111 Dopravník s konusovými valcami


111 Dopravník s konusovými valcamiDopravník s kónusovými valcami slúži na pozdĺžny transport gužatiny do píly alebo skladu gužatiny. Používa sa najčastejšie: A, Pri zmene z priečneho posuvu na rozbeh pozdĺžneho posuvu gužatiny. Kónusové valce dokážu ma dostatočne agresívne zuby, pri ktorých sa lepšie prenáša sila na zmenu smeru pohybu. B, Pri skracovaní dlhej gužatiny, kde skracovacia píla zachádza medzi valce. C, Pri transporte dlhej gužatiny, kde je medzi kónusovými valcami integrovaný vyrážač. Zvyčajne býva za pokladačom gužatiny 104 alebo kaskádou 102. Základom dopravníka sú kónusové valce, ktoré sú poháňané cez reaz od elektromotora. Konštrukcia je spravidla robustná z ocežových profilov a výpalkov, čo zabezpečuje dlhodobú životnos dopravníka. Napínanie reaze môže by mechanické alebo hydraulické, závisí to od dĺžky dopravníka a požiadavky zákazníka. Dopravník je vhodné doplni o centrálne mazanie. Rýchlos sa môže regulova prostredníctvom frekvenčného meniča. Dĺžka dopravníka býva od 6 do 25 m. Pod dopravník sa zvykne dodáva aj čistiaci redlerový dopravník 403. Nasledujúci dopravník býva spravidla prísunový dopravník jednoreazový 107, prísunový dopravník s jednostranným vyrážaním 109, prísunový dopravník s obojstranným vyrážaním 110, dopravník pre detektor kovov 115, dopravník k odkôrňovaču 116, vstupná rolka do odkôrňovača 117, triedenie gužatiny118, priečny reazový dopravník 112.

<< >>


Dopravník s konusovými valcami a vyrážaním [04612001-06]


Dĺžka gužatiny [m]: 4,5-12,0
Priemer gužatiny [mm]: 100-600
Dĺžka dopravníka [mm]: 18746
Výška dopravníka: 1674
Počet konusových valcov [ks]: 18+1
Dĺžka valca [mm]: 816
Hnacia reaz: Rollenkette
Vyrážač: 4 x beiderseitig
Výstupné valce: 1 x pneumatisch schwekbar
Nastavenie výšky: 0,18 kW
Pozri viac

Dopravník s konusovými valcami [04612001-03]


Dĺžka gužatiny [m]: 4,5-12,0
Priemer gužatiny [mm]: 100-600
Dĺžka dopravníka [mm]: 16450
Dopravná výška [mm]: 1674
Počet konusových valcov [ks]: 16+1
Dĺžka valca [mm]: 816
Hnacia reaz: Rollenkette
Výstupné valce: 1 Stk pneumatisch schwekbar
Pozri viac

Dopravník s konusovými valcami [04612001-11]


Dĺžka gužatiny [m]: 4,5-12,0
Priemer gužatiny [mm]: 100-600
Dĺžka dopravníka [mm]: 17770
Výška dopravníka: 616
Počet konusových valcov [ks]: 18
Dĺžka valca [mm]: 816
Hnacia reaz: Rollenkette
Pozri viac