116 Dopravník k odkôrňovaču


116 Dopravník k odkôrňovačuDopravníky slúžia na pozdĺžny transport guľatiny k odkôrňovaču a následne transport guľatiny po jej odkôrnení. Rozlišujeme dva typy. Dopravník pred odkôrňovačom: Základom dopravníka môže byť dopravný pás pohybujúci sa po valčekových stoliciach alebo reťaz s unášačmi pohybujúca sa po hardoxovom vedení. Konštrukcia je spravidla robustná z oceľových profilov a výpalkov, čo zabezpečuje dlhodobú životnosť dopravníka. Šírka pásu sa určí podľa priemeru guľatiny. Pevnosť a typ pásu alebo reťaze sa určí podľa hmotnosti prepravovanej guľatiny a rýchlosti transportu. Rýchlosť transportu sa určí podľa rýchlosti odkôrňovača a môže sa regulovať prostredníctvom frekvenčného meniča. Pohon je zabezpečený elektromotorom. Napínanie pásu alebo reťaze môže byť mechanické alebo hydraulické. Dĺžka dopravníka býva od 1 do 6 m. Pred vstupom do samotného odkôrňovača je pásový alebo reťazový dopravník ukončený vstupnou rolkou do odkôrňovača, ktorá slúži na vycentrovanie guľatiny k osi odkôrňovača. Konštrukcia dopravníka je výkyvná, tzn. koniec dopravníka pred odkôrňovačom sa nadvihuje alebo spúšťa podľa priemeru guľatiny. Cieľom je dopraviť guľatinu do stredu rotora odkôrňovača. Na samotnom dopravníku je zabudované jednoduché meranie, ktoré určí približný priemer guľatiny. Zvyčajne býva pred odkôrňovačom s pevnou výškou rotora. Dopravník za odkôrňovačom: Základom dopravníka môže byť dopravný pás pohybujúci sa po valčekových stoliciach alebo reťaz s unášačmi pohybujúca sa po hardoxovom vedení. Konštrukcia je spravidla robustná z oceľových profilov a výpalkov, čo zabezpečuje dlhodobú životnosť dopravníka. Šírka pásu sa určí podľa priemeru guľatiny. Pevnosť a typ pásu alebo reťaze sa určí podľa hmotnosti prepravovanej guľatiny a rýchlosti transportu. Rýchlosť transportu sa určí podľa rýchlosti odkôrňovača a môže sa regulovať prostredníctvom frekvenčného meniča. Pohon je zabezpečený elektromotorom. Napínanie pásu alebo reťaze môže byť mechanické alebo hydraulické. Dĺžka dopravníka je od 1 do 6 m. Dopravník býva umiestnený za odkôrňovačom. Nasledujúci dopravník býva spravidla prísunový dopravník s jednostranným alebo obojstranným vyrážaním 109 a 110, dopravník pre detektor kovov 115 alebo triedenie guľatiny 118.

<< >>


Dopravník pred odkôrňovač [02009002-60]


Dĺžka guľatiny [m]: 2,0 - 4,5
Priemer guľatiny [mm]: 120 - 650
Dĺžka dopravníka [mm]: 3800
Dopravná výška [mm]: 1330
Šírka pásu [mm]: 500
Typ pásu: EP630/4;5+0/Glatt
Hnací bubon: D630 mit Gummierung
Napínací bubon: D610
Vratné valce: 1 x
Koncová rolka: 1 x
Zdvíhanie: hydraulisch
Pozri viac

Dopravník za odkôrňovač [02009002-80]


Dĺžka guľatiny [m]: 2,0 - 4,5
Priemer guľatiny [mm]: 120 - 6500
Dĺžka dopravníka [mm]: 3500
Dopravná výška [mm]: 1300
Šírka pásu [mm]: 500
Typ pásu: EP630/4;5+0/Glatt
Hnací bubon: D630, mit Gummierung
Napínací bubon: D610
Vratné valce: 1 x
Pozri viac