206 Val?ekový dopravník


206 Val?ekový dopravníkVal?ekový dopravník slúži na pozd?žny transport reziva. Zvy?ajne býva za val?ekovými alebo páso-vými dopravníkmi. V kombinácií s pásovou pílou, gátrom, alebo kotú?ovou pílou transportuje rezivo od píly. Základom dopravníka sú pohá?ané valce, po ktorých sa transportuje rezivo. Valce sú pohá?ané od elektromotora pomocou re?aze, klinovými reme?mi alebo plochým reme?om. Rýchlos? sa môže re-gulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. Výkon prevodovky sa ur?í v závislosti od rýchlosti a hmotnosti prepravovaného reziva. D?žka dopravníka býva zvy?ajne 2,5 -8 metra, šírka 0,6-2m. Rám dopravníka tvorí zváraná konštrukcia z profilov a výpalkov. Val?ekový dopravník môže by? doplnený o bo?ný prestavite?ný alebo pevný doraz poprípade o horný prítla?ný valec alebo centro-vacie zariadenie. Za val?ekovým dopravníkom sa nachádza naj?astejšie ?alší val?ekový alebo páso-vý dopravník poprípade rozrezávacia alebo omietacia píla.

<< >>


Val?ekový dopravník [00818197-31]


D?žka dopravníka [mm]: 6040
Výška dopravníka [mm]: 2150
Dopravné valce [ks]: 10
Priemer valca [mm]: 133
D?žka valca [mm]: 505
Prítla?ná rolka: 1 x hydraulisch von oben
Pozri viac

Val?ekový dopravník [02016108-1060]


D?žka dopravníka [mm]: 7435
Max. za?aženie [kg]: 300
Dopravné valce [ks]: 12 geriffelt (Teilung 600mm)
Priemer valca [mm]: 133
D?žka valca [mm]: 900
Pozri viac

Val?ekový dopravník [02019144-1130]


D?žka reziva: Model 2,5 - 7,5 m
D?žka dopravníka [mm]: 9770
Dopravné valce [ks]: 14
Priemer valca [mm]: 190
D?žka valca [mm]: 800
Dopravná výška [mm]: 800
Pozri viac

Val?ekový dopravník [02019144-1350]


D?žka reziva: 2,5 - 7,5 m
D?žka dopravníka [mm]: 8500
Dopravné valce [ks]: 9
Priemer valca [mm]: 190
D?žka valca [mm]: 800
Pozri viac

Val?ekový dopravník na prizmy [02009010-450]


Typ a rozmery reziva: Model L=5,0 m
D?žka dopravníka [m]: 4095
Výška dopravníka: 845
Dopravné valce [ks]: 8
Priemer valca [mm]: 100
D?žka valca [mm]: 900
Pozri viac

Val?ekový dopravník na prizmy [02019146-70]


Typ a rozmery reziva: Model L=1,0 - 3,0 m
D?žka dopravníka [m]: 4035
Výška dopravníka: 500
Dopravné valce [ks]: 11 x schräg
Priemer valca [mm]: 149
D?žka valca [mm]: 400
Pozri viac

Val?ekový dopravník posuvný [02019144-1380]


D?žka reziva: Model 2,5 - 7,5 m
D?žka dopravníka [mm]: 3700
Dopravné valce [ks]: 6
Priemer valca [mm]: 190
D?žka valca [mm]: 800
Posun: manuell seitlich verfahrbar
Ko?ajnica: 2x 2595 mm
Kolieska: 4 x
Prevedenie::
Pozri viac

Val?ekový dopravník s bo?ným dorazom [00715088-132]


Typ a rozmery reziva: L=2,0-5,5 m
Max. za?aženie [kg]: 150
D?žka dopravníka [mm]: 5300
Výška dopravníka [mm]: 1330
Dopravné valce [ks]: 8
Priemer valca [mm]: 108
D?žka valca [mm]: 600
Doraz: Manuell verstellbare Wand mit pneumatischen Seitenvorschub
Pozri viac

Val?ekový dopravník s bo?ným dorazom [00818197-22]


Typ a rozmery reziva: L=2,0-5,0 m
Prevedenie:: von 2 Teile
D?žka dopravníka [mm]: 5325+900
Výška dopravníka [mm]: 870
Dopravné valce [ks]: 9 x schräg angetriebene
Priemer valca [mm]: 90
D?žka valca [mm]: 440
Dopravné valce [ks]: 4 x Trommelmotor 0,08 kW
Prítla?ná rolka: 1 x hydraulisch von oben
Bo?ný doraz: manuell verstellbar
Pozri viac

Val?ekový dopravník s bo?ným vedením [01213003-100]


Funkcia: Transport der Presscharge in die Presse
Nosnos? [kg]: 1200
D?žka dopravníka [mm]: 8330
Výška dopravníka [mm]: 720
Dopravné valce [ks]: 11
Priemer valca [mm]: 108
D?žka valca [mm]: 515
Pozri viac

Val?ekový dopravník zdvíhací [00818183-205]


Typ a rozmery reziva: L=2,0 - 6,0 m
Max. za?aženie [kg]: 600
D?žka dopravníka [mm]: 4620
Výška dopravníka [mm]: 626
Dopravné valce [ks]: 7
Priemer valca [mm]: 163
D?žka valca [mm]: 800
Zdvíhanie: hydraulisch; Hub=40mm
Pozri viac

Val?ekový dopravník [00715088-180]


Typ a rozmery reziva: L=2,0-5,5 m
D?žka dopravníka [m]: 6550
Dopravná výška [mm]: 690
Dopravné valce [ks]: 11 mit Winkel 8°
Priemer valca [mm]: 108
D?žka valca [mm]: 510
Bo?né valce [ks]: 11 x
Pozri viac

Val?ekový dopravník [00816154-17]


D?žka dopravníka [mm]: 12570
Dopravné valce [ks]: 11
Priemer valca [mm]: 133
D?žka valca [mm]: 486
Doraz: 1 x fix + 1 x heb-und senkbar
Pozri viac

Val?ekový dopravník [02017116-4060]


D?žka dopravníka [mm]: 11170
Výška dopravníka [mm]: 382
Dopravné valce [ks]: 19
Priemer valca [mm]: 159
D?žka valca [mm]: 650
Pozri viac

Val?ekový dopravník [02312003-100]


Typ a rozmery reziva: L=2,5 m
D?žka dopravníka [mm]: 2280
Výška dopravníka [mm]: 2825
Dopravné valce [ks]: 4
Priemer valca [mm]: 150
D?žka valca [mm]: 550
Pozri viac

Val?ekový dopravník [02312003-110]


Typ a rozmery reziva: L=2,5 m
D?žka dopravníka [mm]: 10200
Výška dopravníka [mm]: 2822
Dopravné valce [ks]: 17
Priemer valca [mm]: 150
D?žka valca [mm]: 550
Pozri viac

Val?ekový dopravník [02312003-120]


Typ a rozmery reziva: L=2,5 m
D?žka dopravníka [mm]: 10378
Výška dopravníka [mm]: 2822
Dopravné valce [ks]: 17
Priemer valca [mm]: 150
D?žka valca [mm]: 550
Pozri viac

Val?ekový dopravník [02312003-60]


Typ a rozmery reziva: L=2,5 m
D?žka dopravníka [mm]: 11780
Výška dopravníka [mm]: 1988
Dopravné valce [ks]: 20
Priemer valca [mm]: 150
D?žka valca [mm]: 750
Pozri viac