234 Prie?ny dopravník re?azový na pakety


234 Prie?ny dopravník re?azový na paketyPrie?ny re?azový dopravník slúži na transport balíkov reziva. Naj?astejšie sa nachádza na vstupe balíkov do prestohovacej linky a na výstupe zo stohova?a. Materiál je prepravovaný po re?aziach bez unáša?a. Po?et re?azových dráh sa ur?uje pod?a minimálnej a maximálnej d?žky prepravovaného paketu. Robustnos? konštrukcie, ve?kos? re?azí a elektromotora sa ur?í pod?a hmotnosti prepravovaného materiálu. Pohon re?azových dráh je pomocou elektromotora a hnacieho hriade?a s re?azovými kolesami. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. D?žka dopravníka býva od 2,0 do 6,0 metrov. Dopravník môže a nemusí by? vyplechovaný.

<< >>


Prie?ne re?azové dráhy - zdvíhacie [00716105-20]


Rozmery balíka [mm]: max. 1500x1800-5000 mm
Max. za?aženie [kg]: 10000
Po?et re?azových dráh [ks]: 3+4
Osová vzdialenos? [mm]: 2150
Sklopná klapka: 2500
Zdvíhanie: durch Hydraulikzylinder
Výška dopravníka [mm]: 1850
Prevedenie:: Verblechung in fixen Bereich
Nárazniková stena: vorne
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy so zdvíhaním [00811040-30]


Typ a rozmery reziva: Stapel max. 1300x1300x6000
Max. za?aženie [kg]: 24000
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 5450+2390
Sklopná klapka: hydraulisch 3°
Šírka dopravníka [mm]: 4400
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy so zdvíhaním [00811056-30]


Typ a rozmery reziva: Stapel max. 1300x1300x6000 mm
Max. za?aženie [kg]: 24000
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 5450+2390
Sklopná klapka: hydraulisch 3°
Šírka dopravníka [mm]: 4400
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy so zdvíhaním [00819204-340]


Rozmery balíka [mm]: 1200x1200-6000 mm
Max. za?aženie [kg]: 24000
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 5450 + 2390
Sklopná klapka: hydraulisch 3°
Šírka dopravníka [mm]: 4410
Výška [mm]: 980
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy so zdvíhaním [00821260-253]


Rozmery balíka [mm]: 1200x1200-5200mm
Max. za?aženie [kg]: 19000
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 3200+1900
Sklopná klapka: hydraulisch 3°
Šírka dopravníka [mm]: 4000
Výška [mm]: 940
Nárazniková stena: vorne
Pozri viac

Prie?ny dopravník na pakety - zdvíhací [07919004-20]


Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 4790
Výška dopravníka [mm]: 2666
Zdvíhanie prie?nych dráh: bei 2 Hydraulikzylinder
Zdvih [mm]: 590
Prevedenie:: Schutz gegen Stapler
Pozri viac

Prie?ny dopravník re?azový [02015073-60]


Max. za?aženie [kg]: 3 Pakete (400kg)
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 4340
Sklon [°]:
Výška dopravníka [mm]: 1170
Pozri viac

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [00313001-60]


Rozmery balíka [mm]: 1200x1200x5200
Max. za?aženie [kg]: 5600
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 2800
Výška dopravníka [mm]: 727
Pozri viac

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [00715088-100]


Typ a rozmery reziva: L=2,0-5,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 4375
Dopravná výška [mm]: 1300
Vyplechovanie: im Beladebereich
Nárazniková stena: vorne
Pozri viac

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [00715088-210]


Typ a rozmery reziva: L=2,0-5,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 7210
Dopravná výška [mm]: 800
Vyplechovanie: im Abladebereich
Nárazniková stena: vorne
Pozri viac

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [00715088-310]


Typ a rozmery reziva: L=2,0-5,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 6035
Dopravná výška [mm]: 980
Vyplechovanie: im Abladebereich
Nárazniková stena: vorne
Pozri viac

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [00816148-10]


Max. za?aženie [ton]: 4 Pakete mit max. 3,0 Ton
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 6815
Šírka dopravníka [mm]: 4400
Pozri viac

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [00816148-11]


Max. za?aženie [ton]: 4 Pakete mit max. 3,0 Ton
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 6815
Šírka dopravníka [mm]: 4400
Pozri viac

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [00817163-100]


Max. za?aženie [ton]: 4 Pakete mit max. 3,0 Ton
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 6000
Dopravná výška [mm]: 1240
Pozri viac

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [00817163-120]


Po?et re?azových dráh [ks]: 3
Max. za?aženie [kg]: 9000
Osová vzdialenos? [mm]: 5330
Dopravná výška [mm]: 1610
Pozri viac

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [00818183-100]


Rozmery balíka [mm]: max. 8 x 1200x1200-5000 mm
Max. za?aženie [kg]: 18000
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 15520
Dopravná výška [mm]: 800
Nárazniková stena: vorne
Pozri viac

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [00818183-31]


Max. za?aženie [kg]: 13.900 kg
Funkcia: Transport von Schnittholzpaketen
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 3980
Výška dopravníka [mm]: 800
Pozri viac

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [00819198-100]


D?žka reziva: 3,0 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 2780
Výška dopravníka [mm]: 1270
Max. za?aženie [kg]: 10000
Pozri viac

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [00819204-10]


D?žka reziva: 3,0 - 6,0 m
Max. za?aženie [ton]: 3 Pakete mit max. 3,0 Ton
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 4775
Dopravná výška [mm]: 1180
Prevedenie:: mit vorne Prallwand
Pozri viac

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [00821256-270]


D?žka reziva: 3,0 - 5,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 3500
Výška dopravníka [mm]: 580
Pozri viac

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [00821260-240]


Rozmery balíka [mm]: 1200x1200-5200mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 6400
Dopravná výška [mm]: 910
Pozri viac

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [02015073-100]


Max. za?aženie [ton]: 10
Po?et re?azových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos? [mm]: 3500
Šírka dopravníka [mm]: 4200 (1. bis 8. Kettenbahn)
Výška dopravníka [mm]: 800
Pozri viac

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [02017115-10]


Max. za?aženie [kg]: 5100
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 8500
Šírka dopravníka [mm]: 4300
Výška dopravníka [mm]: 850
Konštrukcia rámu: Portal HEB200/Bahnen UPN160
Pozri viac

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [04512001-100]


Rozmery balíka [mm]: 1200x1200x3300
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 5005
Pozri viac

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [04512001-10]


Rozmery balíka [mm]: 1200x1200x3300
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 5005
Pozri viac

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [05014001-10]


Rozmery balíka [mm]: 2 x max. 5200x2000x1300
Max. za?aženie [ton]: 16
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos? [mm]: 4330
Výška dopravníka [mm]: 1000
Šírka dopravníka [mm]: 2400
Pozri viac

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [05014001-190]


Rozmery balíka [mm]: max. 2000x1300x5200
Max. za?aženie [ton]: 6
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 4300
Výška dopravníka [mm]: 900
Pozri viac

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [05415013-30]


Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 5000
Šírka dopravníka [mm]: 4800
Pozri viac

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [05415013-40]


Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 6300
Šírka dopravníka [mm]: 4600
Pozri viac

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [06016001-10]


Funkcia: Transport von Schnittholzpaketen
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 4000
Výška dopravníka [mm]: 600
Pozri viac

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [06016006-10]


Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 3300
Výška dopravníka [mm]: 590
Max. za?aženie [kg]: 10000
Pozri viac

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [06019024-10]


Rozmery balíka [mm]: 1100x1100 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 4 AA1180/1040/1180 mm
Osová vzdialenos? [mm]: 5000
Výška dopravníka [mm]: 570
Max. za?aženie [kg]: 12000
Prevedenie:: Vorbereitung für Holzbekleidung s=27mm
Pozri viac

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [06019024-20]


Po?et re?azových dráh [ks]: 4 AA1180/1040/1180 mm
Osová vzdialenos? [mm]: 1250
Výška dopravníka [mm]: 570
Pozri viac

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [07519001-250]


Rozmery balíka [mm]: 1250x1250 mm
Max. za?aženie [kg]: 8000
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 4530
Výška dopravníka [mm]: 810
Pozri viac

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [07719001-90]


Rozmery balíka [mm]: 1200x1200-5200 mm
Max. za?aženie [kg]: 10000
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 5570
Výška dopravníka [mm]: 460
Hnacia re?az: 16B-3
Prevedenie:: Verblechung in Übergabebereich
Pozri viac