232 Prie?ne dráhy - etážové


232 Prie?ne dráhy - etážovéZákladom sú prie?ne re?azové dráhy na samonosnej konštrukcii. Slúžia ako zásobník materiálu pred ?alším spracovaním reziva (omietnutím, rozmietnutím, stohovaním at?.) Robustnos? konštrukcie, ve?kos? re?azí a elektromotora sa ur?í pod?a hmotnosti prepravovaného materiálu. Pohon re?azových dráh je pomocou elektromotora a hnacieho hriade?a s re?azovými kolesami. Po?et re?azových dráh sa ur?uje pod?a minimálnej a maximálnej d?žky prepravovaného reziva. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. D?žka dopravníka býva od 2,0 do 30 metrov.

<< >>


Etážové re?azové dráhy horné [00820217-50]


D?žka reziva: Prismen 3,0 - 5,0 m
Konštrukcia rámu: freitragend
Po?et re?azových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos? [mm]: 3382
Pozri viac

Etážové re?azové dráhy s klapkou [07519001-130]


D?žka reziva: 3,0 - 6,3 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 6700 + 1378
Sklopná klapka: 5 x hydraulická
Sklon [°]: 11°
Max. za?aženie [kg]: 8000
Dopravná výška [mm]: 320
Prevedenie:: bez vyplechovania
Pozri viac

Etážové re?azové dráhy spodné [00820217-60]


D?žka reziva: Prismen 3,0 - 5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos? [mm]: 3697
Dopravná výška [mm]: 690
Pozri viac

Etážové re?azové dráhy [00808020-50]


Typ a rozmery reziva: L=3,0 -5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 5900
Šírka dopravníka [mm]: 4200
Pozri viac

Etážové re?azové dráhy [00808021-10]


Typ a rozmery reziva: L=3,0 - 5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos? [mm]: 10000
Šírka dopravníka [mm]: 2450
Rozostup unáša?ov [mm]: 609,6
Sklopná klapka: hydraulisch
Pozri viac

Etážové re?azové dráhy [00810038-10]


Typ a rozmery reziva: L=2,0 - 6,0 m
Max. za?aženie [ton]: 15
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 15000
Sklon [° ]: 2
Výška dopravníka [mm]: 1970
Šírka dopravníka [mm]: 4665
Pozri viac

Etážové re?azové dráhy [00810038-20]


Typ a rozmery reziva: L=2,0-6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 15000
Max. za?aženie [ton]: 15
Sklon [° ]: 2,5
Výška dopravníka [mm]: 2740
Šírka dopravníka [mm]: 4665
Pozri viac

Etážové re?azové dráhy [00811058-03]


Typ a rozmery reziva: L=6,0 m
Max. za?aženie [kg]: 7000
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 13000
Sklon [°]: 11,5
Šírka dopravníka [mm]: 4380
Pozri viac

Etážové re?azové dráhy [00817167-100]


D?žka reziva: bis 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 7237
Dopravná výška [mm]: 320
Rozostup unáša?ov [mm]: 1524
Pozri viac

Etážové re?azové dráhy [00817169-20]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-7,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 6350
Dopravná výška [mm]: 320
Pozri viac

Etážové re?azové dráhy [00817169-30]


D?žka reziva: 3,0 - 7,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 4075
Sklopná klapka: 986 mm, hydraulisch schwenkbar
Pozri viac

Etážové re?azové dráhy [00818183-210]


D?žka reziva: 2,0 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 12700
Dopravná výška [mm]: 1670
Max. za?aženie [kg]: 8200
Vyplechovanie: komplett Verblecht
Pozri viac

Etážové re?azové dráhy [00821260-90]


D?žka reziva: 3,0 - 5,2 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 20050
Unáša?: Kunststoff AA600
Pozri viac

Etážové re?azové dráhy [00908016-1430]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 8200
Šírka dopravníka [mm]: 3560
Rozostup unáša?ov [mm]: 480
Pozri viac

Etážové re?azové dráhy [00911044-6040]


Typ a rozmery reziva: L=2,0 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 26840
Šírka dopravníka [mm]: 5150
Bo?né valce [ks]: 12 ; L=1200mm
Pozri viac

Etážové re?azové dráhy [02011029-20]


Typ a rozmery reziva: 100x200x2500-6000
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 4952
Výška dopravníka [mm]: 4140
Pozri viac

Etážové re?azové dráhy [02011029-30]


Typ a rozmery reziva: 100x200x2500-6000
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 6200
Výška dopravníka [mm]: 2140
Pozri viac

Etážové re?azové dráhy [02017116-4042]


Funkcia: Quertransport Hauptware
Typ a rozmery reziva: 100x200x2500-6000
Max. za?aženie [kg]: 5000
Po?et re?azových dráh [ks]: 5 komplett verblecht
Osová vzdialenos? [mm]: 10300 mit Bogen
Výška dopravníka [mm]: 1590
Konštrukcia rámu: Freitragende Konstruktion auf ca. 8000 mm
Vyplechovanie: Komplett verblecht bis 0-Linie mit senkrechter Verblechung
Pozri viac

Etážové re?azové dráhy [02017116-4044]


Funkcia: Quertransport Hauptware
Max. za?aženie [kg]: 4000
Po?et re?azových dráh [ks]: 5 komplet verblecht
Osová vzdialenos? [mm]: 6500
Výška dopravníka [mm]: 1235
Konštrukcia rámu: Freitragende Konstruktion
Vyplechovanie: Komplett verblecht bis 0-Linie mit senkrechter Verblechung
Pozri viac

Etážové re?azové dráhy [07519001-140]


D?žka reziva: 3,0 - 6,3 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 4980
Dopravná výška [mm]: 2500 (uchytené o STUB)
Vyplechovanie: kompletne po celej d?žke
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy - zdvíhacie [05014001-80]


Typ a rozmery reziva: Hauptware 3,0 - 5,2 m
Max. za?aženie [kg]: 6200
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos? [mm]: 9400
Zdvíhanie: 25°
Zdvíhanie prie?nych dráh: 7,5 kW / mit Bremse
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy - zdvíhacie s portálom [00821260-160]


D?žka reziva: 3,0 - 5,2 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos? [mm]: 9315
Celková výška [mm]: 6035
Zdvíhanie: 26°
Zdvíhanie prie?nych dráh: 11 kW / mit Bremse
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy 12 ks [05014002-30]


Typ a rozmery reziva: Seitenware 3,0-5,2 m
Po?et etáží [ks]: 12
Max. za?aženie [kg]: 3100 kg/ 1 Etage
Po?et re?azových dráh [ks]: 26
Osová vzdialenos? [mm]: 2900 obere/ 3000 untere Etage
Hnací hriade? [mm]: 50
Sklopná klapka: hydraulisch betätigt
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [05014002-10]


Typ a rozmery reziva: Seitenware 3,0-5,2 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 2540
Rozostup unáša?ov [mm]: 711
Takt [ks/min]: 16
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [07519001-166]


D?žka reziva: 3,0 - 6,3 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 2615
Pozri viac

Prie?ne re?azové dráhy [07519001-410]


D?žka reziva: 3,0 - 6,3 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 6956
Max. za?aženie [kg]: 2000
Dopravná výška [mm]: vstup 2196 / výstup 3829
Sklon [°]: 14°
Rozostup unáša?ov [mm]: 1625
Prevedenie:: s ?iasto?ným vyplechovaním na vstupe
Pozri viac