319 Zariadenie na tvorbu balíkovPodávacie zariadenie pre páskova?ky [00713068-10]


Rozmery balíka [mm]: max. 160x160x5000 mm
Vozík: 2 x mechanisch verstellbar
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Zdvíhanie prie?nych dráh: pneumatisch
?ap: 3 bewegliche heb-und senkbare
Vozík: 1 x mit Mittelandruck
Prítlak: pneumatisch
Hviezdicový hriade? : pneumatisch hebbar
Pozri viac

Podávacie zariadenie pre páskova?ky [00713068-20]


Rozmery balíka [mm]: max. 160x160x5000 mm
Vozík: 2 x mechanisch verstellbar
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Re?az dopravníka: 12B-1FBGL
Zdvíhanie prie?nych dráh: pneumatisch
?ap: 2 bewegliche heb- und senkbare
Vozík: 1 x mechanisch verstellbar
Prítlak: pneumatisch
Hviezdicový hriade? : pneumatisch hebbar
Sklopná klapka: 3 x pneumatisch hebbar
Pozri viac

Podávacie zariadenie pre páskova?ky [00821264-10]


D?žka reziva: 3,0 - 4,0 - 5,0 m
Rozmery balíka [mm]: max. 160x160x5000 mm
Prevedenie:: manuelle Bundbildung
Vozík: 2 x mit Andrucke, mechanisch verstellbar
Vozík: 1 x ohne Andruck, mechanisch verstellbar
Po?et re?azových dráh [ks]: 3 AA2400mm
?ap: 2 Satz bewegliche heb-und senkbare pneumatisch
Zarážka: 2x pneumatisch
Otá?anie: pneumatisch
Po?et re?azových dráh [ks]: 1x support Kette AA1000mm
?ap: 1x Anschlag -pnaumatisch einstellbar
Konštrukcia rámu: Rahmen mit 2 Schienen, 5,2 m lang
Pozri viac

Podávacie zariadenie [05415013-20]


Výška rámu [mm]: 2900
Šírka rámu [mm]: 7800
Prechodná šírka portálu [mm]: 6000
Spúštacie ramená [ks]: 3 x pneumatisch
Bo?ný prítlak: 4 x Pneumatikzylinder
Pozri viac

Stohovacia kladka [04814002-75]


Rozmery dosiek [mm]: max. 140x220 mm
Hviezdicový hriade? : 35
Stohovacia hviezdica: 7 x
Výkon [ks/min]: 144
Pozri viac

Val?ekový dopravník so stohovacou hviezdicou [05415007-40]


Rozmery dosiek [mm]: hob?ované laty L=2,5 - 5,0 m
D?žka dopravníka [m]: 5140
Výška dopravníka [m]: 800
Dopravné valce [ks]: 8
Priemer valca [mm]: 108
D?žka valca [mm]: 450
Prítla?ná rolka: 6 bo?ná
Stohovacia hviezdica: 0,25 kW
Pozri viac

Zariadenie na stohovanie balíkov [06020026-40]


D?žka reziva: 1,5 - 6,0 m
Rozmery balíka [mm]: Max Höhe 150 mm x Breite 220 mm
Takt [ks/min]: max. 30 takt/min
Prevedenie:: mit 2 Schächte / einstellbare Breite
D?žka [mm]: 6540
Šírka [mm]: 2340
Výška [mm]: 2190
Spúštacie ramená [ks]: 2 x 5 Stk. mit pneumatische Zunge
Pozri viac