235 Dopravník spod triediča


235 Dopravník spod triedičaDopravník spod triediča je určený na odsun balíkov reziva, ktoré sa na dopravník dostanú vysypaním z triediaceho boxu. Následne je rezivo dopravované na ďalšie spracovanie, väčšinou do stohovacieho zariadenia. Materiál je prepravovaný po reťaziach bez unášača. Počet reťazových dráh sa určuje podľa minimálnej a maximálnej dĺžky prepravovaného reziva. Robustnosť konštrukcie, veľkosť reťazí a elektromotora sa určí podľa hmotnosti prepravovaného materiálu. Pohon reťazových dráh je pomocou elektromotora a hnacieho hriadeľa s reťazovými kolesami. Rýchlosť sa môže regulovať prostredníctvom frekvenčného meniča. Dĺžka dopravníka býva od 6,0 do 60,0 metrov.

<< >>


Dopravník spod triediča [00808020-90]


Typ a rozmery reziva: L=3,0 - 5,0 m
Počet reťazových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenosť [mm]: 24500
Šírka dopravníka [mm]: 2700
Pozri viac

Dopravník spod triediča [00816141-30]


Typ a rozmery reziva: L= 6 m
Max. zaťaženie [kg]: 10500
Počet reťazových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenosť [mm]: 12200
Pozri viac

Dopravník spod triediča [00816141-40]


Počet reťazových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenosť [mm]: 2110
Sklon [° ]: 22
Pozri viac

Dopravník spod triediča [00816154-31]


Počet reťazových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenosť [mm]: 8270
Max. zaťaženie [kg]: 10000
Sklon [°]:
Pozri viac

Dopravník spod triediča [00817163-40]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-5,2 m
Počet reťazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenosť [mm]: 3556
Sklon [°]: 10°
Pozri viac

Dopravník spod triediča [01408014-20]


Typ a rozmery reziva: bis 3,5 m
Počet reťazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenosť [mm]: 6350
Šírka dopravníka [mm]: 3550
Pozri viac

Dopravník spod triediča [01408014-30]


Typ a rozmery reziva: bis 3,5 m
Počet reťazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenosť [mm]: 3545
Šírka dopravníka [mm]: 3758
Sklon [°]: 10
Pozri viac