233 Priečne reazové dráhy


233 Priečne reazové dráhyPriečne reazové dráhy slúžia na priečny posun reziva. Môžu by súčasou transportu reziva v priečnom smere, ako aj pred alebo za valčekovými dopravníkmi s priečnymi reazovými dráhami. Materiál je prepravovaný po reaziach s unášačom alebo bez unášača. Počet reazových dráh sa určuje podža minimálnej a maximálnej dĺžky prepravovaného reziva. Robustnos konštrukcie, vežkos reazí a elektromotora sa určí podža hmotnosti prepravovaného materiálu. Pohon reazových dráh je pomocou elektromotora a hnacieho hriadeža s reazovými kolesami. Rýchlos sa môže regulova prostredníctvom frekvenčného meniča. Dĺžka dopravníka býva od 1 do 20 metrov. Dopravník môže a nemusí by vyplechovaný. Priečne reazové dráhy môžu by pevné alebo výkyvné pomocou pneumatického alebo hydraulického valca. Môžu by doplnené o sklopnú klapku, dorazy alebo zariadenie na otáčanie reziva.

<< >>


Priečne dráhy pre kapovacie píly [00816154-29]


Počet reazových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos [mm]: 3480
Unášač: PE1000
Pozri viac

Priečne dráhy s otáčaním a sklopnou klapkou [00715088-131]


Typ a rozmery reziva: L=2,0-5,5 m
Počet reazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos [mm]: 1600
Výška dopravníka [mm]: 880
Otáčanie: 1 x
Sklopná klapka: 5 AA=890
Zdvíhanie: hydraulisch
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [02017124-300]


Dĺžka reziva: 2,4 - 6,9 m
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 1570
Dopravná výška [mm]: 1700
Pozri viac

Priečne reazové dráhy posuvné [02018131-20]


Dĺžka reziva: Hauptware HL 2,5-5,5 m
Prevedenie:: verfahrbar
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 1830
Pojazd: Verfahrweg ca. 20 m
Pozri viac

Priečne reazové dráhy s otáčaním [00816140-80]


Dĺžka reziva: 2,0 -5,0 m
Počet reazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos [mm]: 2780
Otáčanie: 2 x hydraulisch Rückhalter
Pozri viac

Priečne reazové dráhy zdvíhacie [02016108-1040]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m
Počet reazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos [mm]: 2040
Zdvíhanie priečnych dráh: durch Pneumatikzylinder
Max. zaaženie [kg]: 300
Pozri viac

Priečne reazové dráhy zdvíhacie [03911001-10]


Typ a rozmery reziva: Model 300x600x6000 mm
Počet reazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos [mm]: 5050
Zdvíhanie priečnych dráh: hydraulisch
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [00715088-120]


Typ a rozmery reziva: L=2,0-5,5 m
Počet reazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos [mm]: 2240
Dopravná výška [mm]: 2300
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [00816154-12]


Typ a rozmery reziva: Kanntholz bis 10 m
Max. zaaženie [kg]: 4500
Počet reazových dráh [ks]: 5
Dopravná výška [mm]: 780
Osová vzdialenos [mm]: 2015
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [00816154-13]


Typ a rozmery reziva: Kantholz bis 7 m
Počet reazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos [mm]: 3020
Dopravná výška [mm]: 850
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [00816154-15]


Počet reazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos [mm]: 4040
Dopravná výška [mm]: 1240
Prevedenie:: mit Verblechung
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [00816154-18]


Počet reazových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos [mm]: 2775
Zdvíhanie priečnych dráh: hydraulisch
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [00910011-10]


Typ a rozmery reziva: L=8,0 m
Počet reazových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos [mm]: 4060 (2760/1300-Wippe)
Šírka dopravníka [mm]: 7270
Sklon [° ]: 14
Sklopná klapka: hydraulisch
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [01115018-10]


Typ a rozmery reziva: Max. 100 x 300 x 4600 mm
Max. zaaženie [kg]: 500
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 1230
Sklopná klapka: 4 Bahnen, pneumatisch, L=727mm, hinter
Sklopná klapka: 4 Bahnen, pneumatisch, L=385 mm vorne
Doraz: schwenkbar durch Pneumatikzylinder
Prevedenie:: freitragende Konstruktion
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [01115018-20]


Typ a rozmery reziva: Max. 100 x 300 x 4600 mm
Max. zaaženie [kg]: 500
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 1230
Sklopná klapka: 4 Bahnen, pneumatisch, L=385 mm vorne
Doraz: schwenkbar durch Pneumatikzylinder
Prevedenie:: freitragende Konstruktion
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [01115018-30]


Typ a rozmery reziva: Max. 100 x 300 x 4600 mm
Max. zaaženie [kg]: 500
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 1230
Sklopná klapka: 4 Bahnen, pneumatisch, L=385 mm vorne
Doraz: schwenkbar durch Pneumatikzylinder
Prevedenie:: freitragende Konstruktion
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [02010015-70]


Typ a rozmery reziva: 55x225x6000
Počet reazových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos [mm]: 2035
Šírka dopravníka [mm]: 7000
Unášač: Kunststoff PA6.6
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [02015073-16]


Typ a rozmery reziva: L=2,5-5,2 m
Počet reazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos [mm]: 765
Výška dopravníka [mm]: 1160
Valčeková tra: mechanisch hebbar
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [02016108-1020]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m
Počet reazových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos [mm]: 3370
Rozostup unášačov [mm]: jede 27 Glieder
Vyplechovanie: im Bereich, wo der Bediener steht
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [02016108-1130]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m
Počet reazových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos [mm]: 4470
Unášač: Kunststoff, Teilung cca. 1200 mm
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [02016108-1340]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 2030
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [02016108-1380]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m
Počet reazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos [mm]: 4228
Prevedenie:: verblecht im Aufschlagbereich
Zdvíhacie ramená : 6 x pneumatisch
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [02312002-10]


Typ a rozmery reziva: L=2,5 m
Počet reazových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos [mm]: 21225 + 1380
Šírka dopravníka [mm]: 1300 between chains
Dopravná výška [mm]: 1620 - 2840
Sklopná klapka: pneumatic
Zarážka: 2 x pneumatic
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [02312002-20]


Typ a rozmery reziva: L=2,5 m
Počet reazových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos [mm]: 16110 + 1380
Šírka dopravníka [mm]: 1300 between chains
Dopravná výška [mm]: 2840
Sklopná klapka: pneumatic
Zarážka: 2 x pneumatic
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [02312002-30]


Typ a rozmery reziva: L=2,5 m
Počet reazových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos [mm]: 24766
Šírka dopravníka [mm]: 1300 between chains
Dopravná výška [mm]: 925
Zdvíhacie ramená : 2 x pneumatic
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [02312002-40]


Typ a rozmery reziva: L=2,5 m
Počet reazových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos [mm]: 8016
Šírka dopravníka [mm]: 1300 between chains
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [04512001-30]


Typ a rozmery reziva: L=1,8-3,3 m
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 2300
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [04512005-30]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-5,0 m
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 2250
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [05014001-110]


Typ a rozmery reziva: Hauptware 3,0 - 5,2 m
Max. zaaženie [kg]: 900
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [m]: 1980
Šírka dopravníka [mm]: 2600
Výška dopravníka [mm]: 1200
Rozostup unášačov [mm]: 660
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [05014001-30]


Typ a rozmery reziva: Hauptware 3,0 - 5,2 m
Nosnos [kg]: 1890 max.
Počet reazových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos [mm]: 2900
Výška dopravníka [mm]: 1400
Šírka dopravníka [mm]: 2500
Pozri viac

Priečne reazové dráhy [05415013-50]


Počet reazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos [mm]: 4300
Šírka dopravníka [mm]: 4600
Reaz dopravníka: 16B-1
Pozri viac

Priečne reazový dopravník [02010012-20]


Typ a rozmery reziva: Model Rücktransport
Počet reazových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos [mm]: 6160
Šírka dopravníka [mm]: 7800
Rozostup unášačov [mm]: 480
Pozri viac

Priečny reazový dopravník [00908007-542]


Typ a rozmery reziva: L=8,0 m
Počet reazových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos [mm]: 4700
Výška dopravníka [mm]: 335
Rozostup unášačov [mm]: 1440
Prevedenie:: mit Versteifung
Pozri viac

Priečny reazový dopravník [00908007-701]


Typ a rozmery reziva: L=6,0 m
Počet reazových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos [mm]: 7525
Rozostup unášačov [mm]: 1440
Prevedenie:: mit Versteifung
Pozri viac

Priečny reazový dopravník [00908007-703]


Typ a rozmery reziva: L=6,0 m
Počet reazových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos [mm]: 4310
Pozri viac

Priečny reazový dopravník [02009010-420]


Typ a rozmery reziva: Model L=5,0 m
Počet reazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos [mm]: 4360
Sklopná klapka: AA 690, hydraulich schwenkbar
Pozri viac

Sklopná klapka [00911042-1548]


Typ a rozmery reziva: L=3,0 - 5,0 m
Počet reazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos [mm]: 1522
Šírka dopravníka [mm]: 4000
Rozostup unášačov [mm]: 508
Zdvíhanie: Hydraulisch
Pozri viac

Sklopná klapka [01115018-50]


Typ a rozmery reziva: Max. 100 x 300 x 4600 mm
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 385
Prevedenie:: schwenkbaer durch doppelte Pneumatikzylinder
Pozri viac

Sklopná klapka [02017116-4051]


Funkcia: Modeltransport / Einzelstücktransport
Max. zaaženie [kg]: 1000 ca. 1000 kg Stückgewicht
Dopravná výška [mm]: 2570
Šírka dopravníka [mm]: 7800
Počet reazových dráh [ks]: 5 Freitragend auf 7180 mm
Osová vzdialenos [mm]: 1482
Zdvíhanie: hydraulisch
Pozri viac

Sklopná klapka [02018136-10]


Počet reazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos [mm]: 660
Šírka dopravníka [mm]: 4600
Zdvíhanie: 2x Hydraulikzylinder Hub 160 mm mit Hydraulikventil
Pozri viac

Sklopné reazové dráhy [02016108-1140]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 1153
Zdvíhanie: durch Pneumatiktzylinder
Zarážka: pneumatisch
Pozri viac

Triediaca klapka [02017119-45]


Počet reazových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos [mm]: 590
Zdvíhanie: pneumatisch
Pozri viac

Zrýchlovač dosiek [05014001-51]


Typ a rozmery reziva: Hauptware 3,0 - 5,2 m
Počet reazových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos [mm]: 3000
Šírka dopravníka [mm]: 1850
Pozri viac