Informácie pre vás

 • Európsky fond regionálneho rozvojaČítajte viac • Spoločnosť M-TEC, s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k  zníženiu energetickej náročnosti výrobnej haly.
  Názov projektu Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti M-TEC, s.r.o.|

  Hlavný cieľ projektu Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti M-TEC, s.r.o.

  Kontrahovaná výška NFP 200 000,00 EUR

  Webové sídlo RO www.op-kzp.sk
  Webové sídlo SO www.siea.sk
  Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk

 • Nová webová stránku www.mtec.skČítajte viac

 • Dňa 17.7.2017 sme uviedli do prevádzky  našu novú webovú stránku www.mtec.sk, na ktorej sme v poslednom období intenzívne pracovali. Našim cieľom bolo dosiahnuť moderný vzhľad, prepracovať štruktúru stránky pre prehľadné a jednoduché používanie, ako aj zlepšiť zobrazenie pre mobilné zariadenia.


  Tešíme sa tak z úplne nového dizajnu stránky. Stránkou vás prevedie prehľadné menu a poskytne všetky potrebné informácie o firme, produktoch a technológiách. V kontaktoch nájdete priame telefónne čísla a e-mailové adresy na kontaktné osoby podľa jednotlivých oddelení spoločnosti.


  Naše produkty a technológie sú neustále aktualizované o nové fotografie, obrázky a popisy zariadení a ich funkcií.  Zároveň sú už v plnej prevádzke postupne dopĺňané všetky jazykové mutácie stránky. 


  Veríme, že nová stránka osloví aj vás a ponúkne vám všetky potrebné informácie.  V prípade akýchkoľvek dotazov nás prosím kontaktujte. Budeme sa tešiť na spätnú odozvu.

   

Kontaktné informácie

 • M-TEC, s.r.o.
  Langsfeldova 1
  036 01 Martin
  Slovensko

  IČO: 36 416 843
  DIČ: SK2021796887

  Telefón: +421 (0) 43 3241 202
  Fax: +421 (0) 43 3241 120
  e-mail: mtec[at]mtec.sk
  WWW: www.mtec.sk