211 Pásový dopravník


211 Pásový dopravníkSlúži na transport reziva v pozdĺžnom smere. Zvyčajne býva za valčekovým dopravníkom alebo za priečnymi reťazovými dráhami. Základom pásového dopravníka je dopravný gumený pás, ktorý sa pohybuje po vyplechovanom koryte. Zo spodnej strany dopravníka je pás vedený spodnými vratnými valcami. Pohon a napínanie pásu je zabezpečené pomocou náhonového a napínacieho bubna. Náhonový bubon môže byť pogumovaný s bombírovaním, čím sa zabezpečí mierne vypuklý tvar bubna a tým lepšie priliehanie a vedenie dopravného pásu. Na vratnej časti pásu je umiestnený stierač, ktorý zabezpečuje jeho čistenie. Koryto dopravníka je tvorené z oceľových výpalkov a profilov. Náhonový bubon je poháňaný pomocou elektromotora. Rýchlosť sa môže regulovať prostredníctvom frekvenčného meniča. Výkon prevodovky sa určí v závislosti od rýchlosti a hmotnosti prepravovaného reziva. Dĺžka dopravníka býva zvyčajne 3 – 30 metrov, šírka pásu 0,5 – 1,4 m.

<< >>


Pásový dopravník [05414005-120]


Typ a rozmery reziva: Schnittholz L=6,0 m
Max. zaťaženie [kg]: 5200
Dĺžka dopravníka [mm]: 11300
Šírka pásu [mm]: 1000
Typ pásu: EP400/3, 2+0/ antistatic, oil resistent
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D298
Vratné valce: 5 x D108
Pozri viac

Pásový dopravník [07519001-126]


Dĺžka dopravníka [mm]: 12178
Sklon [°]:
Šírka pásu [mm]: 1000
Typ pásu: EP500/4/6+0
Hnací bubon: D343,9/1040 s pogumovaním
Napínací bubon: D323,9/1040
Vratné valce: 5 x
Stierač: 1 x PE1000
Pozri viac

Pásový dopravník s bočnou reťazou [00812067-06]


Typ a rozmery reziva: L=2,0 - 6,0 m
Dĺžka dopravníka [mm]: 8740
Dopravná výška [mm]: 400
Šírka pásu [mm]: 500
Typ pásu: EP250/2
Hnací bubon: D230 mit Gummierung
Napínací bubon: D218
Bočná stena [mm]: 650
Vratné valce: 5
Bočná reťaz: 3600 mm
Pozri viac

Pásový dopravník s horným prítlakom [01213006-30]


Dĺžka dopravníka [mm]: 9540
Dopravná výška [mm]: 275
Šírka pásu [mm]: 700
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D=255 mm
Napínací bubon: D=240 mm
Bočná stena [mm]: 125
Vratné valce: 5
Horný prítlak: pneumatisch
Pozri viac

Pásový dopravník zalomený [02018143-10]


Funkcia: Abtransport Seitenware
Dĺžka dopravníka [mm]: 9865+1735+3660
Sklon [°]: 19°/8°
Dopravná výška [mm]: 700/4200
Šírka pásu [mm]: 800
Typ pásu: EP400/3/3+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D289
Bočná stena [mm]: 150 mm mit Knick
Vratné valce: 7 xd89/D133 mit Gummi
Pozri viac

Pásový dopravník [00719152-10]


Dĺžka dopravníka [mm]: 12346
Dopravná výška [mm]: 600
Šírka pásu [mm]: 650
Typ pásu: EP400/3/3+0
Hnací bubon: D340
Napínací bubon: D340
Bočná stena [mm]: 167
Sklz: 1250x7000
Pozri viac

Pásový dopravník [00719152-15]


Dĺžka dopravníka [mm]: 33746
Dopravná výška [mm]: 600
Šírka pásu [mm]: 650
Typ pásu: EP500/4/0+0
Hnací bubon: D340
Napínací bubon: D340
Bočná stena [mm]: 167 mm
Max. zaťaženie [kg]: 3500
Pozri viac

Pásový dopravník [00819204-220]


Dĺžka dopravníka [mm]: 24094
Dopravná výška [mm]: 450
Max. zaťaženie [kg]: 3500
Šírka pásu [mm]: 800
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D295
Vratné valce: 16
Bočná stena [mm]: 260
Pozri viac

Pásový dopravník [00820211-101]


Dĺžka dopravníka [mm]: 6850
Dopravná výška [mm]: 700
Šírka pásu [mm]: 1000
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D249
Nosné valce [ks]: 4 x D89
Vratné valce: 4 x D89+Gummi
Bočná stena [mm]: 258
Pozri viac

Pásový dopravník [00908007-544]


Typ a rozmery reziva: L=8,0m
Dĺžka dopravníka [mm]: 29900
Dopravná výška [mm]: 228
Šírka pásu [mm]: 720
Typ pásu: EP400
Hnací bubon: 340
Napínací bubon: 200
Bočná stena [mm]: 670 L=6000 mm
Vratné valce: 10
Pozri viac

Pásový dopravník [00911042-1360]


Typ a rozmery reziva: Transport der Model und Bohlen
Dĺžka dopravníka [mm]: 15250
Dopravná výška [mm]: 1650
Šírka pásu [mm]: 1000
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D324
Vratné valce: 6
Bočná stena [mm]: 210
Pozri viac

Pásový dopravník [00911042-1540]


Typ a rozmery reziva: Transport der Gatterseitenware
Dĺžka dopravníka [mm]: 12250
Dopravná výška [mm]: 563
Šírka pásu [mm]: 800
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D324
Bočná stena [mm]: 660
Vratné valce: 5
Pozri viac

Pásový dopravník [00911042-1550]


Typ a rozmery reziva: Transport der Hauptware
Dĺžka dopravníka [mm]: 18750
Dopravná výška [mm]: 735-1060
Sklon [° ]: 1
Šírka pásu [mm]: 800
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D324
Bočná stena [mm]: 280
Vratné valce: 8
Pozri viac

Pásový dopravník [00911042-1940]


Typ a rozmery reziva: Transport der Haupt- und Seitenware
Dĺžka dopravníka [mm]: 7400
Dopravná výška [mm]: 500
Šírka pásu [mm]: 1000
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D324
Bočná stena [mm]: 480
Vratné valce: 3
Pozri viac

Pásový dopravník [00911042-1945]


Typ a rozmery reziva: Transport der Haupt- und Seitenware
Dĺžka dopravníka [mm]: 10000
Dopravná výška [mm]: 890-1065
Sklon [° ]: 1
Šírka pásu [mm]: 1000
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D377
Napínací bubon: D324
Bočná stena [mm]: 270
Vratné valce: 3
Pozri viac

Pásový dopravník [00911042-1950]


Typ a rozmery reziva: Transportder Haup- und Seitenware
Dĺžka dopravníka [mm]: 12000
Dopravná výška [mm]: 340-1667
Sklon [° ]: 6,4
Šírka pásu [mm]: 1000
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D324
Bočná stena [mm]: 260
Vratné valce: 5
Pozri viac

Pásový dopravník [01213003-20]


Funkcia: Transport der Bretter in die Beleimung
Dĺžka dopravníka [mm]: 8000
Dopravná výška [mm]: 1000
Šírka pásu [mm]: 500
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D252/516
Napínací bubon: D239/516
Bočná stena [mm]: 100
Vratné valce: 5 x
Pozri viac

Pásový dopravník [01213006-10]


Dĺžka dopravníka [mm]: 5750
Dopravná výška [mm]: 275
Šírka pásu [mm]: 500
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D=255 mm
Napínací bubon: D=243 mm
Bočná stena [mm]: 125
Vratné valce: 3
Pozri viac

Pásový dopravník [01213006-20]


Dĺžka dopravníka [mm]: 13550
Dopravná výška [mm]: 275
Šírka pásu [mm]: 500
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D=255 mm
Napínací bubon: D=243 mm
Bočná stena [mm]: 125
Vratné valce: 7
Pozri viac

Pásový dopravník [01213006-40]


Dĺžka dopravníka [mm]: 6000
Dopravná výška [mm]: 900
Sklon [° ]: 6
Šírka pásu [mm]: 500
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D=255 mm
Napínací bubon: D=243 mm
Bočná stena [mm]: 125
Vratné valce: 3
Pozri viac

Pásový dopravník [02013051-20]


Typ a rozmery reziva: Dosky
Dĺžka dopravníka [mm]: 11000
Dopravná výška [mm]: 950
Šírka pásu [mm]: 300
Typ pásu: EM10/2 0+07
Hnací bubon: D243/316
Napínací bubon: D243/316
Bočná stena [mm]: 100
Vratné valce: 6
Pozri viac

Pásový dopravník [02016108-1110]


Dĺžka dopravníka [mm]: 2500
Šírka pásu [mm]: 900
Typ pásu: EP 400/3 /2+0, š=900 mm, L=5190 mm
Hnací bubon: D206
Napínací bubon: D194
Vratné valce: 2
Stierač: PE1000
Pozri viac

Pásový dopravník [02016108-1330]


Dĺžka dopravníka [mm]: 10650
Šírka pásu [mm]: 750
Typ pásu: EP250/2/3+0
Hnací bubon: D255
Napínací bubon: D243
Vratné valce: 6 Stk.
Pozri viac

Pásový dopravník [02016108-1360]


Dĺžka dopravníka [mm]: 11900
Šírka pásu [mm]: 650
Typ pásu: EP250/2/3+0
Hnací bubon: D255
Napínací bubon: D243
Vratné valce: 6 Stk.
Pozri viac

Pásový dopravník [02017116-4010]


Funkcia: Abtransport Hauptware
Max. zaťaženie [kg]: Max Gewicht zum Abtransport ca. 1000 kg
Dĺžka dopravníka [mm]: 9000
Dopravná výška [mm]: 830 Neigung 2
Šírka pásu [mm]: 1000
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D298
Bočná stena [mm]: 425-765
Vratné valce: 4
Koryto: Wannenboden verstärkt im Aufgabebereich
Pozri viac

Pásový dopravník [02017116-4020]


Funkcia: Abtransport Hauptware
Max. zaťaženie [kg]: 1500
Dĺžka dopravníka [mm]: 11500
Dopravná výška [mm]: 1000
Šírka pásu [mm]: 1000
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D3298
Vratné valce: 4
Bočná stena [mm]: 253
Pozri viac

Pásový dopravník [02017116-4030]


Funkcia: Abtransport Hauptware
Max. zaťaženie [kg]: 1200
Dĺžka dopravníka [mm]: 8000
Dopravná výška [mm]: 1550
Šírka pásu [mm]: 1000
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D298
Bočná stena [mm]: 500
Vratné valce: 3
Pozri viac

Pásový dopravník [02017116-4080]


Funkcia: Abtransport Hauptware
Max. zaťaženie [kg]: Max Gewicht zum Abtransport ca. 1000 kg
Dĺžka dopravníka [mm]: 11300
Dopravná výška [mm]: 310
Šírka pásu [mm]: 1000
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D298
Bočná stena [mm]: 250
Vratné valce: 6
Koryto: Wannenboden verstärkt im Aufgabebereich
Pozri viac

Pásový dopravník [02017116-5004]


Funkcia: Abtransport Seitenware
Max. zaťaženie [kg]: Max Gewicht zum Abtransport ca. 400 kg
Dĺžka dopravníka [mm]: 8000
Dopravná výška [mm]: 1350
Šírka pásu [mm]: 800
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D298
Bočná stena [mm]: 250/650
Vratné valce: 3
Pozri viac

Pásový dopravník [02017116-5010]


Funkcia: Abtransport Seitenware
Max. zaťaženie [kg]: Max Gewicht zum Abtransport ca. 400 kg
Dĺžka dopravníka [mm]: 18000
Dopravná výška [mm]: 1415
Šírka pásu [mm]: 800
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D289
Bočná stena [mm]: 250/650
Vratné valce: 7
Pozri viac

Pásový dopravník [02018143-70]


Funkcia: Abtransport Schwarten
Dĺžka dopravníka [mm]: 2500
Šírka pásu [mm]: 800
Typ pásu: EP 400/3 /2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D289
Bočná stena [mm]: 150 mm mit Knick
Vratné valce: 2
Pozri viac

Pásový dopravník [02019144-1320]


Dĺžka reziva: 2,5 - 7,5 m
Prevedenie:: Freitragend am min. 8-10 m mit Füße
Dĺžka dopravníka [mm]: 14200
Dopravná výška [mm]: 2850
Šírka pásu [mm]: 1000
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D295
Vratné valce: 4
Bočná stena [mm]: 540
Pozri viac

Pásový dopravník [02019144-1365]


Dĺžka reziva: 2,5 - 7,5 m
Dĺžka dopravníka [mm]: 14500
Dopravná výška [mm]: 670
Šírka pásu [mm]: 800
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D295
Bočná stena [mm]: 220
Vratné valce: 4
Prevedenie:: Stabile Kantblechwanne -freitragend
Pozri viac

Pásový dopravník [02019146-80]


Typ a rozmery reziva: Model L= 1,0 - 3,0 m
Dĺžka dopravníka [mm]: 2925
Dopravná výška [mm]: 1570
Šírka pásu [mm]: 500
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D=255 mm
Napínací bubon: D=243 mm
Bočná stena [mm]: 90
Vratné valce: 3
Pozri viac

Pásový dopravník [02019146-90]


Typ a rozmery reziva: Model L= 1,0 - 3,0 m
Dĺžka dopravníka [mm]: 1800
Dopravná výška [mm]: 1540
Šírka pásu [mm]: 500
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D=255 mm
Napínací bubon: D=243 mm
Bočná stena [mm]: 90
Vratné valce: 2
Pozri viac

Pásový dopravník [02312004-10]


Dĺžka dopravníka [mm]: 13275
Dopravná výška [mm]: 2970
Šírka pásu [mm]: 800
Hnací bubon: D226/840
Napínací bubon: D212/840
Vratné valce: 6 x
Stierač: PE1000
Pozri viac

Pásový dopravník [02312004-20]


Dĺžka dopravníka [mm]: 6025
Dopravná výška [mm]: 2260-2970
Šírka pásu [mm]: 1000
Hnací bubon: D226/1040
Napínací bubon: D215/1040
Bočná stena [mm]: 955
Vratné valce: 4 x
Stierač: PE1000
Pozri viac

Pásový dopravník [05415007-10]


Rozmery dosiek [mm]: hobľované laty L=2,5 - 5,0 m
Max. zaťaženie [kg]: 120
Dĺžka dopravníka [mm]: 5500
Dopravná výška [mm]: 935
Bočná stena [mm]: 85
Šírka pásu [mm]: 300
Typ pásu: EP250/2/3+0
Hnací bubon: D255
Napínací bubon: D243
Vratné valce: 4 ks
Pozri viac

Pásový dopravník [06617001-10]


Funkcia: Transport von Seitenbretter
Dĺžka dopravníka [mm]: 25000
Dopravná výška [mm]: ca. 1760 mm
Šírka pásu [mm]: 600
Vonk. šírka koryta [mm]: 715
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D344
Napínací bubon: D323
Bočná stena [mm]: 240 mm
Vratné valce: 10 x
Stierač: 1 x
Pozri viac

Pásový dopravník [07519001-420]


Dĺžka dopravníka [mm]: 9700
Dopravná výška [mm]: 477
Šírka pásu [mm]: 500
Typ pásu: EP400/3 G-OIL, 3vl, hrubka5,5mm, šírka 500mm
Hnací bubon: D=255 mm
Napínací bubon: D=243 mm
Bočná stena [mm]: 250
Vratné valce: 5
Pozri viac

Pásový dopravník [07719001-20]


Dĺžka dopravníka [mm]: 14200
Šírka pásu [mm]: 650
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D324
Dopravná výška [mm]: 500/1220 mm
Vratné valce: 5
Stierač: 1
Bočná stena [mm]: 2x 566 x 7060 mm
Pozri viac