209 Valčekový dopravník ku pílam


209 Valčekový dopravník ku pílam Valčekový dopravník slúži na transport reziva medzi hlavnými píliacimi strojmi (pásová píla, rozmietacia píla, omietacia píla) ako aj na odsun popíleného materiálu od píliaceho stroja na ďalšie spracovanie. Základom dopravníka sú poháňané valce po ktorých sa transportuje rezivo. Valce sú poháňané od elektromotora pomocou reťaze. Rýchlosť sa môže regulovať prostredníctvom frekvenčného meniča. Výkon prevodovky sa určí v závislosti od rýchlosti a hmotnosti prepravovaného reziva. Dĺžka dopravníka býva zvyčajne 5 – 12 metrov, šírka 0,6 - 2 m. Rám dopravníka tvorí zváraná konštrukcia z profilov a výpalkov. Valčekový dopravník môže byť doplnený o sklopný priečny ako aj pozdĺžny doraz, prítlačnú hnanú rolku, spodné výkyvné pridržiavacie valce a priečne reťazové dráhy na odsun priziem alebo bočného reziva. Dopravníky pred a za pásovou pílou majú špeciálne upravenú bočnicu zabezpečujúcu lepší presun odpíleného materiálu na dopravník. Za valčekovým dopravníkom sa nachádza najčastejšie ďalší valčekový alebo pásový dopravník poprípade dopravník so strechovitou reťazou.

<< >>


Valčekový dopravník [02019144-1310]


Dĺžka reziva: 2,5 - 7,5 m
Dĺžka dopravníka [mm]: 10875
Dopravné valce [ks]: 14
Priemer valca [mm]: 215
Dĺžka valca [mm]: 1600
Doraz: hydraulisch heb-und senkbar
Prevedenie:: freitragende Bauform
Bočná stena [mm]: Seitenwandverblechungen und obere Abdeckung
Pozri viac

Valčekový dopravník pred pásovú pílu [00811045-05]


Typ a rozmery reziva: L=5 m
Dĺžka dopravníka [m]: 5200
Výška dopravníka [mm]: 690
Dopravné valce [ks]: 7
Priemer valca [mm]: 193,7
Dĺžka valca [mm]: 900
Zdvíhacia rolka: 1 hydraulich
Pozri viac

Valčekový dopravník pred rozmietačku [03210003-1940]


Typ a rozmery reziva: 50x800x5000 mm
Dĺžka dopravníka [mm]: 7140
Výška dopravníka [mm]: 1065
Dopravné valce [ks]: 12
Priemer valca [mm]: 157
Dĺžka valca [mm]: 1000
Bočný prítlak: 1 Stk. Rolle - hydraulisch schwenkbar
Počet reťazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenosť [mm]: 1400
Zdvíhanie priečnych dráh: hydraulisch
Pozri viac

Valčekový dopravník za pásovú pílu [00811045-10]


Typ a rozmery reziva: L=5m
Dĺžka dopravníka [m]: 11400
Výška dopravníka [mm]: 790
Dopravné valce [ks]: 16
Priemer valca [mm]: 193,7
Dĺžka valca [mm]: 1200
Zdvíhacia rolka: 2 hydraulisch
Doraz: 1 hydraulisch
Počet reťazových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenosť [m]: 2130
Zdvíhanie priečnych dráh: hydraulisch
Sklopná klapka: 5 AA 720
Pozri viac

Valčekový dopravník za pásovú pílu [00812073-40]


Rozmery prizmy [mm]: 300x600x6000
Dĺžka dopravníka [m]: 7,8
Dopravné valce [ks]: 11
Dopravné valce [ks]: 1 erste Rolle - hydraulisch schwenkbar
Priemer valca [mm]: 194
Dĺžka valca [mm]: 1600
Doraz: 1 Hydraulisch schwenkbar
Počet reťazových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenosť [m]: 2100
Zdvíhanie priečnych dráh: Hydraulisch
Sklopná klapka: 6 x AA935 hydraulisch betätigt
Pozri viac

Valčekový dopravník za pásovú pílu [00816154-10]


Dĺžka dopravníka [mm]: 9195
Bočný posuv: von ganze Förderer - hydraulisch
Dopravné valce [ks]: 13
Pomocný valec: 2 x hydraulisch schwenkbar
Priemer valca [mm]: 194
Dĺžka valca [mm]: 1200
Doraz: 1 x hydraulisch schwenkbar
Počet reťazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenosť [mm]: 2080+930 mm
Zdvíhanie priečnych dráh: hydraulisch
Sklopná klapka: 5 x hydraulisch betätigt
Pozri viac

Valčekový dopravník za pásovú pílu [00818183-40]


Dĺžka reziva: 2,0 - 10,0 m
Dĺžka dopravníka [m]: 14480
Dopravné valce [ks]: 21
Priemer valca [mm]: 193,7
Dĺžka valca [mm]: 1200
Doraz: 2 x hydraulisch
Počet reťazových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenosť [m]: 2082 + 925
Zdvíhanie priečnych dráh: hydraulisch
Sklopná klapka: hydraulisch
Pozri viac

Valčekový dopravník za pásovú pílu [07519001-100]


Dĺžka reziva: 3,0 - 6,3 m
Dĺžka dopravníka [mm]: 8415
Bočný posuv: bez posuvu
Dopravné valce [ks]: 12
Priemer valca [mm]: 192
Dĺžka valca [mm]: 1200
Pomocný valec: 2 x sklopné hydraulicky
Doraz: 1 x sklopný hydraulicky
Počet reťazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenosť [mm]: 2080+930 mm
Zdvíhanie priečnych dráh: hydraulicky
Sklopná klapka: 5 x sklopná hydraulicky
Pozri viac

Valčekový dopravník za rozmietačku [02019144-1300]


Dĺžka reziva: 2,5 - 7,5 m
Dĺžka dopravníka [mm]: 11250
Dopravné valce [ks]: 16
Priemer valca [mm]: 215
Dĺžka valca [mm]: 3x1600 + 13x2x750
Reťaz dopravníka: 24 B1 Kettenbett
Osová vzdialenosť [mm]: 10500
Pomocný valec: 4 Auflagerollen , elektrisch einstellbar –Positionierung um 300°
Konštrukcia rámu: freitragende Bauform
Bočná stena [mm]: Seitenwandverblechungen und obere Abdeckung
Pozri viac

Valčekový dopravník za rozmietačku [03210003-1975]


Typ a rozmery reziva: 50x800x5000 mm
Dĺžka dopravníka [mm]: 6400
Výška dopravníka [mm]: 710
Dopravné valce [ks]: 10
Priemer valca [mm]: 157
Dĺžka valca [mm]: 1000
Doraz: hydraulisch
Počet reťazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenosť [mm]: 1340
Zdvíhanie priečnych dráh: hydraulisch
Pozri viac