1000 Vstup gužatiny


1000 Vstup gužatiny Vstup gužatiny do pílnice alebo do triediacej linky na gužatinu. Produktová línia Green Line je určená hlavne pre prvotných spracovatežov drevnej hmoty. Linka vstupu gužatiny slúži ako medzisklad gužatiny a zabezpečuje navažovanie gužatiny a jej rozjednotenie pred vstupom do triediča, odkôrňovača alebo píliaceho zariadenia v závislosti od použitej technológie. V rámci prísunu gužatiny môže by zakomponovaná fréza koreňových nábehov, detektor kovov alebo píla na skracovanie výrezov. Neodmyslitežne k tomu patria aj dopravníky na odsun drevného odpadu, hlavne kôry, spod technológie. Technológia prísunu gužatiny sa vyznačuje svojou robustnosou, odolnosou voči nárazom a dlhou životnosou, aby sa zabezpečila plynulá funkčnos liniek aj v náročných podmienkach, ktorým sú počas svojej činnosti pod vplyvmi vonkajšieho prostredia vystavené

<< >>


Vstup gužatiny do pílnice [05916005]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,5 - 6,0
Priemer gužatiny [mm]: 300 - 1100
Kapacita: 100 ks/hod
Inštalovaný príkon [kW]: 87
Pozícia: 101 05916005-1000
Pozícia: 103 05916005-1010
Pozícia: 104 05916005-1020
Pozícia: 106 05916005-1030
Pozícia: 115 05916005-1050
Pozícia: 110 05916005-1060
Pozícia: 193 05916005-1072
Pozícia: 103 05916005-1065
Pozícia: 106 05916005-1070
Pozícia: 109 05916005-1090
Pozícia: 103 05916005-1095
Pozri viac