Grey Line

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva.:

Ďalšie spracovanie reziva. Lisy na výrobu lepeného programu. Priečne a pozdĺžne kotúčové píly. Vákuové portály na priečny presun a stohovanie lepenej dosky. Valčekové dopravníky, reťazové dráhy a remeňové dráhy.

GREY LINE: Druhotné spracovanie drevnej hmoty predstavuje úpravu reziva formou hobľovania a brúsenia alebo spracovaním pomocou lepiacich programov na lepené dosky alebo nosníky. Celý proces spracovania je automatizovaný pomocou mechanizácie, ktorú tvoria priečne reťazové alebo remeňové dráhy, pozdĺžne valčekové príp. pásové dopravníky s rôznymi funkčnými prvkami napr. na rozjednocovanie, otáčanie, zarovnávanie, triedenie alebo stohovanie. Firma M-TEC dodáva aj špeciálne rozrezávanie píly na priečne alebo pozdĺžne delenie materiálu, vákuové portály na rozstohovanie alebo stohovanie paketov a v neposlednej rade aj samotné lisy na výrobu lepených dosiek alebo nosníkov.