205 Rozjednocovanie


205 RozjednocovanieHlavná úloha je rozjednoti? dosky prichádzajúce z rozjednocovacieho dopravníka – elevátora 202, prípadne zo za?elovacieho val?ekového dopravníka 207 tak, aby za rozjednocovacím zariadením išla vždy len jedna doska na unáša? re?azového dopravníka s ?elovaním 222. Zvy?ajne sa používajú pri stohovaní alebo rozstohovávaní reziva, ako aj pri vstupe do triedenia, alebo pri ?alšom spracovaní reziva. Základom dopravníka sú prie?ne re?azové dráhy s prestavite?ným dorazom ako aj rozjednocovacími výkyvnými krátkymi re?azovými dráhami. Robustnos? konštrukcie je v závislosti od hmotnosti transportovaného materiálu. Rám dopravníka je z oce?ových profilov a výpalkov. Materiál je prepravovaný po re?aziach bez unáša?a, ktoré sa pohybujú po plastovom alebo kovovom vedení. Ve?kos? re?azí sa ur?í pod?a hmotnosti prepravovaného materiálu a rýchlosti transportu. Po?et re?azových dráh sa ur?uje pod?a minimálnej a maximálnej d?žky prepravovaného reziva. Pohon je zabezpe?ený elektromotorom pomocou hnacieho re?azového kolesa. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. D?žka dopravníka býva od 1 do 3 m a používa sa na rozjednotenie reziva v prie?nom smere. Sú?as?ou je rozjednocovacie zariadenie, ktoré pozostáva z nastavite?ného dorazu a malých zdvíhacích rozjednocovacích re?azových dráh. Zdvíhanie je zabezpe?ené pneumatickým alebo hydraulickým valcom.

<< >>


Etážové re?azové dráhy [00818183-200]


Typ a rozmery reziva: L= 2,0 - 6,0 m
Prevedenie:: Freitragende Konstruktion
Po?et re?azových dráh [ks]: 5+5
Osová vzdialenos? [mm]: 9130+1380
Sklopná klapka: hydraulisch heb-und senkbar
Pozri viac

Prie?ny dopravník s rozjednocovaním a otá?aním [04820040-10]


Rozmery dosiek [mm]: B60-300, S17-200mm
D?žka reziva: 2,1 - 8,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [mm]: 2800
Dopravná výška [mm]: 835
Rozjednocovanie: 7 x pneumatisch heb-und senkbare Schiene
Prestavenie: manuell Verstellbereich 50 - 300 mm Breite
Otá?anie: Wendebügel - pneumatisch max. Querschnitt 800 x 80 mm
Zarážka: 2x Reihe - pneumatisch
Pozri viac

Prie?ny dopravník s rozjednocovaním a otá?aním [07519001-185]


D?žka reziva: 3,0 - 6,3 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 2450
Rozjednocovanie: hydraulicka klapka
Otá?anie: integrované
Zarážka: ru?ne nastavite?ná
Pozri viac

Prie?ny dopravník s rozjednocovaním [00715088-130]


Typ a rozmery reziva: L=2,0-5,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 2230
Rozjednocovanie: 1 pneumatisch durch Weichenkettenquerförderer
Doraz: manuell verstellbar
Pozri viac

Prie?ny dopravník s rozjednocovaním [00715088-160]


Typ a rozmery reziva: L=2,0-5,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 2230
Rozjednocovanie: pneumatisch durch Weichenkettenquerförderer
Doraz: manuell verstellbar
Pozri viac

Prie?ny dopravník s rozjednocovaním [00820219-80]


D?žka reziva: 3,0-5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 1592
Rozjednocovanie: hydraulisch-schwenkbare Wippe
Pozri viac

Prie?ny dopravník s rozjednocovaním [00821256-210]


D?žka reziva: 3,0 - 5,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 1515
Rozjednocovanie: hydraulische Weiche
Zarážka: manuell einstellbar
Pozri viac

Prie?ny dopravník s rozjednocovaním [04820041-30]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-5,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 3430
Dopravná výška [mm]: 1790
Rozjednocovanie: 1 pneumatische Leiste
Zarážka: 2 x pneumatisch
Pozri viac

Prie?ny dopravník s rozjednocovaním [07519001-200]


D?žka reziva: 3,0 - 6,3 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 1720
Rozjednocovanie: 1 pneumaticka klapka
Zarážka: ru?ne nastavite?ná
Pozri viac

Prie?ny dopravník s rozjednocovaním [07620003-10]


Typ a rozmery reziva: 1,5-6,0m für Hobelmaschiene
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Dopravná výška [mm]: 1050
Osová vzdialenos? [mm]: 1940+213
Rozjednocovanie: heb-und senkbake Weiche 12B-1 verzahnt
Zarážka: mechanisch einstellbar
Bo?ný doraz: fest
Pozri viac

Prie?ny dopravník so zarážkami a otá?aním [00818197-13]


D?žka reziva: 2,0 - 5,0 m
Dopravná výška [mm]: 2425
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 5290 + 397
Sklopná klapka: Mitangetriebene Weiche - hydraulisch schwenkbar
Dopravná výška [mm]: 2425
Otá?anie: 2x hydraulische Rückhalter
Konštrukcia rámu: freitragend
Pozri viac

Prie?ny dopravník so zarážkami [00721168-70]


D?žka reziva: 3,0 - 5,0 m
Konštrukcia rámu: freitragend
Dopravná výška [mm]: 2650-900
Sklon [° ]: 18,5°
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 4800
Sklopná klapka: 695 mm pneumatisch
Pozri viac

Prie?ny dopravník so zarážkami [00811058-02]


Typ a rozmery reziva: L=6,0 m
Max. za?aženie [kg]: 3600
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 10850
Šírka dopravníka [mm]: 5300
Hydraulická zarážka: 3
Hriade?: 1 Beschleunigerwelle v=57 m/min
Pozri viac

Prie?ny dopravník so zarážkami [00818197-11]


D?žka reziva: 2,0 - 5,0 m
Dopravná výška [mm]: 540
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 4020
Konštrukcia rámu: freitragend
Pozri viac

Prie?ny dopravník so zarážkami [00818197-21]


D?žka reziva: 2,0-5,0 m
Dopravná výška [mm]: 2500
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 602+3575+700
Sklopná klapka: 2 x hydraulisch
Pozri viac

Prie?ny dopravník so zarážkami [00818197-24]


D?žka reziva: 2,0-5,0 m
Dopravná výška [mm]: 2200
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 2380+650
Sklopná klapka: 1 x hydraulisch
Pozri viac

Prie?ny dopravník so zarážkami [00818197-28]


D?žka reziva: 2,0 - 5,0 m
Dopravná výška [mm]: 2100
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 4235
Konštrukcia rámu: freitragend
Pozri viac

Prie?ny dopravník so zarážkami [00818197-29]


D?žka reziva: 2,0 - 5,0 m
Dopravná výška [mm]: 1400
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 4235
Konštrukcia rámu: freitragend
Pozri viac

Prie?ny dopravník so zarážkami [00820211-80]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-5,0m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 3120
Pozri viac

Prie?ny dopravník so zarážkami [02010015-30]


Typ a rozmery reziva: 55x255x6000
Po?et re?azových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [mm]: 5300
Hydraulická zarážka: 8 Stk.
Hriade? zarážky O [mm]: 40
Pozri viac

Prie?ny dopravník so zarážkami [02010015-40]


Typ a rozmery reziva: 55x225x6000
Po?et re?azových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos? [mm]: 3400
Sklon [°]: 27°
Sklopná klapka: 1 x hydraulisch
Hydraulická zarážka: 4 x
Hriade? zarážky O [mm]: 40
Pozri viac

Prie?ny dopravník so zarážkami [02011027-10]


Typ a rozmery reziva: L=3,0 -6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [mm]: 4483
Šírka dopravníka [mm]: 4400
Zarážka: 4 x pneumatisch
Pozri viac

Prie?ny dopravník so zarážkami [02017116-4050]


Funkcia: Modeltransport / Einzelstücktransport
Max. za?aženie [kg]: 4000 ca. 1000 kg Stückgewicht
Dopravná výška [mm]: 2550
Po?et re?azových dráh [ks]: 5 Freitragend auf 7180 mm
Osová vzdialenos? [mm]: 4450 + 975
Sklopná klapka: hydraulisch
Doraz: fester Anschlag
Pozri viac

Prie?ny dopravník so zarážkami [02021202-160]


D?žka reziva: 2,5 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1910
Výška [mm]: 1227
Sklz: mit 1 Reihe Haken - pneumatisch
Pozri viac

Rozjednocovanie [07821004-180]


D?žka reziva: 2,5/3,0/4,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 3370+460
Rozjednocovanie: 4x klapka
Zdvíhanie: servomotor
Horný prítlak: 4x Andruckrolle von oben, pneumatisch
Pozri viac

Rozjednocovanie s otá?aním [00808020-20]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos? [mm]: 4300
Šírka dopravníka [mm]: 3500
Unáša?: PE1000
Rozjednocovanie: integriert
Otá?anie: integriert
Pozri viac

Rozjednocovanie s otá?aním [00817163-10]


Typ a rozmery reziva: L=3,0 - 5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 10685
Unáša?: PE1000, AA900
Otá?anie: integriert - Kettenmit höhen Mitnehmer
Rozjednocovanie: integriert - hydraulisch
Pozri viac

Rozjednocovanie s otá?aním [00817167-140]


D?žka reziva: bis 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4+5
Osová vzdialenos? [mm]: 1590 + 7130
Šírka dopravníka [mm]: 6230
Unáša?: Rundstahl
Rozjednocovanie: hydraulisch hebbare Kettenbahnen
Prestavenie: manuell
Otá?anie: 6 Nocken
Pozri viac

Rozjednocovanie s otá?aním [00817169-60]


D?žka reziva: 3,0 - 7,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4 +5
Osová vzdialenos? [mm]: 1587 + 4320
Unáša?: Rundstahl
Rozjednocovanie: hydraulisch hebbare Kettenbahnen
Otá?anie: 6 Nocken
Doraz: manuell verstellbar
Pozri viac

Rozjednocovanie s otá?aním [00819198-170]


D?žka reziva: 3,0 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4 + 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1592 + 7130
Unáša?: Rundstahl
Rozjednocovanie: hydraulisch hebbare Kettenbahnen
Otá?anie: 6 Nocken
Doraz: manuell verstellbar
Sklopná klapka: hydraulisch
Bo?ný doraz: manuell verstellbar
Pozri viac

Rozjednocovanie s otá?aním [00819199-220]


D?žka reziva: 3,0 - 5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4 + 3
Osová vzdialenos? [mm]: 2632 + 5730
Unáša?: Rundstahl
Rozjednocovanie: hydraulisch hebbare Kettenbahnen
Otá?anie: 6 Nocken
Doraz: manuell verstellbar
Pozri viac

Rozjednocovanie s otá?aním [02011031-20]


Typ a rozmery reziva: 72x225x9000
Po?et re?azových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos? [mm]: 620
Šírka dopravníka [mm]: 9800
Rozjednocovanie: elektrisch
Otá?anie: elektrisch
Pozri viac

Rozjednocovanie s otá?aním [04512001-50]


Typ a rozmery reziva: L=1,8-3,3 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 4000
Dopravná výška [mm]: 2330
Zarážka: 1 Stk. pneumatisch
Rozjednocovanie: 1 Stk. pneumatisch
Otá?anie: 1 Stk. pneumatisch
Pozri viac

Rozjednocovanie s otá?aním [05014001-41]


Typ a rozmery reziva: Hauptware 3,0 - 5,2 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 2000
Rozjednocovanie: 2 x AA600
Zdvíhanie: hydraulisch
Otá?anie: 1 hydraulisch schwenkbar
Pozri viac

Rozjednocovanie s prie?nymi dráhami [02021188-160]


Typ a rozmery reziva: L=2,4 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1900+1620+460
Rozjednocovanie: 5x Hebeleiste
Zdvíhanie: betätigt bei Servomotor
Horný prítlak: 5x Andruckrolle von oben, pneumatisch
Prevedenie:: (zahrnuté HZ-napínanie re?aze pre další QKF)
Pozri viac

Rozjednocovanie so za?elovaním [05014001-100]


Typ a rozmery reziva: Hauptware 3,0 - 5,2 m
Max. za?aženie [kg]: 500
Dopravné valce [ks]: 7 (6+1)
Priemer valca [mm]: 133
D?žka valca [mm]: 1040
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 1230
Rozjednocovanie: 4 x AA300
Zdvíhanie: hydraulisch
Pozri viac

Rozjednocovanie so za?elovaním [02010015-20]


Typ a rozmery reziva: 55x225x6000
Po?et re?azových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [mm]: 2340
Sklopná klapka: 2 x hydraulisch betätigt
Šírka dopravníka [mm]: 6200
Sklon [°]: 26,5°
Unáša?: PE1000
Dopravné valce [ks]: 8 D140, L570
Hydraulická zarážka: 1 x
Pozri viac

Rozjednocovanie [06020026-20]


D?žka reziva: 1,5 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 2720+2610
Výška dopravníka [mm]: 2160
Rozjednocovanie: 1 x Leiste - pneumatisch
Zarážka: 1 x pneumatisch
Pozri viac