130 Odkôrňovač


130 Odkôrňovač Odkôrňovač na krátku gužatinu je špeciálne zariadenie vyvinuté pre potreby zákazníka, slúžiace na odkôrnenie krátkej gužatiny s vežkým priemerom. Takýto typ odkôrňovača používajú hlavne výrobcovia dýh. Gužatina prichádza do odkôrňovača po valčekovom kónusovom dopravníku. Uchytená je medzi dvoma hrotmi v ocežovom ráme, ktoré ju zároveň otáčajú. Pohon hrotov je zabezpečený cez elektromotor. Ocežový rám s hrotmi gužatinu uchytí a nadvihne nad valčekový dopravník pomocou hydraulických valcov. Zvrchu je cez hydraulický valec pritláčaná frézovacia hlava poháňaná elektromotorom. Pohybuje sa po celej dĺžke gužatiny pomocou lineárneho vedenia a reaze poháňanej elektromotorom. Odkôrnená gužatina odchádza po kónusovom valčekovom dopravníku na ďalšie spracovanie. Dĺžka gužatiny určenej na odkôrňovanie je 0,6 - 1,35 metra a jej priemer od 250 – 1000 mm. Všetky rýchlosti elektromotorov sú regulované pomocou frekvenčného meniča. Pod odkôrňovačom je integrovaný čistiaci redlerový dopravník 403. Odkôrňovač vyrábame a dodávame v rôznych prevedeniach podža želania zákazníka s kompletnou hydraulikou a elektrickým riadením.

<< >>


Odkôrňovač na krátku gužatinu [03511002-10]


Dĺžka gužatiny [m]: 0,6 - 1,35 m
Priemer gužatiny [mm]: 250-1000
Frézovací hriadež: D250-300 mm
Zdvíhanie: hydraulisch
Bočný posuv: 1,5 kW
Spôsob otáčania: Schwingrahmen mit zwei Spitzebefestigungen
Otáčanie: 4,0 kW
Hnané konusové valce [ks]: 10 x L500
Odsun odpadu: Kratzkettenförderer
Elektrické pripojenie, el. komponenty a riadenie: Siemens S7