205 Rozjednocovanie


205 RozjednocovanieHlavná úloha je rozjednotiť dosky prichádzajúce z rozjednocovacieho dopravníka – elevátora 202, prípadne zo začelovacieho valčekového dopravníka 207 tak, aby za rozjednocovacím zariadením išla vždy len jedna doska na unášač reťazového dopravníka s čelovaním 222. Zvyčajne sa používajú pri stohovaní alebo rozstohovávaní reziva, ako aj pri vstupe do triedenia, alebo pri ďalšom spracovaní reziva. Základom dopravníka sú priečne reťazové dráhy s prestaviteľným dorazom ako aj rozjednocovacími výkyvnými krátkymi reťazovými dráhami. Robustnosť konštrukcie je v závislosti od hmotnosti transportovaného materiálu. Rám dopravníka je z oceľových profilov a výpalkov. Materiál je prepravovaný po reťaziach bez unášača, ktoré sa pohybujú po plastovom alebo kovovom vedení. Veľkosť reťazí sa určí podľa hmotnosti prepravovaného materiálu a rýchlosti transportu. Počet reťazových dráh sa určuje podľa minimálnej a maximálnej dĺžky prepravovaného reziva. Pohon je zabezpečený elektromotorom pomocou hnacieho reťazového kolesa. Rýchlosť sa môže regulovať prostredníctvom frekvenčného meniča. Dĺžka dopravníka býva od 1 do 3 m a používa sa na rozjednotenie reziva v priečnom smere. Súčasťou je rozjednocovacie zariadenie, ktoré pozostáva z nastaviteľného dorazu a malých zdvíhacích rozjednocovacích reťazových dráh. Zdvíhanie je zabezpečené pneumatickým alebo hydraulickým valcom.

<< >>


Priečny dopravník s rozjednocovaním [00715088-130]


Typ a rozmery reziva: L=2,0-5,5 m
Počet reťazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenosť [mm]: 2230
Rozjednocovanie: 1 pneumatisch durch Weichenkettenquerförderer
Doraz: manuell verstellbar
Pozri viac

Priečny dopravník s rozjednocovaním [00715088-160]


Typ a rozmery reziva: L=2,0-5,5 m
Počet reťazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenosť [mm]: 2230
Rozjednocovanie: pneumatisch durch Weichenkettenquerförderer
Doraz: manuell verstellbar
Pozri viac

Priečny dopravník so zarážkami [00811058-02]


Typ a rozmery reziva: L=6,0 m
Max. zaťaženie [kg]: 3600
Počet reťazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenosť [mm]: 10850
Šírka dopravníka [mm]: 5300
Hydraulická zarážka: 3
Hriadeľ: 1 Beschleunigerwelle v=57 m/min
Pozri viac

Priečny dopravník so zarážkami [02010015-30]


Typ a rozmery reziva: 55x255x6000
Počet reťazových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenosť [mm]: 5300
Hydraulická zarážka: 8 Stk.
Hriadeľ zarážky O [mm]: 40
Pozri viac

Priečny dopravník so zarážkami [02010015-40]


Typ a rozmery reziva: 55x225x6000
Počet reťazových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenosť [mm]: 3400
Sklon [°]: 27°
Sklopná klapka: 1 x hydraulisch
Hydraulická zarážka: 4 x
Hriadeľ zarážky O [mm]: 40
Pozri viac

Priečny dopravník so zarážkami [02011027-10]


Typ a rozmery reziva: L=3,0 -6,0 m
Počet reťazových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenosť [mm]: 4483
Šírka dopravníka [mm]: 4400
Zarážka: 4 x pneumatisch
Pozri viac

Priečny dopravník so zarážkami [02017116-4050]


Funkcia: Modeltransport / Einzelstücktransport
Max. zaťaženie [kg]: 4000 ca. 1000 kg Stückgewicht
Dopravná výška [mm]: 2550
Počet reťazových dráh [ks]: 5 Freitragend auf 7180 mm
Osová vzdialenosť [mm]: 4450 + 975
Sklopná klapka: hydraulisch
Doraz: fester Anschlag
Pozri viac

Rozjednocovanie s otáčaním [00808020-20]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-5,0 m
Počet reťazových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenosť [mm]: 4300
Šírka dopravníka [mm]: 3500
Unášač: PE1000
Rozjednocovanie: integriert
Otáčanie: integriert
Pozri viac

Rozjednocovanie s otáčaním [00817163-10]


Typ a rozmery reziva: L=3,0 - 5,0 m
Počet reťazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenosť [mm]: 10685
Unášač: PE1000, AA900
Otáčanie: integriert - Kettenmit höhen Mitnehmer
Rozjednocovanie: integriert - hydraulisch
Pozri viac

Rozjednocovanie s otáčaním [00817169-60]


Dĺžka reziva: 3,0 - 7,0 m
Počet reťazových dráh [ks]: 4 +5
Osová vzdialenosť [mm]: 1587 + 4320
Unášač: Rundstahl
Rozjednocovanie: hydraulisch hebbare Kettenbahnen
Otáčanie: 6 Nocken
Doraz: manuell verstellbar
Pozri viac

Rozjednocovanie s otáčaním [02011031-20]


Typ a rozmery reziva: 72x225x9000
Počet reťazových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenosť [mm]: 620
Šírka dopravníka [mm]: 9800
Rozjednocovanie: elektrisch
Otáčanie: elektrisch
Pozri viac

Rozjednocovanie s otáčaním [04512001-50]


Typ a rozmery reziva: L=1,8-3,3 m
Počet reťazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenosť [mm]: 4000
Dopravná výška [mm]: 2330
Zarážka: 1 Stk. pneumatisch
Rozjednocovanie: 1 Stk. pneumatisch
Otáčanie: 1 Stk. pneumatisch
Pozri viac

Rozjednocovanie s otáčaním [05014001-41]


Typ a rozmery reziva: Hauptware 3,0 - 5,2 m
Počet reťazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenosť [mm]: 2000
Rozjednocovanie: 2 x AA600
Zdvíhanie: hydraulisch
Otáčanie: 1 hydraulisch schwenkbar
Pozri viac

Rozjednocovanie so začelovaním [05014001-100]


Typ a rozmery reziva: Hauptware 3,0 - 5,2 m
Max. zaťaženie [kg]: 500
Dopravné valce [ks]: 7 (6+1)
Priemer valca [mm]: 133
Dĺžka valca [mm]: 1040
Počet reťazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenosť [mm]: 1230
Rozjednocovanie: 4 x AA300
Zdvíhanie: hydraulisch
Pozri viac

Rozjednocovanie so začelovaním [02010015-20]


Typ a rozmery reziva: 55x225x6000
Počet reťazových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenosť [mm]: 2340
Sklopná klapka: 2 x hydraulisch betätigt
Šírka dopravníka [mm]: 6200
Sklon [°]: 26,5°
Unášač: PE1000
Dopravné valce [ks]: 8 D140, L570
Hydraulická zarážka: 1 x
Pozri viac

Rozjednocovanie [00817167-140]


Dĺžka reziva: bis 6,0 m
Počet reťazových dráh [ks]: 4+5
Osová vzdialenosť [mm]: 1590 + 7130
Šírka dopravníka [mm]: 6230
Unášač: Rundstahl
Rozjednocovanie: hydraulisch hebbare Kettenbahnen
Prestavenie: manuell
Otáčanie: 6 Nocken
Pozri viac