105 Medzisklad gužatiny


105 Medzisklad gužatinyMedzisklad gužatiny slúži ako zásobník rozjednotených výrezov pri priečnom transporte gužatiny. Zvyčajne býva za frézou koreňového nábehu 123, alebo prísunovým dopravníkom s jednostranným vyrážaním 109. Konštrukciu tvorí pevný robustný rám zváraný z výpalkov, voči ktorému sa pootáčajú dva až štyri hriadele s pokladacími ramenami. Pootáčanie hriadežov je zabezpečené prostredníctvom hydraulických valcov. Medzisklad gužatiny býva zvyčajne vyhotovený s dvomi až štyrmi zásobníkmi. Šírka dopravníka závisí od dĺžky gužatiny. Najčastejšie sa pohybuje od 2,5 do 24 m. Nasledujúci dopravník býva spravidla prísunový dopravník 106, 107.

<< >>


Medzisklad gužatiny [02010008-140]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,5-6,0
Priemer gužatiny [mm]: 500
Celková šírka dopravníka [mm]: 7500
Počet posuvných hriadežov [ks]: 2
Počet pák na hriadeli [ks]: 7
Pozri viac

Medzisklad gužatiny [02010008-180]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0 - 22,0
Priemer gužatiny [mm]: 500
Celková šírka dopravníka [mm]: 17700
Počet posuvných hriadežov [ks]: 3
Počet pák na hriadeli [ks]: 8
Pozri viac