307 Prie?ne dráhy re?azovéPrie?ne dvojre?azové dráhy so zdvíhacím stolom [00717136-160]


Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 3134
Šírka dopravníka [mm]: 700/900
Výška dopravníka [mm]: 515/1400
Zdvih [mm]: 885
Pozri viac

Prie?ne dvojre?azové dráhy [00717136-130]


Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 5676
Šírka dopravníka [mm]: 700/900
Výška dopravníka [mm]: 515
Pozri viac

Prie?ne dvojre?azové dráhy [00717136-140]


Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 2220
Šírka dopravníka [mm]: 700/900
Výška dopravníka [mm]: 515
Pozri viac

Prie?ne dvojre?azové dráhy [06017017-30]


Rozmery balíka [mm]: 1060x1200x2550 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 6676
Šírka dopravníka [mm]: 700/900
Výška dopravníka [mm]: 530
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [00718148-30]


Po?et re?azových dráh [ks]: 5 + 7
Osová vzdialenos? [mm]: 1770 + 2000 mm
Vstupné valce: 4 x nicht angetriebene
Zdvíhacia lišta: pneumatisch
Pridržiava?: 3 x von oben
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [02014070-45]


Takt [ks/min]: 15 Min/ 1 Zyklus
Rozmery balíka [mm]: max. 300x2000-16500
Max. za?aženie [kg]: 6000
Po?et re?azových dráh [ks]: 9
Osová vzdialenos? [mm]: 2330
Šírka dopravníka [mm]: 13450
Výška dopravníka [mm]: 1426
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [06517001-40]


Po?et re?azových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos? [mm]: 6611
Šírka dopravníka [mm]: 700
Výška dopravníka [mm]: 915
Hnacia re?az: 20B-1
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [07318001-370]


Typ a rozmery reziva: L=1,5 - 3,05 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 3000
Šírka dopravníka [mm]: 2420
Výška dopravníka [mm]: 1000
Vstupné valce: 2 x nicht angetriebene
Pridržiava?: 1 x von oben
Zdvíhacia lišta: 4 x pneumatisch
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy na pakety [07218001-30]


Rozmery balíka [mm]: max. 509 x 1400 - 3000 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 3720
Šírka dopravníka [mm]: 2350
Výška dopravníka [mm]: 430
Max. za?aženie [kg]: 5200
Zdvíhacia lišta: 4 x pneumatisch
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy na pakety [07218001-31]


Rozmery balíka [mm]: max. 509 x 1400 - 3000 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 4830
Šírka dopravníka [mm]: 2350
Výška dopravníka [mm]: 430
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy s klapkou [02021202-140]


Funkcia: Einzug in Beschleuniger
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1730
Triediaca klapka: AA 544mm, pneumatisch schwenkbar
Pridržiava?: 3 Stk. von oben
Zdvíhanie: 1 Stk. pneumatischer Tisch
Dopravné valce [ks]: 4 Stk. nicht angetriebene
Bo?ný doraz: 1 Stk. fix
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy s otá?aním [01111009-10]


Rozmery dosiek [mm]: max. 1500x3000x50
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos? [mm]: 43776
Šírka dopravníka [mm]: 900 Kettenabstand
Zarážka: 10 x pneumatisch
Otá?anie: 2 x hydraulisch schwenkbare Armen
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy s oto?ou [06517001-10]


Po?et re?azových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos? [mm]: 3450
Šírka dopravníka [mm]: 700
Výška dopravníka [mm]: 650
Hnacia re?az: 20B-1
Otá?anie: 90°
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy s oto?ou [06517001-20]


Po?et re?azových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos? [mm]: 4750
Šírka dopravníka [mm]: 700
Výška dopravníka [mm]: 917
Hnacia re?az: 20B-1
Otá?anie: 90°
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy s pridržiavaním [02017119-10]


Rozmery dosiek [mm]: max. 230x120x6100 mm
Funkcia: Einzug in Beschleuniger
Max. za?aženie [kg]: 1100
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 3965
Výška dopravníka [mm]: 923
Pridržiava?: 3 Stk. von oben
Zdvíhanie: 2 Stk. pneumatischer Tisch
Dopravné valce [ks]: 5 Stk.
Bo?ný doraz: 1 Stk.
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy s rozjednocovaním [00710045-20]


Rozmery dosiek [mm]: 510x32x3000 mm; šalovacie dielce
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 3420
Výška dopravníka [mm]: 1075
Rozjednocovanie: pneumatisch
Po?et pák na hriadeli [ks]: 5 manuell anstellbar
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy s rozjednocovaním [02014070-5]


Rozmery dosiek [mm]: max.140x300x16500 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 9
Osová vzdialenos? [mm]: 1230
Výška dopravníka [mm]: 890
Celková šírka dopravníka [mm]: 15280
Pomocný rozjednocova?: Pneumatisch
Zarážka: Pneumatisch
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy s rozjednocovaním [02015083-1070]


Prepravovaný materiál: L = 7,1 - 15,1 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [mm]: 7692
Výška dopravníka [mm]: 2500 auf 2200 fallend
Šírka dopravníka [mm]: 16000
Pridržiava?: pneumatisch von oben
Rozjednocovanie: pneumatisch schwenkbare Ketten
Zarážka: pneumatisch
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy s rozjednocovaním [04814003-10]


Typ a rozmery reziva: max. 400x300x16000 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 2500
Šírka dopravníka [mm]: 10100
Výška dopravníka [mm]: 970
Otá?anie: 1 x pneumatisch
Rozjednocovanie: 1 x pneumatisch
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy z 2 ?astí [04819015-60]


Prepravovaný materiál: Lamellen L=2,4-17,5 m
Konštrukcia rámu: freitragend
Po?et re?azových dráh [ks]: 13
Osová vzdialenos? [mm]: 8225+5933
Šírka dopravníka [mm]: 18350
Výška dopravníka [mm]: 1800 /1500
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy zdvíhacie [00709042-77]


Rozmery balíka [mm]: 600x500-3000
Max. za?aženie [kg]: 1000
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 3960
Výška dopravníka [mm]: 540
Zdvíhanie: 41 mm durch Balgzylinder
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy zdvíhacie [00710045-100]


Rozmery dosiek [mm]: 510x32-3000 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 1300
Výška dopravníka [mm]: 1125
Zdvíhanie: pneumatisch um 5°
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy zdvíhacie [00710047-30]


Rozmery balíka [mm]: max.2500x1000-6000 mm
Max. za?aženie [kg]: 5000
Po?et re?azových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [mm]: 2600
Šírka dopravníka [mm]: 4060
Výška dopravníka [mm]: 530
Zdvíhanie: 104 mm, mit Balgzylinder
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy zdvíhacie [01112011-50]


Rozmery balíka [mm]: 2000x5000
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 5505
Výška dopravníka [mm]: min 537/ max 633
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy zdvíhacie [04521007-100]


D?žka reziva: 1,8-5,1 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 4390
Výška dopravníka [mm]: 700
Zdvih [mm]: ca. 65 mm
Max. za?aženie [kg]: Max. 2 Holzpakete = 8000 kg
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [00709041-110]


Rozmery dosiek [mm]: 6000x2500x1000
Max. za?aženie [kg]: 5000
Po?et re?azových dráh [ks]: 9
Osová vzdialenos? [mm]: 2690
Šírka dopravníka [mm]: 8800
Výška dopravníka [mm]: 560
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [00709041-130]


Rozmery balíka [mm]: 6000x2500x1000
Max. za?aženie [kg]: 5000
Po?et re?azových dráh [ks]: 9
Osová vzdialenos? [mm]: 2690
Šírka dopravníka [mm]: 8800
Výška dopravníka [mm]: 560
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [00710047-40]


Rozmery balíka [mm]: max.2500x1000-6000 mm
Max. za?aženie [kg]: 5000
Po?et re?azových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [mm]: 2300
Šírka dopravníka [mm]: 4060
Výška dopravníka [mm]: 610
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [00710047-50]


Rozmery balíka [mm]: max.2500x1000-6000mm
Max. za?aženie [kg]: 5000
Po?et re?azových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [mm]: 2440
Šírka dopravníka [mm]: 4060
Výška dopravníka [mm]: 610
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [00718143-100]


Max. za?aženie [kg]: Leimholzplatte 150 kg/L=5,1m
Po?et re?azových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos? [mm]: 1600+1380
Šírka dopravníka [mm]: 5000
Výška dopravníka [mm]: 970 +/- 50 mm
Zdvíhanie prie?nych dráh: 1 x pneumatisch
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [00718143-20]


Max. za?aženie [kg]: Leimholzplatte 150 kg/L=5,1m
Po?et re?azových dráh [ks]: 20+20
Osová vzdialenos? [mm]: 1635+2505
Šírka dopravníka [mm]: 5000
Výška dopravníka [mm]: 975 +/- 50 mm
Zdvíhanie prie?nych dráh: 2x pneumatisch
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [00718143-50]


Max. za?aženie [kg]: Leimholzplatte 150kg/L=5,1m
Po?et re?azových dráh [ks]: 13+13
Osová vzdialenos? [mm]: 1635+2160
Šírka dopravníka [mm]: 5000
Výška dopravníka [mm]: 975 +/- 50 mm
Zdvíhanie prie?nych dráh: 2x pneumatisch
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [00820253-40]


Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 2260
Dopravná výška [mm]: von 500 auf 930 (10°)
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [01111007-10]


Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 2910
Šírka dopravníka [mm]: 4920
Dopravná výška [mm]: 912
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [01111007-20]


Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 2910
Šírka dopravníka [mm]: 4660
Dopravná výška [mm]: 912
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [02014068-10]


Rozmery dosiek [mm]: Fachwerkbinder L=22 m
Max. za?aženie [kg]: 3500
Po?et re?azových dráh [ks]: 11 Stk. (3-teilig)
Osová vzdialenos? [mm]: 2960
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [02014068-20]


Prepravovaný materiál: Fachwerkbinder L=22m
Max. za?aženie [kg]: 3500
Po?et re?azových dráh [ks]: 6 Stk. (2-teilig)
Osová vzdialenos? [mm]: 4455
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [02014068-70]


Prepravovaný materiál: Fachwerkbinder L=22 m
Max. za?aženie [kg]: 33000
Dopravná výška [mm]: 700
Po?et re?azových dráh [ks]: 11 Stk. (3-teilig)
Osová vzdialenos? [mm]: 9190
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [02014068-90]


Prepravovaný materiál: Fachwerkbinder L=22 m
Max. za?aženie [kg]: 3500
Po?et re?azových dráh [ks]: 6 Stk. (2-teilig)
Osová vzdialenos? [mm]: 5400
Dopravná výška [mm]: 700
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [02015083-1020]


Prepravovaný materiál: L= 7,5 - 15,1 m
Šírka dopravníka [mm]: 13070
Po?et re?azových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [mm]: 1220
Zdvíhanie: pneumatisch
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [02015083-1060]


Prepravovaný materiál: L = 7,1 - 15,1 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [mm]: 5994
Šírka dopravníka [mm]: 16200
Výška dopravníka [mm]: 2535
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [02015083-2040]


D?žka reziva: L= 1,8 -15,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 11
Osová vzdialenos? [mm]: 2503
Šírka dopravníka [mm]: 13251
Výška dopravníka [mm]: 946 ab Unterbau
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [02015083-2041]


D?žka reziva: L= 1,8 - 15,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 11
Osová vzdialenos? [mm]: 747 + 590
Šírka dopravníka [mm]: 12328
Dopravná výška [mm]: ca. 950 ab Unterbau
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [02017119-50]


Rozmery dosiek [mm]: max. 230x120x6100 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 2805
Sklopná klapka: 12 x AA544 mm
Zdvíhanie: pneumatisch, separat für jede Wippe
Výška dopravníka [mm]: 845
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [04819015-30]


Prepravovaný materiál: Lamellen L=2,4-17,5 m
Konštrukcia rámu: nicht freitragend
Po?et re?azových dráh [ks]: 13
Max. za?aženie [kg]: 22000
Osová vzdialenos? [mm]: 3300
Šírka dopravníka [mm]: 18800
Výška dopravníka [mm]: 1000
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [04819015-40]


Prepravovaný materiál: Lamellen L=2,4-17,5 m
Konštrukcia rámu: nicht freitragend
Po?et re?azových dráh [ks]: 13
Osová vzdialenos? [mm]: 6600 + 500
Max. za?aženie [kg]: 40000
Šírka dopravníka [mm]: 18900
Výška dopravníka [mm]: 1000
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [05415007-130]


Rozmery balíka [mm]: 1200 x 1200 x 6000 mm
Max. za?aženie [kg]: 5000
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 4200
Šírka dopravníka [mm]: 4450
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [05415013-70]


Rozmery balíka [mm]: 1200 x 1200 x 6000 mm
Max. za?aženie [kg]: 5000
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 9200
Šírka dopravníka [mm]: 4450
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [06517001-30]


Po?et re?azových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos? [mm]: 6611
Šírka dopravníka [mm]: 700
Výška dopravníka [mm]: 782
Hnacia re?az: 20B-1
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [06517001-50]


Po?et re?azových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos? [mm]: 1050
Šírka dopravníka [mm]: 700
Výška dopravníka [mm]: 650
Hnacia re?az: 20B-1
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [07218002-120]


Prepravovaný materiál: balíky platní 509x3030 mm
Max. za?aženie [kg]: 1200
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 1390
Zdvíhanie prie?nych dráh: durch Hubtisch bei Kunden
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [07218002-130]


Prepravovaný materiál: balíky platní 509x3030 mm
Max. za?aženie [kg]: 3500
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 1190
Pozri viac

Prie?ny dopravník so zastavova?om [00721168-20]


D?žka reziva: 3,0 - 5,0 m
Konštrukcia rámu: freitragend
Dopravná výška [mm]: 2660
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 4050
Pozri viac

Re?azové dráhy [06016004-10]


Rozmery dosiek [mm]: max. 28x600-2500 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos? [mm]: 2014
Šírka dopravníka [mm]: 2500
Výška dopravníka [mm]: 910
Pozri viac

Re?azové dráhy [07620003-60]


D?žka reziva: 1,5 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [mm]: 710
Dopravná výška [mm]: 800
Val?eková tra?: 6 x 1500 mm
Pozri viac