211 Pásový dopravník


211 Pásový dopravníkSlúži na transport reziva v pozd?žnom smere. Zvy?ajne býva za val?ekovým dopravníkom alebo za prie?nymi re?azovými dráhami. Základom pásového dopravníka je dopravný gumený pás, ktorý sa pohybuje po vyplechovanom koryte. Zo spodnej strany dopravníka je pás vedený spodnými vratnými valcami. Pohon a napínanie pásu je zabezpe?ené pomocou náhonového a napínacieho bubna. Náhonový bubon môže by? pogumovaný s bombírovaním, ?ím sa zabezpe?í mierne vypuklý tvar bubna a tým lepšie priliehanie a vedenie dopravného pásu. Na vratnej ?asti pásu je umiestnený stiera?, ktorý zabezpe?uje jeho ?istenie. Koryto dopravníka je tvorené z oce?ových výpalkov a profilov. Náhonový bubon je pohá?aný pomocou elektromotora. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. Výkon prevodovky sa ur?í v závislosti od rýchlosti a hmotnosti prepravovaného reziva. D?žka dopravníka býva zvy?ajne 3 – 30 metrov, šírka pásu 0,5 – 1,4 m.

<< >>


Pásový dopravník [05414005-120]


Typ a rozmery reziva: Schnittholz L=6,0 m
Max. za?aženie [kg]: 5200
D?žka dopravníka [mm]: 11300
Šírka pásu [mm]: 1000
Typ pásu: EP400/3, 2+0/ antistatic, oil resistent
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D298
Vratné valce: 5 x D108
Pozri viac

Pásový dopravník [07519001-126]


D?žka dopravníka [mm]: 12178
Sklon [°]:
Šírka pásu [mm]: 1000
Typ pásu: EP500/4/6+0
Hnací bubon: D343,9/1040 s pogumovaním
Napínací bubon: D323,9/1040
Vratné valce: 5 x
Stiera?: 1 x PE1000
Pozri viac

Pásový dopravník [07921023-2600]


D?žka reziva: 2,5 -5,2 m
D?žka dopravníka [mm]: 3500
Dopravná výška [mm]: 790
Šírka pásu [mm]: 800
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D324
Bo?ná stena [mm]: 200
Vratné valce: 2
Pozri viac

Pásový dopravník s bo?nou re?azou [00812067-06]


Typ a rozmery reziva: L=2,0 - 6,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 8740
Dopravná výška [mm]: 400
Šírka pásu [mm]: 500
Typ pásu: EP250/2
Hnací bubon: D230 mit Gummierung
Napínací bubon: D218
Bo?ná stena [mm]: 650
Vratné valce: 5
Bo?ná re?az: 3600 mm
Pozri viac

Pásový dopravník s horným prítlakom [01213006-30]


D?žka dopravníka [mm]: 9540
Dopravná výška [mm]: 275
Šírka pásu [mm]: 700
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D=255 mm
Napínací bubon: D=240 mm
Bo?ná stena [mm]: 125
Vratné valce: 5
Horný prítlak: pneumatisch
Pozri viac

Pásový dopravník zalomený [02018143-10]


Funkcia: Abtransport Seitenware
D?žka dopravníka [mm]: 9865+1735+3660
Sklon [°]: 19°/8°
Dopravná výška [mm]: 700/4200
Šírka pásu [mm]: 800
Typ pásu: EP400/3/3+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D289
Bo?ná stena [mm]: 150 mm mit Knick
Vratné valce: 7 xd89/D133 mit Gummi
Pozri viac

Pásový dopravník zdvíhací [07921023-2710]


D?žka reziva: 2,5 - 5,2 m
D?žka dopravníka [mm]: 5100
Dopravná výška [mm]: 2580
Šírka pásu [mm]: 800
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D324
Bo?ná stena [mm]: 200
Vratné valce: 4
Zdvih [mm]: 890
Pozri viac

Pásový dopravník [00719152-10]


D?žka dopravníka [mm]: 12346
Dopravná výška [mm]: 600
Šírka pásu [mm]: 650
Typ pásu: EP400/3/3+0
Hnací bubon: D340
Napínací bubon: D340
Bo?ná stena [mm]: 167
Sklz: 1250x7000
Pozri viac

Pásový dopravník [00719152-15]


D?žka dopravníka [mm]: 33746
Dopravná výška [mm]: 600
Šírka pásu [mm]: 650
Typ pásu: EP500/4/0+0
Hnací bubon: D340
Napínací bubon: D340
Bo?ná stena [mm]: 167 mm
Max. za?aženie [kg]: 3500
Pozri viac

Pásový dopravník [00721168-50]


D?žka reziva: 3,0 - 5,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 3900
Dopravná výška [mm]: 930
Šírka pásu [mm]: 300
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D255
Vratné valce: 4 x
Pozri viac

Pásový dopravník [00819204-220]


D?žka dopravníka [mm]: 24094
Dopravná výška [mm]: 450
Max. za?aženie [kg]: 3500
Šírka pásu [mm]: 800
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D295
Vratné valce: 16
Bo?ná stena [mm]: 260
Pozri viac

Pásový dopravník [00820211-101]


D?žka dopravníka [mm]: 6850
Dopravná výška [mm]: 700
Šírka pásu [mm]: 1000
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D249
Nosné valce [ks]: 4 x D89
Vratné valce: 4 x D89+Gummi
Bo?ná stena [mm]: 258
Pozri viac

Pásový dopravník [00908007-544]


Typ a rozmery reziva: L=8,0m
D?žka dopravníka [mm]: 29900
Dopravná výška [mm]: 228
Šírka pásu [mm]: 720
Typ pásu: EP400
Hnací bubon: 340
Napínací bubon: 200
Bo?ná stena [mm]: 670 L=6000 mm
Vratné valce: 10
Pozri viac

Pásový dopravník [00911042-1360]


Typ a rozmery reziva: Transport der Model und Bohlen
D?žka dopravníka [mm]: 15250
Dopravná výška [mm]: 1650
Šírka pásu [mm]: 1000
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D324
Vratné valce: 6
Bo?ná stena [mm]: 210
Pozri viac

Pásový dopravník [00911042-1540]


Typ a rozmery reziva: Transport der Gatterseitenware
D?žka dopravníka [mm]: 12250
Dopravná výška [mm]: 563
Šírka pásu [mm]: 800
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D324
Bo?ná stena [mm]: 660
Vratné valce: 5
Pozri viac

Pásový dopravník [00911042-1550]


Typ a rozmery reziva: Transport der Hauptware
D?žka dopravníka [mm]: 18750
Dopravná výška [mm]: 735-1060
Sklon [° ]: 1
Šírka pásu [mm]: 800
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D324
Bo?ná stena [mm]: 280
Vratné valce: 8
Pozri viac

Pásový dopravník [00911042-1940]


Typ a rozmery reziva: Transport der Haupt- und Seitenware
D?žka dopravníka [mm]: 7400
Dopravná výška [mm]: 500
Šírka pásu [mm]: 1000
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D324
Bo?ná stena [mm]: 480
Vratné valce: 3
Pozri viac

Pásový dopravník [00911042-1945]


Typ a rozmery reziva: Transport der Haupt- und Seitenware
D?žka dopravníka [mm]: 10000
Dopravná výška [mm]: 890-1065
Sklon [° ]: 1
Šírka pásu [mm]: 1000
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D377
Napínací bubon: D324
Bo?ná stena [mm]: 270
Vratné valce: 3
Pozri viac

Pásový dopravník [00911042-1950]


Typ a rozmery reziva: Transportder Haup- und Seitenware
D?žka dopravníka [mm]: 12000
Dopravná výška [mm]: 340-1667
Sklon [° ]: 6,4
Šírka pásu [mm]: 1000
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D324
Bo?ná stena [mm]: 260
Vratné valce: 5
Pozri viac

Pásový dopravník [01213003-20]


Funkcia: Transport der Bretter in die Beleimung
D?žka dopravníka [mm]: 8000
Dopravná výška [mm]: 1000
Šírka pásu [mm]: 500
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D252/516
Napínací bubon: D239/516
Bo?ná stena [mm]: 100
Vratné valce: 5 x
Pozri viac

Pásový dopravník [01213006-10]


D?žka dopravníka [mm]: 5750
Dopravná výška [mm]: 275
Šírka pásu [mm]: 500
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D=255 mm
Napínací bubon: D=243 mm
Bo?ná stena [mm]: 125
Vratné valce: 3
Pozri viac

Pásový dopravník [01213006-20]


D?žka dopravníka [mm]: 13550
Dopravná výška [mm]: 275
Šírka pásu [mm]: 500
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D=255 mm
Napínací bubon: D=243 mm
Bo?ná stena [mm]: 125
Vratné valce: 7
Pozri viac

Pásový dopravník [01213006-40]


D?žka dopravníka [mm]: 6000
Dopravná výška [mm]: 900
Sklon [° ]: 6
Šírka pásu [mm]: 500
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D=255 mm
Napínací bubon: D=243 mm
Bo?ná stena [mm]: 125
Vratné valce: 3
Pozri viac

Pásový dopravník [02013051-20]


Typ a rozmery reziva: Dosky
D?žka dopravníka [mm]: 11000
Dopravná výška [mm]: 950
Šírka pásu [mm]: 300
Typ pásu: EM10/2 0+07
Hnací bubon: D243/316
Napínací bubon: D243/316
Bo?ná stena [mm]: 100
Vratné valce: 6
Pozri viac

Pásový dopravník [02016108-1110]


D?žka dopravníka [mm]: 2500
Šírka pásu [mm]: 900
Typ pásu: EP 400/3 /2+0, š=900 mm, L=5190 mm
Hnací bubon: D206
Napínací bubon: D194
Vratné valce: 2
Stiera?: PE1000
Pozri viac

Pásový dopravník [02016108-1330]


D?žka dopravníka [mm]: 10650
Šírka pásu [mm]: 750
Typ pásu: EP250/2/3+0
Hnací bubon: D255
Napínací bubon: D243
Vratné valce: 6 Stk.
Pozri viac

Pásový dopravník [02016108-1360]


D?žka dopravníka [mm]: 11900
Šírka pásu [mm]: 650
Typ pásu: EP250/2/3+0
Hnací bubon: D255
Napínací bubon: D243
Vratné valce: 6 Stk.
Pozri viac

Pásový dopravník [02017116-4010]


Funkcia: Abtransport Hauptware
Max. za?aženie [kg]: Max Gewicht zum Abtransport ca. 1000 kg
D?žka dopravníka [mm]: 9000
Dopravná výška [mm]: 830 Neigung 2
Šírka pásu [mm]: 1000
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D298
Bo?ná stena [mm]: 425-765
Vratné valce: 4
Koryto: Wannenboden verstärkt im Aufgabebereich
Pozri viac

Pásový dopravník [02017116-4020]


Funkcia: Abtransport Hauptware
Max. za?aženie [kg]: 1500
D?žka dopravníka [mm]: 11500
Dopravná výška [mm]: 1000
Šírka pásu [mm]: 1000
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D3298
Vratné valce: 4
Bo?ná stena [mm]: 253
Pozri viac

Pásový dopravník [02017116-4030]


Funkcia: Abtransport Hauptware
Max. za?aženie [kg]: 1200
D?žka dopravníka [mm]: 8000
Dopravná výška [mm]: 1550
Šírka pásu [mm]: 1000
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D298
Bo?ná stena [mm]: 500
Vratné valce: 3
Pozri viac

Pásový dopravník [02017116-4080]


Funkcia: Abtransport Hauptware
Max. za?aženie [kg]: Max Gewicht zum Abtransport ca. 1000 kg
D?žka dopravníka [mm]: 11300
Dopravná výška [mm]: 310
Šírka pásu [mm]: 1000
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D298
Bo?ná stena [mm]: 250
Vratné valce: 6
Koryto: Wannenboden verstärkt im Aufgabebereich
Pozri viac

Pásový dopravník [02017116-5004]


Funkcia: Abtransport Seitenware
Max. za?aženie [kg]: Max Gewicht zum Abtransport ca. 400 kg
D?žka dopravníka [mm]: 8000
Dopravná výška [mm]: 1350
Šírka pásu [mm]: 800
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D298
Bo?ná stena [mm]: 250/650
Vratné valce: 3
Pozri viac

Pásový dopravník [02017116-5010]


Funkcia: Abtransport Seitenware
Max. za?aženie [kg]: Max Gewicht zum Abtransport ca. 400 kg
D?žka dopravníka [mm]: 18000
Dopravná výška [mm]: 1415
Šírka pásu [mm]: 800
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D289
Bo?ná stena [mm]: 250/650
Vratné valce: 7
Pozri viac

Pásový dopravník [02018143-70]


Funkcia: Abtransport Schwarten
D?žka dopravníka [mm]: 2500
Šírka pásu [mm]: 800
Typ pásu: EP 400/3 /2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D289
Bo?ná stena [mm]: 150 mm mit Knick
Vratné valce: 2
Pozri viac

Pásový dopravník [02019144-1320]


D?žka reziva: 2,5 - 7,5 m
Prevedenie:: Freitragend am min. 8-10 m mit Füße
D?žka dopravníka [mm]: 14200
Dopravná výška [mm]: 2850
Šírka pásu [mm]: 1000
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D295
Vratné valce: 4
Bo?ná stena [mm]: 540
Pozri viac

Pásový dopravník [02019144-1365]


D?žka reziva: 2,5 - 7,5 m
D?žka dopravníka [mm]: 14500
Dopravná výška [mm]: 670
Šírka pásu [mm]: 800
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D295
Bo?ná stena [mm]: 220
Vratné valce: 4
Prevedenie:: Stabile Kantblechwanne -freitragend
Pozri viac

Pásový dopravník [02019146-80]


Typ a rozmery reziva: Model L= 1,0 - 3,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 2925
Dopravná výška [mm]: 1570
Šírka pásu [mm]: 500
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D=255 mm
Napínací bubon: D=243 mm
Bo?ná stena [mm]: 90
Vratné valce: 3
Pozri viac

Pásový dopravník [02019146-90]


Typ a rozmery reziva: Model L= 1,0 - 3,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 1800
Dopravná výška [mm]: 1540
Šírka pásu [mm]: 500
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D=255 mm
Napínací bubon: D=243 mm
Bo?ná stena [mm]: 90
Vratné valce: 2
Pozri viac

Pásový dopravník [02312004-10]


D?žka dopravníka [mm]: 13275
Dopravná výška [mm]: 2970
Šírka pásu [mm]: 800
Hnací bubon: D226/840
Napínací bubon: D212/840
Vratné valce: 6 x
Stiera?: PE1000
Pozri viac

Pásový dopravník [02312004-20]


D?žka dopravníka [mm]: 6025
Dopravná výška [mm]: 2260-2970
Šírka pásu [mm]: 1000
Hnací bubon: D226/1040
Napínací bubon: D215/1040
Bo?ná stena [mm]: 955
Vratné valce: 4 x
Stiera?: PE1000
Pozri viac

Pásový dopravník [05415007-10]


Rozmery dosiek [mm]: hob?ované laty L=2,5 - 5,0 m
Max. za?aženie [kg]: 120
D?žka dopravníka [mm]: 5500
Dopravná výška [mm]: 935
Bo?ná stena [mm]: 85
Šírka pásu [mm]: 300
Typ pásu: EP250/2/3+0
Hnací bubon: D255
Napínací bubon: D243
Vratné valce: 4 ks
Pozri viac

Pásový dopravník [06617001-10]


Funkcia: Transport von Seitenbretter
D?žka dopravníka [mm]: 25000
Dopravná výška [mm]: ca. 1760 mm
Šírka pásu [mm]: 600
Vonk. šírka koryta [mm]: 715
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D344
Napínací bubon: D323
Bo?ná stena [mm]: 240 mm
Vratné valce: 10 x
Stiera?: 1 x
Pozri viac

Pásový dopravník [07519001-420]


D?žka dopravníka [mm]: 9700
Dopravná výška [mm]: 477
Šírka pásu [mm]: 500
Typ pásu: EP400/3 G-OIL, 3vl, hrubka5,5mm, šírka 500mm
Hnací bubon: D=255 mm
Napínací bubon: D=243 mm
Bo?ná stena [mm]: 250
Vratné valce: 5
Pozri viac

Pásový dopravník [07719001-20]


D?žka dopravníka [mm]: 14200
Šírka pásu [mm]: 650
Typ pásu: EP400/3/2+0
Hnací bubon: D400
Napínací bubon: D324
Dopravná výška [mm]: 500/1220 mm
Vratné valce: 5
Stiera?: 1
Bo?ná stena [mm]: 2x 566 x 7060 mm
Pozri viac