111 Dopravník s konusovými valcami


111 Dopravník s konusovými valcamiDopravník s konusovými valcami slúži na pozd?žny transport gu?atiny do píly alebo skladu gu?atiny. Používa sa naj?astejšie: A; Pri zmene z prie?neho posuvu na rozbeh pozd?žneho posuvu gu?atiny. Konusové valce majú dostato?ne agresívne zuby, pri ktorých sa lepšie prenáša sila na zmenu smeru pohybu a zrýchlenie posuvu jednotlivých kusov gu?atiny. B; Pri skracovaní dlhej gu?atiny, kde skracovacia píla zachádza medzi valce. C; Pri transporte a následnom vyrážaní dlhej gu?atiny, kde sú medzi konusovými valcami integrované vyrážacie ramená. Zvy?ajne býva za rozjednocova?om gu?atiny 104 alebo kaskádou 102. Základom dopravníka sú konusové valce, ktoré sú pohá?ané cez re?az od elektromotora. Tvar a d?žka valcov závisia od priemeru gu?atiny. Konštrukcia je spravidla robustná z oce?ových profilov a výpalkov, ?o zabezpe?uje dlhodobú životnos? dopravníka. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. D?žka dopravníka býva od 6 do 25 m. Nasledujúci dopravník býva spravidla prísunový dopravník 107, 109, 110, dopravník pre detektor kovov 115, dopravník k odkôr?ova?u 116, vstupná rolka do odkôr?ova?a 117, triedi? gu?atiny 118, alebo prie?ny re?azový dopravník 112.

<< >>


Dopravník s konusovými valcami a vyrážaním [04612001-06]


D?žka gu?atiny [m]: 4,5-12,0
Priemer gu?atiny [mm]: 100-600
D?žka dopravníka [mm]: 18746
Výška dopravníka: 1674
Po?et konusových valcov [ks]: 18+1
D?žka valca [mm]: 816
Hnacia re?az: Rollenkette
Vyráža?: 4 x beiderseitig
Výstupné valce: 1 x pneumatisch schwekbar
Nastavenie výšky: 0,18 kW

Dopravník s konusovými valcami [00820211-30]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 8050
Výška dopravníka: 1000
Po?et konusových valcov [ks]: 9
D?žka valca [mm]: 630
Hnacia re?az: 24B-1
Pokladacie rameno: 8x hydraulisch
Doraz: fest am Ende

Dopravník s konusovými valcami [02021203-15]


D?žka gu?atiny [m]: 2,4 - 4,1 m
Priemer gu?atiny [mm]: max.1000 mm
D?žka dopravníka [mm]: 3640
Dopravná výška [mm]: 1600
Po?et konusových valcov [ks]: 4 (bestehende)
D?žka valca [mm]: 600
Bo?ná stena [mm]: 450 mm hoch
Prevedenie:: ohne Tunnel
Nohy s tlmi?mi nárazov: 4

Dopravník s konusovými valcami [02021203-20]


D?žka gu?atiny [m]: 2,4 - 4,1 m
Priemer gu?atiny [mm]: max.1000
D?žka dopravníka [mm]: 3640
Dopravná výška [mm]: 1600
D?žka valca [mm]: 600
Po?et konusových valcov [ks]: 4 (bestehende)
Prevedenie:: mit Tunnel auf ganze Länge
Nohy s tlmi?mi nárazov: 4 x

Dopravník s konusovými valcami [04612001-03]


D?žka gu?atiny [m]: 4,5-12,0
Priemer gu?atiny [mm]: 100-600
D?žka dopravníka [mm]: 16450
Dopravná výška [mm]: 1674
Po?et konusových valcov [ks]: 16+1
D?žka valca [mm]: 816
Hnacia re?az: Rollenkette
Výstupné valce: 1 Stk pneumatisch schwekbar

Dopravník s konusovými valcami [04612001-11]


Val?ekový dopravník [00819209-195]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,0 m
Prevedenie:: interiert in Pos.170+190
D?žka dopravníka [mm]: 5800
Dopravné valce [ks]: 6
Priemer valca [mm]: 250 / 525
D?žka valca [mm]: 800