105 Medzisklad gužatiny


105 Medzisklad gužatinyMedzisklad gužatiny slúži ako zásobník rozjednotených výrezov pri priečnom transporte gužatiny. Zvyčajne býva za frézou koreňového nábehu 123, alebo prísunovým dopravníkom s jednostranným vyrážaním 109. Konštrukciu tvorí pevný robustný rám zváraný z výpalkov, voči ktorému sa pootáčajú dva až štyri hriadele s pokladacími ramenami. Pootáčanie hriadežov je zabezpečené prostredníctvom hydraulických valcov. Medzisklad gužatiny býva zvyčajne vyhotovený s dvomi až štyrmi zásobníkmi. Šírka dopravníka závisí od dĺžky gužatiny. Najčastejšie sa pohybuje od 2,5 do 24 m. Nasledujúci dopravník býva spravidla prísunový dopravník 106, 107.

<< >>


Medzisklad gužatiny s čelovaním [02020174-10]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0 - 6,0
Priemer gužatiny [mm]: 150 - 650
Šírka dopravníka [mm]: 7810
Dĺžka dopravníka [mm]: 2100
Počet posuvných hriadežov [ks]: 2
Počet pák na hriadeli [ks]: 7
Nosnos [kg]: max. 1700 kg/ Puffer
Hnané konusové valce [ks]: 6
Dĺžka valca [mm]: 550
Výška dopravníka [mm]: 1000
Pozri viac

Medzisklad gužatiny [00819209-150]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0 - 6,0 m
Šírka dopravníka [mm]: 5110
Dĺžka [mm]: 2390
Počet pák na hriadeli [ks]: 5
Pozri viac

Medzisklad gužatiny [00820211-51]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0 - 6,0 m
Šírka [mm]: 4360
Dĺžka [mm]: 4260
Zarážka: Haken per Welle 4 Stk
Pozri viac

Medzisklad gužatiny [00821261-10]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,5 - 9,0 m
Priemer gužatiny [mm]: bis 800 mm
Šírka dopravníka [mm]: 7900
Dĺžka [mm]: 3500
Výška [mm]: 2380
Sklon [°]: 27°
Počet pák na hriadeli [ks]: 5
Pozri viac

Medzisklad gužatiny [02010008-140]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,5-6,0
Priemer gužatiny [mm]: 500
Celková šírka dopravníka [mm]: 7500
Počet posuvných hriadežov [ks]: 2
Počet pák na hriadeli [ks]: 7
Pozri viac

Medzisklad gužatiny [02010008-180]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0 - 22,0
Priemer gužatiny [mm]: 500
Celková šírka dopravníka [mm]: 17700
Počet posuvných hriadežov [ks]: 3
Počet pák na hriadeli [ks]: 8
Pozri viac

Medzisklad gužatiny [02020174-40]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0 - 6,0 m
Priemer gužatiny [mm]: 150 - 650 mm
Šírka dopravníka [mm]: 8110
Dĺžka dopravníka [mm]: 3180
Počet posuvných hriadežov [ks]: 3
Počet pák na hriadeli [ks]: 7
Nosnos [kg]: max. 1700 kg/ Puffer
Pozri viac