209 Val?ekový dopravník ku pílam


209 Val?ekový dopravník ku pílam Val?ekový dopravník slúži na transport reziva medzi hlavnými píliacimi strojmi (pásová píla, rozmietacia píla, omietacia píla) ako aj na odsun popíleného materiálu od píliaceho stroja na ?alšie spracovanie. Základom dopravníka sú pohá?ané valce po ktorých sa transportuje rezivo. Valce sú pohá?ané od elektromotora pomocou re?aze. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. Výkon prevodovky sa ur?í v závislosti od rýchlosti a hmotnosti prepravovaného reziva. D?žka dopravníka býva zvy?ajne 5 – 12 metrov, šírka 0,6 - 2 m. Rám dopravníka tvorí zváraná konštrukcia z profilov a výpalkov. Val?ekový dopravník môže by? doplnený o sklopný prie?ny ako aj pozd?žny doraz, prítla?nú hnanú rolku, spodné výkyvné pridržiavacie valce a prie?ne re?azové dráhy na odsun priziem alebo bo?ného reziva. Dopravníky pred a za pásovou pílou majú špeciálne upravenú bo?nicu zabezpe?ujúcu lepší presun odpíleného materiálu na dopravník. Za val?ekovým dopravníkom sa nachádza naj?astejšie ?alší val?ekový alebo pásový dopravník poprípade dopravník so strechovitou re?azou.

<< >>


Val?ekový dopravník [02019144-1310]


D?žka reziva: 2,5 - 7,5 m
D?žka dopravníka [mm]: 10875
Dopravné valce [ks]: 14
Priemer valca [mm]: 215
D?žka valca [mm]: 1600
Doraz: hydraulisch heb-und senkbar
Prevedenie:: freitragende Bauform
Bo?ná stena [mm]: Seitenwandverblechungen und obere Abdeckung
Pozri viac

Val?ekový dopravník pred pásovú pílu [00811045-05]


Typ a rozmery reziva: L=5 m
D?žka dopravníka [m]: 5200
Výška dopravníka [mm]: 690
Dopravné valce [ks]: 7
Priemer valca [mm]: 193,7
D?žka valca [mm]: 900
Zdvíhacia rolka: 1 hydraulich
Pozri viac

Val?ekový dopravník pred rozmieta?ku [03210003-1940]


Typ a rozmery reziva: 50x800x5000 mm
D?žka dopravníka [mm]: 7140
Výška dopravníka [mm]: 1065
Dopravné valce [ks]: 12
Priemer valca [mm]: 157
D?žka valca [mm]: 1000
Bo?ný prítlak: 1 Stk. Rolle - hydraulisch schwenkbar
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1400
Zdvíhanie prie?nych dráh: hydraulisch
Pozri viac

Val?ekový dopravník za pásovú pílu [00811045-10]


Typ a rozmery reziva: L=5m
D?žka dopravníka [m]: 11400
Výška dopravníka [mm]: 790
Dopravné valce [ks]: 16
Priemer valca [mm]: 193,7
D?žka valca [mm]: 1200
Zdvíhacia rolka: 2 hydraulisch
Doraz: 1 hydraulisch
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [m]: 2130
Zdvíhanie prie?nych dráh: hydraulisch
Sklopná klapka: 5 AA 720
Pozri viac

Val?ekový dopravník za pásovú pílu [00812073-40]


Rozmery prizmy [mm]: 300x600x6000
D?žka dopravníka [m]: 7,8
Dopravné valce [ks]: 11
Dopravné valce [ks]: 1 erste Rolle - hydraulisch schwenkbar
Priemer valca [mm]: 194
D?žka valca [mm]: 1600
Doraz: 1 Hydraulisch schwenkbar
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [m]: 2100
Zdvíhanie prie?nych dráh: Hydraulisch
Sklopná klapka: 6 x AA935 hydraulisch betätigt
Pozri viac

Val?ekový dopravník za pásovú pílu [00816154-10]


D?žka dopravníka [mm]: 9195
Bo?ný posuv: von ganze Förderer - hydraulisch
Dopravné valce [ks]: 13
Pomocný valec: 2 x hydraulisch schwenkbar
Priemer valca [mm]: 194
D?žka valca [mm]: 1200
Doraz: 1 x hydraulisch schwenkbar
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 2080+930 mm
Zdvíhanie prie?nych dráh: hydraulisch
Sklopná klapka: 5 x hydraulisch betätigt
Pozri viac

Val?ekový dopravník za pásovú pílu [00818183-40]


D?žka reziva: 2,0 - 10,0 m
D?žka dopravníka [m]: 14480
Dopravné valce [ks]: 21
Priemer valca [mm]: 193,7
D?žka valca [mm]: 1200
Doraz: 2 x hydraulisch
Po?et re?azových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos? [m]: 2082 + 925
Zdvíhanie prie?nych dráh: hydraulisch
Sklopná klapka: hydraulisch
Pozri viac

Val?ekový dopravník za pásovú pílu [00820251-40]


D?žka reziva: 2,0 - 6,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 9050
Bo?ný posuv: 600 mm von ganze Förderer - hydraulisch
Dopravné valce [ks]: 14
Pomocný valec: 2 x hydraulisch schwenkbar
Priemer valca [mm]: 193
D?žka valca [mm]: 1200
Doraz: 1 x hydraulisch schwenkbar
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 2100+930 mm
Zdvíhanie prie?nych dráh: hydraulisch
Sklopná klapka: 6 x hydraulisch betätigt
Pozri viac

Val?ekový dopravník za pásovú pílu [07519001-100]


D?žka reziva: 3,0 - 6,3 m
D?žka dopravníka [mm]: 8415
Bo?ný posuv: bez posuvu
Dopravné valce [ks]: 12
Priemer valca [mm]: 192
D?žka valca [mm]: 1200
Pomocný valec: 2 x sklopné hydraulicky
Doraz: 1 x sklopný hydraulicky
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 2080+930 mm
Zdvíhanie prie?nych dráh: hydraulicky
Sklopná klapka: 5 x sklopná hydraulicky
Pozri viac

Val?ekový dopravník za rozmieta?ku [02019144-1300]


D?žka reziva: 2,5 - 7,5 m
D?žka dopravníka [mm]: 11250
Dopravné valce [ks]: 16
Priemer valca [mm]: 215
D?žka valca [mm]: 3x1600 + 13x2x750
Re?az dopravníka: 24 B1 Kettenbett
Osová vzdialenos? [mm]: 10500
Pomocný valec: 4 Auflagerollen , elektrisch einstellbar –Positionierung um 300°
Konštrukcia rámu: freitragende Bauform
Bo?ná stena [mm]: Seitenwandverblechungen und obere Abdeckung
Pozri viac

Val?ekový dopravník za rozmieta?ku [03210003-1975]


Typ a rozmery reziva: 50x800x5000 mm
D?žka dopravníka [mm]: 6400
Výška dopravníka [mm]: 710
Dopravné valce [ks]: 10
Priemer valca [mm]: 157
D?žka valca [mm]: 1000
Doraz: hydraulisch
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1340
Zdvíhanie prie?nych dráh: hydraulisch
Pozri viac