223 Skracovacia píla


223 Skracovacia pílaSkracovacia píla je zariadenie umiestnené pred stohovacím zariadením nad re?azovým dopravníkom s ?elovaním. Slúži na orezanie koncov reziva na presnú d?žku. Naj?astejšie tvorí sú?as? stohovacieho uzla. Existujú viaceré prevedenia. Píla môže by? spodná alebo horná, pevná alebo sklápacia, fixná alebo prestavite?ná. Naj?astejšie konštruk?né prevedenie je, ke? pílový kotú? je pripevnený priamo na motor. Sklápanie býva vä?šinou zabezpe?ené pomocou pneumatického valca. Píla môže by? prestavite?ná manuálne alebo elektromotorom.

<< >>


Kapovacia píla pre stohova? [05014001-130.1]


Po?et pílových kotú?ov [ks]: 1 fixe
Prevedenie:: von unten
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 600
Otá?ky [r/min] n=: 1500
Pozri viac

Kapovacia píla pre stohova? [05014001-130.2]


Po?et pílových kotú?ov [ks]: 1 bewegliche
Prevedenie:: von unten
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 600
Otá?ky [r/min] n=: 1500
Posun: 2270 mm
Pozri viac

Rozrezávacia píla [00716103-50]


Po?et pílových kotú?ov [ks]: 1
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 400
Vozík: für die Sägekopf
Pozri viac

Skracovacia píla 0-línia [00817163-25]


Po?et pílových kotú?ov [ks]: 1 x von unten
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 550
Rezná výška [mm]: 122
Otá?ky [r/min] n=: 2885
Pozri viac

Skracovacia píla pred omieta?ku [00818183-151]


Šírka [mm]: 6240
Po?et pílových kotú?ov [ks]: 2 x hydraulisch heb-und senkbar von unten
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 500
Otá?ky [r/min] n=: 2800
Pridržiava?: 2x hydraulisch von oben
Po?et re?azových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [mm]: 2025
Sklopná klapka: AA 825 - hydraulisch
Dopravné valce [ks]: 8 x 108
Zarážka: hydraulisch
Bo?ný doraz: hydraulisch einstellbar
Pozri viac

Skracovacia píla pred omieta?ku [00820230-200]


Typ a rozmery reziva: Max.Model 800x200-6000mm
Šírka [mm]: 6450
Po?et pílových kotú?ov [ks]: 2 x hydraulisch heb-und senkbar von unten
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 500
Otá?ky [r/min] n=: 2800
Pridržiava?: 2x hydraulisch von oben
Po?et re?azových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [mm]: 3665
Sklopná klapka: AA 735 - hydraulisch h/s
Dopravné valce [ks]: 8 x D108L664
Bo?ný doraz: 1x hydraulisch einstellbar
Pozri viac

Skracovacia píla [00816140-75]


D?žka reziva: 2,0 - 5,0 m
Rezná výška [mm]: 240
Po?et pílových kotú?ov [ks]: 2
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 600
Zdvíhanie: hydraulisch
Posuvná píla: Beide Kappsäge mit Motor verstellbar
Pozri viac

Skracovacia píla [00817163-20]


Prevedenie:: Kappsägeportal von oben
Píla nulovej línie: 1 Stk. feste
Posuvná píla: 3 Stk. auf einem verfahrbaren Rahmen, Abstand 0,5 m
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 600
Otá?ky [r/min] n=: 2900
Prítlak: pneumatisch
Pridržiava?: pneumatisch
Pozri viac

Skracovacia píla [00817167-150]


Prevedenie:: Kappsägeportal von oben
Píla nulovej línie: 1 Stk.
Posuvná píla: 3 Stk. auf einem verfahrbaren Rahmen, Abstand 0,5 m
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 600
Otá?ky [r/min] n=: 2900
Pridržiava?: pneumatisch
Prítlak: pneumatisch
Pozri viac

Skracovacia píla [00817167-151]


Po?et pílových kotú?ov [ks]: 1 x 0-Säge
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 550
Otá?ky [r/min] n=: 2885
Pozri viac

Skracovacia píla [00817169-70]


D?žka reziva: 3,0 - 7,0 m
Po?et pílových kotú?ov [ks]: 2
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 600
Zdvíhanie hriade?a: pneumatisch
Horizontálny posuv: 1,1 kW
Pozri viac

Skracovacia píla [00818190-40]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-6,0m
Po?et pílových kotú?ov [ks]: 3
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 600
Zdvíhanie hriade?a: hydraulisch
Horizontálny posuv: 1,1 kW 3x
Horizontálny posuv: 11 m/min
Prechodná šírka portálu [mm]: 7000
Pozri viac

Skracovacia píla [00819199-230]


Prevedenie:: Kappsägeportal von oben
D?žka reziva: 3,0 - 5,0 m
Píla nulovej línie: 1 Stk. feste
Posuvná píla: 3 Stk. auf einem verfahrbaren Rahmen, Abstand 0,5 m
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 600
Otá?ky [r/min] n=: 2900
Prítlak: pneumatisch
Pridržiava?: pneumatisch
Pozri viac

Skracovacia píla [00820235-30]


Prechodná šírka portálu [mm]: 6200
Po?et pílových kotú?ov [ks]: 3 einstellbare
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 600
Otá?ky [r/min] n=: 2800
Zdvíhanie hriade?a: hydraulisch
Pozri viac

Skracovacia píla [00820251-90]


D?žka reziva: 2,0 - 6,0 m
Rezná výška [mm]: 200
Po?et pílových kotú?ov [ks]: 2
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 700
Zdvíhanie: hydraulisch, Hub 360mm
Pozri viac

Skracovacia píla [00821256-240]


D?žka reziva: 3,0 - 5,5 m
Po?et pílových kotú?ov [ks]: 2 (1xfest + 1xverstellbar)
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 600
Otá?ky [r/min] n=: 2800
Zdvíhanie hriade?a: hydraulisch
Horizontálny posuv: 1x1,1 kW / 1x manuell
Pozri viac

Skracovacia píla [02011031-50]


Po?et pílových kotú?ov [ks]: 2 x bewegliche
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 500
Zdvíhanie hriade?a: pneumatisch
Pozri viac

Skracovacia píla [02016108-1030]


Po?et pílových kotú?ov [ks]: 1
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 600
Rezná výška [mm]: max. 120 mm
Otá?ky [r/min] n=: 2800
Pozri viac

Skracovacia píla [05415007-90]


Rozmery dosiek [mm]: zväzky hob?ovaných lát L=2,5 - 5,0 m
Funkcia: slúži na rezanie lát na presnú d?žku
Po?et pílových kotú?ov [ks]: 2
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 600
Zdvíhanie hriade?a: pneumaticky
Horizontálny posuv: 1,1 kW 2x
Pozri viac

Skracovacia píla [06817001-30]


Rozmery dosiek [mm]: Verleimte Blöcke max. 160x300-6300 mm
Po?et pílových kotú?ov [ks]: 2
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 600
Zdvíhanie hriade?a: pneumatisch
Horizontálny posuv: 1,1 kW 2x
Pozri viac

Skracovacia píla [07519001-230]


Po?et pílových kotú?ov [ks]: 1 nulova linia
Po?et pílových kotú?ov [ks]: 2 prestavite?ná
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 600
Otá?ky [r/min] n=: 2800
Zdvíhanie hriade?a: pneumaticky
Pozri viac

Zarovnávacia fréza [02021202-120]


Po?et bo?ných fréz [ks]: 1 x 250 mm
Otá?ky [r/min] n=: 2950
Pozri viac