308 Reme?ové dráhyReme?ové dráhy s rozjednocovaním a otá?aním [04814002-60]


Rozmery dosiek [mm]: L=1800-6000 mm
Po?et reme?ových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1474 + 518
Šírka dopravníka [mm]: 5500
Dopravný reme? - typ: T10, B=50mm, PU/75A
Zarážka: pneumatisch
Rozjednocovanie: pneumatisch
Otá?anie: pneumatisch
Pozri viac

Reme?ové dráhy s rozjednocovaním a otá?aním [05415007-30]


Rozmery dosiek [mm]: hob?ované laty L=2,5 - 5,0 m
Funkcia: slúži na prie?ny transport lát k zariadeniu na tvorbu zväzkov
Po?et reme?ových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 4235
Dopravný reme? - typ: T10 - 50mm
Šírka dopravníka [mm]: 4200
Rozjednocovanie: pneumaticky
Otá?anie: pneumaticky
Doraz: pneumaticky
Val?eková tra?: 5 x pneumaticky sklopné
Pozri viac

Reme?ové dráhy so zdvíhacími valcami [04212002-70]


Rozmery dosiek [mm]: 450x160x16000
Max. za?aženie [kg]: 2000
Po?et reme?ových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 803
Šírka dopravníka [mm]: 13700
Výška dopravníka [mm]: 789
Dopravný reme? - typ: T10-K13, B=75mm
Dopravné valce [ks]: 6 x D113-L560
Zdvíhanie: der Rollen -hydraulisch
Doraz: mit Gurt
Pohyblivý doraz: hydraulisch
Pozri viac

Reme?ové dráhy zdvíhacie [04220025-100]


Prepravovaný materiál: Balken 450x160-16000 mm
Po?et reme?ových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 1638
Dopravný reme? - typ: T10-K13, B=75mm
Zdvíhanie: hydraulisch
Zdvih [mm]: 100
Pozri viac

Reme?ové dráhy zdvíhacie [04220025-30]


Prepravovaný materiál: Balken 450x160-16000 mm
Po?et reme?ových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 1638
Dopravný reme? - typ: T10-K13, B=75mm
Zdvíhanie: hydraulisch
Zdvih [mm]: 100
Pozri viac

Reme?ové dráhy [00709041-100]


Rozmery dosiek [mm]: 6000x2500x110
Max. za?aženie [kg]: 2500
Po?et reme?ových dráh [ks]: 9
Osová vzdialenos? [mm]: 2700
Šírka dopravníka [mm]: 8800
Výška dopravníka [mm]: 1615
Dopravný reme? - typ: 50 T10
Sklopná klapka: 5 x pneumatisch AA426
Pozri viac

Reme?ové dráhy [00717136-120]


Rozmery dosiek [mm]: Leimholzplatte L=2,5 - 5,0 m
Po?et reme?ových dráh [ks]: 18
Osová vzdialenos? [mm]: 1456
Šírka dopravníka [mm]: 5000
Výška dopravníka [mm]: 1400
Dopravný reme? - typ: Breite = 50 mm
Pozri viac

Reme?ové dráhy [01213007-60]


Rozmery balíka [mm]: 1200x1350x18200
Po?et reme?ových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos? [mm]: 5416
Šírka dopravníka [mm]: 12200
Dopravná výška [mm]: 520
Dopravný reme? - typ: 16B-2/G35_B85
Pozri viac

Reme?ové dráhy [02210002-20]


Rozmery dosiek [mm]: Furnierpaket 600x50x2400
Po?et reme?ových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [mm]: 913
Šírka dopravníka [mm]: 2545
Výška dopravníka [mm]: 862
Dopravný reme? - typ: T10
Ozubené koleso: D75/30
Pozri viac

Reme?ové dráhy [02210002-30]


Rozmery dosiek [mm]: Furnierpaket 600x50x2400
Po?et reme?ových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [mm]: 1038
Šírka dopravníka [mm]: 2545
Výška dopravníka [mm]: 862
Dopravný reme? - typ: T10
Ozubené koleso: D75/30
Prevedenie:: vyplechovanie medzi dráhami
Pozri viac

Reme?ové dráhy [02210002-50]


Rozmery dosiek [mm]: Furnierpaket 600x50x2400
Po?et reme?ových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [mm]: 913
Šírka dopravníka [mm]: 2545
Výška dopravníka [mm]: 862
Dopravný reme? - typ: T10
Ozubené koleso: D75/30
Pozri viac

Reme?ové dráhy [04212002-10]


Rozmery dosiek [mm]: 450x160x16000
Max. za?aženie [kg]: 2000
Po?et reme?ových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 720
Šírka dopravníka [mm]: 12290
Výška dopravníka [mm]: 1412
Dopravný reme? - typ: T10-K13, B=75mm,
Pozri viac

Reme?ové dráhy [04212002-20A]


Rozmery dosiek [mm]: 450x160x16000
Po?et reme?ových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 2450
Šírka dopravníka [mm]: 12110
Výška dopravníka [mm]: 970
Dopravný reme? - typ: T10-K13, B=75mm
Zdvíhanie: hydraulisch
Zdvih [mm]: 995
Pozri viac

Reme?ové dráhy [04212002-20B]


Rozmery dosiek [mm]: 450x160x16000
Po?et reme?ových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 1638
Šírka dopravníka [mm]: 12100
Výška dopravníka [mm]: 877
Dopravný reme? - typ: T10-K13, B=75mm
Zdvíhanie: hydraulisch
Zdvih [mm]: 108
Pozri viac

Reme?ové dráhy [04212002-20C]


Rozmery dosiek [mm]: 450x160x1600
Po?et reme?ových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 1638
Šírka dopravníka [mm]: 12300
Výška dopravníka [mm]: 929/1265
Dopravný reme? - typ: T10-K13, B=75mm
Zdvíhanie: hydraulisch
Zdvih [mm]: 338
Pozri viac

Reme?ové dráhy [04212002-20D]


Rozmery dosiek [mm]: 450x160x16000
Po?et reme?ových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 1638
Šírka dopravníka [mm]: 12100
Výška dopravníka [mm]: 877
Dopravný reme? - typ: T10-K13, B=75mm
Zdvíhanie: hydraulisch
Zdvih [mm]: 108
Pozri viac

Reme?ové dráhy [04212002-20E]


Rozmery dosiek [mm]: 450x160x16000
Po?et reme?ových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 1700
Šírka dopravníka [mm]: 12110
Výška dopravníka [mm]: 877
Dopravný reme? - typ: T10-K13, B=75mm
Zdvíhanie: hydraulisch
Zdvih [mm]: 100
Pozri viac

Reme?ové dráhy [04212002-20]


Rozmery dosiek [mm]: 450x160x16000
Po?et reme?ových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 1818
Šírka dopravníka [mm]: 12100
Výška dopravníka [mm]: 1155
Dopravný reme? - typ: T10-K13, B=75mm
Zdvíhanie: hydraulisch
Zdvih [mm]: 505
Pozri viac

Reme?ové dráhy [04212002-50]


Rozmery dosiek [mm]: 450x160x16000
Max. za?aženie [kg]: 2000
Po?et reme?ových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 1500
Šírka dopravníka [mm]: 12280
Výška dopravníka [mm]: 957
Dopravný reme? - typ: T10-K13, B=75mm
Pozri viac

Reme?ové dráhy [04212002-60A]


Rozmery dosiek [mm]: 450x160x16000
Po?et reme?ových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 1100
Šírka dopravníka [mm]: 12200
Výška dopravníka [mm]: 896
Dopravný reme? - typ: T10-K13, B=75mm
Pozri viac

Reme?ové dráhy [04212002-60B]


Rozmery dosiek [mm]: 450x160x16000
Po?et reme?ových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 1100
Šírka dopravníka [mm]: 12200
Výška dopravníka [mm]: 896
Dopravný reme? - typ: T10-K13, B=75mm
Pozri viac

Reme?ové dráhy [04212002-60C]


Rozmery dosiek [mm]: 450x160x16000
Po?et reme?ových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 9600
Šírka dopravníka [mm]: 12115
Výška dopravníka [mm]: 778-2031
Dopravný reme? - typ: AT10-K13, B=75mm
Pozri viac

Reme?ové dráhy [04212002-60]


Rozmery dosiek [mm]: 450x160x16000
Po?et reme?ových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 11182
Šírka dopravníka [mm]: 12120
Výška dopravníka [mm]: 780-2433
Dopravný reme? - typ: AT10-K13, B=75mm
Pozri viac

Reme?ové dráhy [04212006-130-140]


Rozmery dosiek [mm]: BSH 450x160x13600
Max. za?aženie [kg]: 10560
Po?et reme?ových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos? [mm]: 13400
Šírka dopravníka [mm]: 13530
Výška dopravníka [mm]: 1007
Dopravný reme? - typ: AT20-K13/ B=75
Pozri viac

Reme?ové dráhy [04212006-230]


Rozmery dosiek [mm]: BSH 450x160x13600
Max. za?aženie [kg]: 1920
Po?et reme?ových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos? [mm]: 3914
Šírka dopravníka [mm]: 10950
Výška dopravníka [mm]: 2500
Dopravný reme? - typ: AT20-K13/ B=75
Pozri viac

Reme?ové dráhy [04212006-240]


Rozmery dosiek [mm]: BSH 450x160x13600
Max. za?aženie [kg]: 7200
Po?et reme?ových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos? [mm]: 9319
Šírka dopravníka [mm]: 11220
Výška dopravníka [mm]: 2500
Dopravný reme? - typ: AT20-K13/ B=75
Pozri viac

Reme?ové dráhy [04220025-10]


Prepravovaný materiál: Balken 450x160-16000 mm
Konštrukcia rámu: freitragende Konstruktion = 3x Träger mit Stützen
Po?et reme?ových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 10900
Výška dopravníka [m]: 3400/3570 ansteigend 1°
Dopravný reme? - typ: AT10-K13, B=75mm
Pozri viac

Reme?ové dráhy [04220025-110]


Prepravovaný materiál: Balken 450x160-16000 mm
Po?et reme?ových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 1100
Výška dopravníka [mm]: 850
Dopravný reme? - typ: T10-K13, B=75mm
Pozri viac

Reme?ové dráhy [04220025-120]


Prepravovaný materiál: Balken 450x160-16000 mm
Konštrukcia rámu: freitragende Konstruktion =3x Träger mit Stützen
Po?et reme?ových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 9420
Výška dopravníka [mm]: 3580/3100 absenkend 3°
Dopravný reme? - typ: AT10-K13, B=75mm
Pozri viac

Reme?ové dráhy [04220025-20]


Prepravovaný materiál: Balken 450x160-16000 mm
Po?et reme?ových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 1100
Výška dopravníka [mm]: 850
Dopravný reme? - typ: T10-K13, B=75mm
Pozri viac

Reme?ové dráhy [04814002-130]


Typ a rozmery reziva: 140x260-6200
Po?et reme?ových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 3830
Dopravný reme? - typ: AT10 - 50
Dopravná výška [mm]: 1695
Pozri viac