307 Priečne dráhy reazovéPriečne reazové dráhy [02014070-45]


Takt [ks/min]: 15 Min/ 1 Zyklus
Rozmery balíka [mm]: max. 300x2000-16500
Max. zaaženie [kg]: 6000
Počet reazových dráh [ks]: 9
Osová vzdialenos [mm]: 2330
Výška dopravníka [mm]: 1426
Šírka dopravníka [mm]: 13450
Hnací hriadež O [mm]: 50
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [06517001-40]


Počet reazových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos [mm]: 6611
Šírka dopravníka [mm]: 700
Výška dopravníka [mm]: 915
Hnací hriadež O [mm]: 60
Hnacia reaz: 20B-1
Pozri viac

Priečne reazové dráhy RE [00709041-110]


Rozmery dosiek [mm]: 6000x2500x1000
Max. zaaženie [kg]: 5000
Počet reazových dráh [ks]: 9
Osová vzdialenos [mm]: 2690
Šírka dopravníka [mm]: 8800
Výška dopravníka [mm]: 560
Hnací hriadež O [mm]: 60
Pozri viac

Priečne reazové dráhy RE [00709041-130]


Rozmery balíka [mm]: 6000x2500x1000
Max. zaaženie [kg]: 5000
Počet reazových dráh [ks]: 9
Osová vzdialenos [mm]: 2690
Šírka dopravníka [mm]: 8800
Výška dopravníka [mm]: 560
Hnací hriadež O [mm]: 60
Pozri viac

Priečne reazové dráhy RE [00710047-30]


Rozmery balíka [mm]: max.2500x1000-6000 mm
Max. zaaženie [kg]: 5000
Počet reazových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos [mm]: 2600
Šírka dopravníka [mm]: 4060
Výška dopravníka [mm]: 530
Hnací hriadež O [mm]: 50
Zdvíhanie: 104 mm, mit Balgzylinder
Pozri viac

Priečne reazové dráhy RE [00710047-40]


Rozmery balíka [mm]: max.2500x1000-6000 mm
Max. zaaženie [kg]: 5000
Počet reazových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos [mm]: 2300
Šírka dopravníka [mm]: 4060
Výška dopravníka [mm]: 610
Hnací hriadež O [mm]: 50
Pozri viac

Priečne reazové dráhy RE [00710047-50]


Rozmery balíka [mm]: max.2500x1000-6000mm
Max. zaaženie [kg]: 5000
Počet reazových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos [mm]: 2440
Šírka dopravníka [mm]: 4060
Výška dopravníka [mm]: 610
Hnací hriadež O [mm]: 50
Pozri viac

Priečne reazové dráhy RE [01112011-50]


Rozmery balíka [mm]: 2000x5000
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 5505
Výška dopravníka [mm]: min 537/ max 633
Hnací hriadež O [mm]: 60
Pozri viac

Priečne reazové dráhy s otočou [06517001-10]


Počet reazových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos [mm]: 3450
Šírka dopravníka [mm]: 700
Výška dopravníka [mm]: 650
Hnací hriadež O [mm]: 60
Hnacia reaz: 20B-1
Otáčanie: 90°
Pozri viac

Priečne reazové dráhy s otočou [06517001-20]


Počet reazových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos [mm]: 4750
Šírka dopravníka [mm]: 700
Výška dopravníka [mm]: 917
Hnací hriadež O [mm]: 60
Hnacia reaz: 20B-1
Otáčanie: 90°
Pozri viac

Priečne reazové dráhy s rozjednocovaním [00710045-20]


Rozmery dosiek [mm]: 510x32x3000 mm; šalovacie dielce
Počet reazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos [mm]: 3420
Výška dopravníka [mm]: 1075
Hnací hriadež O [mm]: 40
Rozjednocovanie: pneumatisch
Počet pák na hriadeli [ks]: 5 manuell anstellbar
Pozri viac

Priečne reazové dráhy s rozjednocovaním [02014070-5]


Rozmery dosiek [mm]: max.140x300x16500 mm
Počet reazových dráh [ks]: 9
Osová vzdialenos [mm]: 1230
Výška dopravníka [mm]: 890
Celková šírka dopravníka [mm]: 15280
Hnací hriadež O [mm]: 40
Pomocný rozjednocovač: Pneumatisch
Zarážka: Pneumatisch
Pozri viac

Priečne reazové dráhy s rozjednocovaním [04814003-10]


Typ a rozmery reziva: max. 400x300x16000 mm
Počet reazových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos [mm]: 2500
Šírka dopravníka [mm]: 10100
Výška dopravníka [mm]: 970
Hnací hriadež O [mm]: 50
Otáčanie: 1 Stk, pneumatisch
Rozjednocovanie: 1 Stk, pneumatisch
Pozri viac

Priečne reazové dráhy zdvíhacie [00709042-77]


Rozmery balíka [mm]: 600x500-3000
Max. zaaženie [kg]: 1000
Počet reazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos [mm]: 3960
Výška dopravníka [mm]: 540
Hnací hriadež O [mm]: 40
Zdvíhanie: 41 mm durch Balgzylinder
Pozri viac

Priečne reazové dráhy zdvíhacie [00710045-100]


Rozmery dosiek [mm]: 510x32-3000 mm
Počet reazových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos [mm]: 1300
Výška dopravníka [mm]: 1125
Hnací hriadež O [mm]: 40
Zdvíhanie: pneumatisch um 5°
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [01111007-10]


Počet reazových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos [mm]: 2910
Šírka dopravníka [mm]: 4920
Dopravná výška [mm]: 912
Hnací hriadež O [mm]: 50
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [01111007-20]


Počet reazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos [mm]: 2910
Šírka dopravníka [mm]: 4660
Dopravná výška [mm]: 912
Hnací hriadež O [mm]: 50
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [01111009-10]


Rozmery dosiek [mm]: max. 1500x3000x50
Počet reazových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos [mm]: 43776
Šírka dopravníka [mm]: 900 Kettenabstand
Hnací hriadež O [mm]: 60
Zarážka: 10 x pneumatisch
Otáčanie: 2 x hydraulisch schwenkbare Armen
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [02014068-10]


Rozmery dosiek [mm]: Fachwerkbinder L=22 m
Max. zaaženie [kg]: 3500
Počet reazových dráh [ks]: 11 Stk. (3-teilig)
Osová vzdialenos [mm]: 2960
Hnací hriadež O [mm]: 50
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [02014068-20]


Prepravovaný materiál: fachwerkbinder L=22m
Max. zaaženie [kg]: 3500
Počet reazových dráh [ks]: 6 Stk. (2-teilig)
Osová vzdialenos [mm]: 4455
Hnací hriadež O [mm]: 50
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [02014068-70]


Prepravovaný materiál: Fachwerkbinder L=22 m
Max. zaaženie [kg]: 33000
Dopravná výška [mm]: 700
Počet reazových dráh [ks]: 11 Stk. (3-teilig)
Osová vzdialenos [mm]: 9190
Hnací hriadež O [mm]: 80
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [02014068-90]


Prepravovaný materiál: Fachwerkbinder L=22 m
Max. zaaženie [kg]: 3500
Počet reazových dráh [ks]: 6 Stk. (2-teilig)
Osová vzdialenos [mm]: 5400
Dopravná výška [mm]: 700
Hnací hriadež O [mm]: 50
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [05415007-130]


Funkcia: slúži na priečnu prepravu hotových balíkov od stohovacieho zariadenie
Rozmery balíka [mm]: 1200 x 1200 x 6000 mm
Max. zaaženie [kg]: 5000
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 4200
Šírka dopravníka [mm]: 4450
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [05415013-70]


Rozmery balíka [mm]: 1200 x 1200 x 6000 mm
Max. zaaženie [kg]: 5000
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 9200
Šírka dopravníka [mm]: 4450
Hnací hriadež O [mm]: 70
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [06517001-30]


Počet reazových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos [mm]: 6611
Šírka dopravníka [mm]: 700
Výška dopravníka [mm]: 782
Hnací hriadež O [mm]: 60
Hnacia reaz: 20B-1
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [06517001-50]


Počet reazových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos [mm]: 1050
Šírka dopravníka [mm]: 700
Výška dopravníka [mm]: 650
Hnací hriadež O [mm]: 60
Hnacia reaz: 20B-1
Pozri viac