom zavedenia novej technológie je zautomatizovanie a zrýchlenie výroby, uľahčenie ťažkej a namáhavej práce, zníženie nákladov na pracovnú silu a následné zvýšenie produktivity. Investícia do novej technológie tak prinesie úžitok vo forme zníženia prevádzkových nákladov a zvýšenia celkovej ziskovosti.

KONŠTRUKCIA: Firma M-TEC sa môže popýšiť vlastnou konštrukčnou kanceláriou. Tím profesionálnych konštruktérov denne pracuje na náročných projektoch vyplývajúcich z požiadaviek praxe. Existujúce technológie je potrebné inovovať a prispôsobiť moderným procesom a postupom spracovania drevnej hmoty. Nové konštrukčné riešenia vylepšujú funkčnosť tradičných zariadení alebo sú vyvíjané kompletne nové systémy, ktoré spĺňajú špecifické požiadavky zákazníkov.
Každé zariadenie je namodelované v Autodesk Inventor 3D konštrukčnom programe, ktorý umožňuje upraviť parametre daného zariadenia, aby presne spĺňalo funkčné a priestorové nároky, ktoré sú naň kladené. Týmto individuálnym prístupom je firma M-TEC schopná flexibilne reagovať na rôzne výzvy a uplatniť svoje schopnosti na trhu v rámci celej Európy.

VÝROBA: Vo výrobnej hale firmy M-TEC sa nápady stávajú skutočnosťou. Vlastná výroba je postavená na využívaní kvalifikovanej odbornej pracovnej sily, zodpovedajúcom technickom vybavení a čerpá z dlhoročnej tradície strojárskej výroby v regióne. Firma využíva možnosť odbornej spolupráce so špecialistami z ďalších špecifických oblastí strojárenskej výroby, čo jej umožňuje pružne reagovať na individuálne požiadavky jednotlivých projektov. Vlastná výroba pomáha firme zabezpečiť kvalitu produkcie a zaručuje, že zákazníkom budú dodané dopravníky a zariadenia s vlastnosťami, ktoré sú od nich požadované.

V rámci svojej činnosti firma zabezpečí kompletnú výrobu, dodávku a montáž jednotlivých zariadení ako aj technologických celkov. Uvedie zariadenia do prevádzky vrátane dodania kompletného riadiaceho systému, merania a pripojenia na hydraulický alebo pneumatický systém. Zároveň poskytuje pozáručný servis, dodanie náhradných dielov, prípadne repasáciu starých zariadení.

Hlavná činnosť firmy M-TEC je zameraná na dodávku kompletných technológii pre drevospracujúci priemysel a výrobu dopravníkových systémov podľa požiadaviek zákazníka pre rôzne priemyselné aplikácie. Hlavné výrobné aktivity sú rozdelené do 5 produktových línii:

  • GREEN LINE  - Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny.
  • RED LINE  - Dopravníky na transport a triedenie reziva.
  • GREY LINE – Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva.
  • ORANGE LINE – Dopravníky na odsun drevného odpadu.
  • BLUE LINE – Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie.

Väčšina vyrobených a dodaných technológii od firmy M-TEC bola umiestnená v zahraničí, hlavne v krajinách Európskej únie, ale niektoré zariadenia boli vyvezené aj do Afriky alebo Ázie. Firma M-TEC tak dodáva komplexné riešenia mechanizácie pre celý drevospracujúci priemysel.