228 Triediaci dopravník


228 Triediaci dopravníkTriediaci dopravník býva umiestnený nad klapkami triediacich boxov. Základom dopravníka sú re?azové dráhy s unáša?mi, ktoré zabezpe?ujú pohyb reziva. Re?aze musia by? zosynchronizované s predchádzajúcim re?azovým dopravníkom. Re?azové dráhy sú umiestnené na samonosnej konštrukcii.

<< >>


Triediaci dopravník [00817163-30]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-5,2 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos? [m]: 14800
Šírka dopravníka [mm]: 3800
Rozostup unáša?ov [mm]: 1400
Pozri viac

Triediaci dopravník [00817167-160]


D?žka reziva: bis 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [m]: 21793
Unáša?: Flachstahl
Pozri viac

Triediaci dopravník [00819198-270]


D?žka reziva: 3,0 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [m]: 20203
Unáša?: Kunststoff
Pozri viac

Triediaci dopravník [00819199-251]


D?žka reziva: 3,0 - 5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos? [m]: 11800
Šírka dopravníka [mm]: 6150
Rozostup unáša?ov [mm]: 1400
Pozri viac

Triediaci dopravník [00819204-110]


D?žka reziva: 3,0 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [m]: 14595
Unáša?: Flachstahl
Pozri viac

Triediaci dopravník [02018131-40]


Typ a rozmery reziva: L= 2,5 - 5,5 /9,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [m]: 1950
Triediaca klapka: 2 Stk. hydraulisch
Sklopná klapka: 1 Stk. hydraulisch
Pozri viac