325 Stohovacie zariadenieStohovacie zariadenie [02014070-10]


Rozmery balíka [mm]: Breite 80 - 300 mm, Höhe 300 - 2000 mm
D?žka balíka [mm]: 5000 - 16500 mm
Takt [ks/min]: 10 Stk. Paket./Min.
Dopravná výška [mm]: 2836
D?žka dopravníka [mm]: 20250
Zdvíhacie ramená : 9 Typ Paternoster
Hnacia re?az: Rollenkette 16B-1 mit Mitnehmer
Stohovacie vidly [ks]: 9 ; L=1000mm
Doraz: Pneumatisch
Spúštacie ramená [ks]: 9 ; Hub 2200mm
Spôsob posuvu ramien: Fleyer Kette LL1644
Portál: mit Führungen für Anschläge
Pohyblivý doraz: Heb- und senkbare durch Motor 2,2 kW
Horizontálny posuv: Breite Verstellung durch Motor 1,1 kW
Bo?ný doraz: durch Motor 1,5 kW
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [02015083-2060]


D?žka reziva: L=1,8 - 15,0 m
Výkon [ks/min]: 8 Lagen/min
Rozmery balíka [mm]: 1200 Breite x 1000 Höhe
Dopravná výška [mm]: 1915
Po?et re?azových dráh [ks]: 13
Osová vzdialenos? [mm]: 1980
Stohovacie vidly [ks]: 14
Nosnos? [kg]: 900
Doraz: pneumatisch
Spúštacie ramená [ks]: 14
Nosnos? [kg]: 9000
Spôsob posuvu ramien: 24B-1
Zdvih [mm]: 1277
Pozri viac