313 Vstupné zariadeniePohyblivý vstupný stôl [04111001-10]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 2700 + 300
Šírka dopravníka [mm]: 4000
Doraz: pneumatisch
Pojazd: 8 Stk. Rädchen
Pozri viac

Pohyblivý vstupný stôl [04111001-20]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 2170 + 300
Šírka dopravníka [mm]: 4000
Doraz: pneumatisch
Pojazd: 8 Stk. Rädchen
Pozri viac

Pohyblivý vstupný stôl [04111001-40]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 2792
Šírka dopravníka [mm]: 3540
Pojazd: 4 Stk Rädchen
Pozri viac

Poklada? do lisu [02016085-10]


Prepravovaný materiál: Lamellen L=18m
Celková d?žka dopravníka [mm]: 18300
Sklz: Schweisskonstruktion
Otá?anie: 15 x Wendearmen - pneumatisch
Pokladacie rameno: 15 x Aufstellarme - pneumatisch
Zarovnávacie valce [ks]: 30 x
D?žka valca [mm]: 300
Pozri viac

Sklopné dráhy do lisu [02016085-20]


Funkcia: Einladung und Ausladung von der Leimpresse
Celková d?žka dopravníka [mm]: 18400
Po?et re?azových dráh [ks]: 3 x 5 Stk mit Mitnehmer
Osová vzdialenos? [mm]: 1690
Zdvíhanie: hydraulisch
Nohy dopravníka: 6 x pneumatisch ausziehbare
Pozri viac

Val?ekový dopravník do lisu [02014070-20]


Takt [ks/min]: 15 Min/ 1 Zyklus
Rozmery balíka [mm]: Breite 80 - 300 mm, Höhe 300 - 2000 mm
D?žka balíka [mm]: 5000 – 16500 mm
D?žka dopravníka [mm]: 16000
Dopravná výška [mm]: 730
Dopravné valce [ks]: 26
Priemer valca [mm]: 108
D?žka valca [mm]: 500
Portál: mit Führungen für Anschläg
Pohyblivý doraz: 9 x Heb- und senkbare Rollen
Bo?ný prítlak: 9 x Rollen, hydraulisch schwenkbar
Pojazd: 4,0 kW
Ko?ajnica: 3 Stk.
Pozri viac

Val?ekový dopravník so sklopnými dráhami [02014070-40]


Takt [ks/min]: 15 Min/ 1 Zyklus
Rozmery balíka [mm]: Breite 80 - 300 mm; Höhe 300 - 2000 mm
D?žka balíka [mm]: 5000 - 16500
D?žka dopravníka [mm]: 15300
Dopravná výška [mm]: 730
Dopravné valce [ks]: 27
Priemer valca [mm]: 108
D?žka valca [mm]: 500
Po?et re?azových dráh [ks]: 9 Stk. hydraulisch schwenkbar
Osová vzdialenos? [mm]: 2484
Zdvíhanie prie?nych dráh: Hydraulisch um 90°
Bo?né valce [ks]: 9 x hebbar mit Kettenbahnen
Bo?ný prítlak: 9 x Rollen, hydraulisch schwenkbar
Pojazd: 4,0 kW
Ko?ajnica: 3 Stk.
Pozri viac

Vstupné zariadenie [00711055-10]


Funkcia: Einzug der Latten in der Presse
Výška dopravníka [mm]: 1740
Horný prítlak: pneumatisch
Pozri viac

Vstupné zariadenie [02015083-1091]


Dopravná výška [mm]: 2150
Dopravné valce [ks]: 2 x D133
Prítla?ná rolka: 2 x D307 pneumatisch von unten
Prítla?ná rolka: 2 x D307 pneumatisch von oben
Bo?ný doraz: manuell verstellbar
Pozri viac