202 Rozjednocovací dopravník - elevátor


202 Rozjednocovací dopravník - elevátorRozjednocovací dopravník – elevátor slúži na rozjednotenie reziva a prekonávanie väčšieho výškového rozdielu pri jeho transporte, napríklad pri triedení reziva, pri prestohovávaní reziva alebo pri transporte reziva do omietacej píly. Najdôležitejšie je, aby dosky za dopravníkom tvorili koberec a neboli na sebe. Zvyčajne býva za priečnymi reťazovými dráhami. Základom dopravníka sú priečne reťazové dráhy. Konštrukcia je spravidla robustná z oceľových výpalkov. Materiál je prepravovaný pomocou unášača, ktorý je privarený na dvoch reťaziach. Veľkosť reťazí sa určí podľa hmotnosti prepravovaného materiálu, rýchlosti transportu a sklonu dopravníka. Počet reťazových dráh sa určuje podľa minimálnej a maximálnej dĺžky prepravovaného reziva, zvyčajne od 4 – 12 reťazí. Pohon je zabezpečený elektromotorom pomocou hnacieho hriadeľa s reťazovými kolesami. Rýchlosť sa môže regulovať prostredníctvom frekvenčného meniča. Dĺžka dopravníka býva od 1 do 4 m a používa sa na rozjednotenie reziva dĺžky 1-8 m. Dopravník je vyplechovaný. Nasledujúci dopravník býva spravidla začelovací valčekový dopravník 207 a rozjednocovanie 205. Dopravník býva vybavený zariadením pre nastavenie hrúbky reziva ktorý zabezpečuje lepšie rozjednotenie. Dopravník môže byť priamy alebo S-kovej formy.

<< >>


Elevátor na prekladové latky [00810029-10]


Typ a rozmery reziva: Latky na stohovanie
Počet reťazových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenosť [mm]: 3750
Unášač: zwei Ketten verbunden mit Leiste
Rozostup unášačov [mm]: 560
Celková šírka dopravníka [mm]: 2125
Sklon [° ]: 120
Prevedenie:: komplett verblecht
Pozri viac

Elevátor na prekladové latky [00819204-36]


Funkcia: Transport von Zwischenlatten
Počet reťazových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenosť [mm]: 2480
Unášač: zwei Ketten verbunden mit Leiste
Rozostup unášačov [mm]: 560
Šírka dopravníka [mm]: 1400
Výška dopravníka [mm]: 1800
Sklon [° ]: 60
Prevedenie:: komplett verblecht
Pozri viac

Elevátor na prekladové latky [04820041-50]


Funkcia: Transport von Zwischenlatten
Počet reťazových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenosť [mm]: 2400
Unášač: zwei Ketten verbunden mit Leiste
Rozostup unášačov [mm]: 558,8
Šírka dopravníka [mm]: 1400
Výška dopravníka [mm]: 1700
Sklon [° ]: 60
Prevedenie:: komplett verblecht
Pozri viac

Elevátor so zdvíhacími dráhami [00715088-125]


Typ a rozmery reziva: L=2,0-5,5 m
Počet reťazových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenosť [mm]: 1200
Sklon [° ]: 46
Unášač: zwei Förderketten zusammen mit Mitnehmerleisten verbunden
Rozostup unášačov [mm]: 640
Takt [ks/min]: 40
Sklopná klapka: 5 x hydraulisch schwenkbar
Prevedenie:: mit Verblechung zwischen Kettenbahnen
Pozri viac

Elevátor so zdvíhacími dráhami [00715088-150]


Typ a rozmery reziva: L=2,0-5,5 m
Počet reťazových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenosť [mm]: 1200
Sklon [° ]: 46
Unášač: zwei Förderketten zusammen mit Mitnehmerleisten verbunden
Rozostup unášačov [mm]: 640
Takt [ks/min]: 40
Sklopná klapka: 5 x hydraulisch schwenkbare
Prevedenie:: mit Verblechung zwischen Kettenbahnen
Pozri viac

Rozjednocovací dopravník - elevátor [00313001-30]


Typ a rozmery reziva: L= 3,0 – 5,2 m
Počet reťazových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenosť [mm]: 1700
Sklon [° ]: 48°
Unášač: dve reťaze spojené pomocou priečnych líšt
Rozostup unášačov [mm]: 640
Výkon [ks/min]: 49
Rozjednocovanie: 5 rozjednocovacích líšt
Prevedenie:: kompletne vyplechovaný
Pozri viac

Rozjednocovací dopravník - elevátor [00808020-40]


Typ a rozmery reziva: L=3,0 - 5,0 m
Počet reťazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenosť [mm]: 2070
Unášač: zwei Ketten verbunden mit Leiste
Rozostup unášačov [mm]: 550
Celková šírka dopravníka [mm]: 5800
Sklon [° ]: 60
Pomocný rozjednocovač: hydraulisch
Prevedenie:: komplett verblecht
Pozri viac

Rozjednocovací dopravník - elevátor [00808020-70]


Typ a rozmery reziva: L=3,0 - 5,0 m
Počet reťazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenosť [mm]: 3270
Unášač: zwei Ketten verbunden mit Leiste
Rozostup unášačov [mm]: 600
Celková šírka dopravníka [mm]: 5900
Sklon [° ]: 60
Pomocný rozjednocovač: hydraulisch
Prevedenie:: komplett verblecht
Pozri viac

Rozjednocovací dopravník - elevátor [00816154-16]


Počet reťazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenosť [mm]: 3700
Šírka dopravníka [mm]: 4200
Sklon [° ]: 55°
Unášač: einzeln
Rozostup unášačov [mm]: 800
Prevedenie:: komplett verblecht
Pozri viac

Rozjednocovací dopravník - elevátor [00816154-32]


Počet reťazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenosť [mm]: 3530
Unášač: zwei Ketten mit Leiste verbunden
Rozostup unášačov [mm]: 640
Sklon [° ]: 60
Pomocný rozjednocovač: hydraulisch
Prevedenie:: komplett verblecht
Pozri viac

Rozjednocovací dopravník - elevátor [00817167-120]


Dĺžka reziva: bis 6,0 m
Počet reťazových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenosť [mm]: 4165
Unášač: zwei Ketten mit Leiste verbunden
Rozostup unášačov [mm]: 600
Sklon [° ]: 60
Pomocný rozjednocovač: hydraulisch
Prevedenie:: komplett verblecht
Pozri viac

Rozjednocovací dopravník - elevátor [00817169-40]


Dĺžka reziva: 3,0 - 7,0 m
Počet reťazových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenosť [mm]: 2570
Celková výška [mm]: 4000
Unášač: zwei Ketten mit Leiste verbunden
Rozostup unášačov [mm]: 640
Sklon [° ]: 60
Pomocný rozjednocovač: hydraulisch
Prevedenie:: komplett verblecht
Pozri viac

Rozjednocovací dopravník - elevátor [00819198-150]


Dĺžka reziva: 3,0 - 6,0 m
Počet reťazových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenosť [mm]: 3565
Unášač: zwei Ketten mit Leiste verbunden
Rozostup unášačov [mm]: 600
Sklon [° ]: 60
Pomocný rozjednocovač: hydraulisch
Prevedenie:: komplett verblecht
Pozri viac

Rozjednocovací dopravník - elevátor [00819199-200]


Dĺžka reziva: 3,0 - 5,0 m
Počet reťazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenosť [mm]: 3845
Unášač: zwei Ketten mit Leiste verbunden
Rozostup unášačov [mm]: 640
Sklon [° ]: 60
Pomocný rozjednocovač: hydraulisch
Prevedenie:: komplett verblecht
Pozri viac

Rozjednocovací dopravník - elevátor [00819204-60]


Dĺžka reziva: 3,0 - 6,0 m
Počet reťazových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenosť [mm]: 4165
Unášač: zwei Ketten mit Leiste verbunden
Rozostup unášačov [mm]: 600
Sklon [° ]: 60
Pomocný rozjednocovač: hydraulisch
Prevedenie:: komplett verblecht mit Seitenwände
Pozri viac

Rozjednocovací dopravník - elevátor [02011031-10]


Typ a rozmery reziva: 75x225x9000
Počet reťazových dráh [ks]: 14
Osová vzdialenosť [mm]: 990
Unášač: zwei Ketten verbunden mit Leiste
Rozostup unášačov [mm]: 640
Celková šírka dopravníka [mm]: 9800
Sklon [° ]: 50
Pomocný rozjednocovač: hydraulisch
Prevedenie:: komplette Verblecht
Pozri viac

Rozjednocovací dopravník - elevátor [02018131-30]


Dĺžka reziva: HL 2,5-5,5 m
Počet reťazových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenosť [mm]: 1875
Sklon [° ]: 60
Unášač: 5 x Mitnehmerleiste
Rozostup unášačov [mm]: 960
Pomocný rozjednocovač: elektromotorisch 0,25 kW
Prevedenie:: Verblecht
Pozri viac

Rozjednocovací dopravník - elevátor [04512001-40]


Typ a rozmery reziva: L=1,8-3,3 m
Počet reťazových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenosť [mm]: 1700
Unášač: zwei Ketten verbunden mit Leiste
Rozostup unášačov [mm]: 640
Celková šírka dopravníka [mm]: 2610
Prevedenie:: komplett verblecht
Pomocný rozjednocovač: 1,1 kW
Pozri viac

Rozjednocovací dopravník - elevátor [05014001-40]


Typ a rozmery reziva: Hauptware 3,0 - 5,2 m
Počet reťazových dráh [ks]: 8
Unášač: zwei Ketten zusammen mit Leisten verbunden
Osová vzdialenosť [mm]: 1200
Takt [ks/min]: 40
Sklopná klapka: 2 x hydraulisch schwenkbar
Pomocný rozjednocovač: manuell verstellbar
Prevedenie:: mit Verblechung zwischen Kettenbahnen
Pozri viac

Rozjednocovací dopravník - elevátor [05014001-90]


Typ a rozmery reziva: Hauptware 3,0 - 5,2 m
Počet reťazových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenosť [mm]: 1200
Unášač: zwei Ketten zusammen mit Leisten verbunden
Takt [ks/min]: 40
Sklopná klapka: 2 x hydraulisch schwenkbar
Pomocný rozjednocovač: manuell verstellbar
Prevedenie:: mit Verblechung zwischen Kettenbahnen
Pozri viac

Rozjednocovací dopravník - elevátor [07519001-180]


Dĺžka reziva: 3,0 - 6,3 m
Počet reťazových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenosť [mm]: 2565
Sklon [° ]: 60
Rozostup unášačov [mm]: 800
Takt [ks/min]: 32
Prevedenie:: s vyplechovaním a bočnicami
Pozri viac

Rozjednocovací dopravník - elevátor [07519001-190]


Dĺžka reziva: 3,0 - 6,3 m
Počet reťazových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenosť [mm]: 3345
Unášač: lišta spájajúca reťaze
Rozostup unášačov [mm]: 800
Celková šírka dopravníka [mm]: 6930
Sklon [° ]: 50
Prevedenie:: vyplechovanie + bočnice
Pozri viac

Rozjednocovací dopravník - elevátor [07719001-40]


Dĺžka reziva: 5,2 m
Počet reťazových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenosť [mm]: 1880
Sklon [°]: 57
Unášač: zwei Ketten verbunden mit Leiste
Rozostup unášačov [mm]: 480
Takt [ks/min]: 40
Rozjednocovanie: 0,25 kW
Prevedenie:: komplett verblecht mit Seitenwände
Pozri viac

Rozjednocovací dopravník - elevátor [07819001-10]


Typ a rozmery reziva: max.120x145-4000 mm
Počet reťazových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenosť [mm]: 2674
Unášač: lišta spájajúca dve reťaze
Rozostup unášačov [mm]: 640
Sklon [° ]: 60
Pomocný rozjednocovač: elektromotorom 0,25 kW
Prevedenie:: vyplechovaný
Pozri viac

Rozjednocovací dopravník s krátkymi dráhami [00812066-10]


Typ a rozmery reziva: Prismen:0,230x0,07x6,0 m
Počet reťazových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenosť [mm]: 4900
Unášač: zwei Ketten verbunden mit Leiste
Rozostup unášačov [mm]: 800
Celková šírka dopravníka [mm]: 5995
Sklon [° ]: 50
Počet reťazových dráh [ks]: 4 AA 1380 mm
Pozri viac

Rozjednocovací dopravník s krátkymi dráhami [00820217-20]


Typ a rozmery reziva: Prismen: 230x70 mm, L=3,0-5,0m
Počet reťazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenosť [mm]: 3720
Unášač: zwei Ketten verbunden mit Leiste
Rozostup unášačov [mm]: 800
Celková šírka dopravníka [mm]: 6100
Sklon [° ]: 55
Počet reťazových dráh [ks]: 3 AA 1000 mm (untere)
Prevedenie:: komplett verblecht + Seitenwände
Pozri viac

S- dopravník [02015074-20]


Počet reťazových dráh [ks]: 10
Osová vzdialenosť [mm]: 2120
Šírka dopravníka [mm]: 6025
Rozostup unášačov [mm]: 640
Sklon [° ]: 50
Prevedenie:: mit Rollenschienen
Pozri viac

S- dopravník s krátkymi dráhami [00815127-20]


Typ a rozmery reziva: L=1000-6300 mm
Počet reťazových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenosť [mm]: 4318
Unášač: Zwei Ketten verbunden mit Leiste
Šírka dopravníka [mm]: 5500
Rozostup unášačov [mm]: 960
Sklon [° ]: 62
Počet reťazových dráh [ks]: 5 x AA 767 mm
Prevedenie:: komplett verblecht
Pozri viac

S- dopravník s krátkymi dráhami [00818183-220]


Počet reťazových dráh [ks]: 10
Osová vzdialenosť [mm]: 4285
Unášač: Zwei Ketten verbunden mit Leiste
Rozostup unášačov [mm]: 960
Šírka dopravníka [mm]: 6670
Sklon [° ]: 62
Počet reťazových dráh [ks]: 6 x AA 700 mm
Prevedenie:: komplett verblecht
Pozri viac

S- dopravník s krátkymi dráhami [07519001-150]


Dĺžka reziva: 3,0 - 6,3 m
Počet reťazových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenosť [mm]: 4280
Unášač: lišta spájajúca 2 reťaze
Rozostup unášačov [mm]: 960
Šírka dopravníka [mm]: 6400
Sklon [° ]: 62
Počet reťazových dráh [ks]: 5 x AA 767 mm
Zdvíhanie priečnych dráh: hydraulicky
Prevedenie:: vyplechovaný + bočnice
Pozri viac

S- dopravník [02019146-20]


Typ a rozmery reziva: Model L=2,0 - 3,0 m
Počet reťazových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenosť [mm]: 1867
Unášač: Mitnehmerleiste, Höhe ca. 35 mm
Rozostup unášačov [mm]: 640
Celková šírka dopravníka [mm]: 4050
Prevedenie:: komplett verblecht
Rozjednocovanie: Mitlaufende Entdopplerwelle
Bočná stena [mm]: auf Bedienerseite
Prevedenie:: freitragende Konstruktion
Pozri viac

S- dopravník [04915010-20]


Rozmery dosiek [mm]: max.47x400x5200
Počet reťazových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenosť [mm]: 2340
Unášač: pusher connecting 2 chains
Celková šírka dopravníka [mm]: 5400
Rozostup unášačov [mm]: 640
Pomocný rozjednocovač: 0,25 kW
Prevedenie:: with sheeting
Pozri viac

S-dopravník [00708020-10]


Typ a rozmery reziva: 300x35x5100 mm
Počet reťazových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenosť [mm]: 3300
Unášač: zwei Ketten verbunden mit Leiste
Rozostup unášačov [mm]: 460
Celková šírka dopravníka [mm]: 6400
Sklon [° ]: 55
Pomocný rozjednocovač: 1,5 kW
Vyrážač: 3,0 kW
Prevedenie:: komplett verblecht
Pozri viac

S-dopravník [00708020-20]


Typ a rozmery reziva: 300x35x5100 mm
Počet reťazových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenosť [mm]: 4200
Unášač: zwei Ketten verbunden mit Leiste
Rozostup unášačov [mm]: 480
Celková šírka dopravníka [mm]: 6400
Sklon [° ]: 55
Pomocný rozjednocovač: 1,5 kW
Vyrážač: 3,0 kW
Prevedenie:: komplett verblecht
Pozri viac

S-dopravník [00708020-30]


Typ a rozmery reziva: 300x75x5100 mm
Počet reťazových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenosť [mm]: 4000
Unášač: zwei Ketten verbunden mit Leiste
Rozostup unášačov [mm]: 430
Celková šírka dopravníka [mm]: 6400
Sklon [° ]: 55
Pomocný rozjednocovač: 1,5 kW
Vyrážač: 3,0 kW
Prevedenie:: komplett verblecht
Pozri viac

S-dopravník [00809023-10]


Typ a rozmery reziva: L=5,0m
Počet reťazových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenosť [mm]: 2900
Unášač: zwei Ketten verbunden mit Leiste
Rozostup unášačov [mm]: 800
Celková šírka dopravníka [mm]: 7620
Sklon [° ]: 55
Prevedenie:: komplett verblecht
Pozri viac