235 Dopravník spod triedičaDopravník spod triediča [00808020-90]


Typ a rozmery reziva: L=3,0 - 5,0 m
Počet reťazových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenosť [mm]: 24500
Šírka dopravníka [mm]: 2700
Hnací hriadeľ O [mm]: 70
Pozri viac

Dopravník spod triediča [00816141-30]


Typ a rozmery reziva: L= 6 m
Max. zaťaženie [kg]: 10500
Počet reťazových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenosť [mm]: 12200
Hnací hriadeľ O [mm]: 80
Pozri viac

Dopravník spod triediča [00816141-40]


Počet reťazových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenosť [mm]: 2110
Sklon [° ]: 22
Hnací hriadeľ O [mm]: 60
Pozri viac

Dopravník spod triediča [00816154-31]


Počet reťazových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenosť [mm]: 8270
Max. zaťaženie [kg]: 10000
Sklon [°]:
Hnací hriadeľ O [mm]: 80
Pozri viac

Dopravník spod triediča [00817163-40]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-5,2 m
Počet reťazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenosť [mm]: 3556
Sklon [°]: 10°
Hnací hriadeľ O [mm]: 60
Pozri viac

Dopravník spod triediča [01408014-20]


Typ a rozmery reziva: bis 3,5 m
Počet reťazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenosť [mm]: 6350
Šírka dopravníka [mm]: 3550
Hnací hriadeľ O [mm]: 50
Pozri viac

Dopravník spod triediča [01408014-30]


Typ a rozmery reziva: bis 3,5 m
Počet reťazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenosť [mm]: 3545
Šírka dopravníka [mm]: 3758
Sklon [°]: 10
Hnací hriadeľ O [mm]: 50
Pozri viac