221 Rozstohova?


221 Rozstohova?Rozstohova? je zariadenie slúžiace na rozstohovanie balíka reziva, napr. po sušení alebo pred ?alším spracovaním (hob?ovaním, cinkovaním). Základom rozstohova?a je posuvná naklápacia plošina, ktorá je osadená v pevnom ráme. Balík s rezivom je dopravovaný do rozstohova?a pomocou prie?nych re?azových dráh alebo pozd?žnym val?ekovým dopravníkom. Následne sa plošina s balíkom nakloní a balík sa pomocou posuvných ramien za?ne posúva? nahor. Naklápanie plošiny a dvíhanie ramien je zabezpe?ené pomocou elektromotorov. Dosky postupne prepadávajú cez hornú hranu plošiny a následne sú pomocou sklzu prepravované na nasledujúci dopravník. Po vyprázdnení sa plošina vráti do východzej polohy. Pri rozstohovavaní balíka s prekladovými latkami, padajú latky pomedzi sklz do spodného pásového dopravníka, ktorý ich transportuje do boxu.

<< >>


Rozstohova? na 2 pakety [05014001-20]


Rozmery balíka [mm]: max. 2000 x 2300 mm
Zdvíhacie ramená : 2
Max. za?aženie [ton]: 8
Sklon [° ]: Kippbewegung 45°
Hnacia re?az: Fleyer Kette
Pozri viac

Rozstohova? s nastavite?nou hranou [04820041-10]


D?žka reziva: 3,0 - 5,1 m
Rozmery balíka [mm]: max. 1200 x 1200 mm
Max. za?aženie [ton]: 4
Zdvíhacie ramená : 4
Sklon [° ]: 45
Šírka [mm]: 5510
Hnacia re?az: Fleyer Kette
Sklz: Rutsche mit einstellbare Abrisskante
Val?eková tra?: 5 Stk.
Pozri viac

Rozstohova? s nastavite?nou lištou [00719151-20]


Rozmery balíka [mm]: 1600x1800-5000
Prevedenie:: mit Rutsche mit hydraulisch einstellbare Abrisskante
Max. za?aženie [kg]: 5000
Zdvíhacie ramená : 5
Sklon [° ]: 45°
Hnacia re?az: Fleyer Kette LL1666
Pozri viac

Rozstohova? s nastavite?nov lištou [00718148-20]


Rozmery balíka [mm]: 1600x1800-5000
Nosnos? [kg]: 5000
Zdvíhacie ramená : 5
Sklon [° ]: 45°
Hnacia re?az: Fleyer Kette LL1666
Sklz: mit hydraulisch einstellbare Abrisskante
Pozri viac

Rozstohova? s nastavite?nov lištou [00719153-10]


Rozmery balíka [mm]: 1600x1800-2500/5000
Nosnos? [kg]: 5000
Zdvíhacie ramená : 5
Sklon [° ]: 45°
Hnacia re?az: Fleyer Kette LL1666
Sklz: mit hydraulisch einstellbare Abrisskante
Sníma?e, spína?e: 2 x Stangenschalter
Pozri viac

Rozstohova? [00715088-110]


Rozmery balíka [mm]: 1600x1800-5500
Zdvíhacie ramená : 5 x Höhe 2,9 m
Max. za?aženie [ton]: 12
Sklon [° ]: 50°
Hnacia re?az: Fleyer Kette LL1666
Pozri viac

Rozstohova? [00817163-110]


Rozmery balíka [mm]: max. 1200 x 1200 x 5200
Max. za?aženie [ton]: 3
Zdvíhacie ramená : 4
Sklon [° ]: 50
Hnacia re?az: Fleyer Kette
Pozri viac

Rozstohova? [00819199-120]


Rozmery balíka [mm]: max. 1500 x 1200 x 5000
Max. za?aženie [ton]: 3
Zdvíhacie ramená : 3
Sklon [° ]: 45
Hnacia re?az: Fleyer Kette
Pozri viac

Rozstohova? [00819204-20]


D?žka reziva: 3,0 - 6,0 m
Rozmery balíka [mm]: max. 1200 x 1200 mm
Max. za?aženie [ton]: 3
Zdvíhacie ramená : 4
Sklon [° ]: 45
Šírka [mm]: 6130
Hnacia re?az: Fleyer Kette
Pozri viac