203 Znášací/vynášací dopravník


203 Znášací/vynášací dopravníkSlúži na znášanie alebo vynášanie reziva a prekonávanie vä?šieho výškového rozdielu pri jeho transporte. Základom dopravníka sú prie?ne re?azové dráhy. Konštrukcia je spravidla robustná z oce?ových profilov a výpalkov. Materiál je prepravovaný po re?aziach s vysokými unáša?mi. Ve?kos? re?azí sa ur?í pod?a hmotnosti prepravovaného materiálu, rýchlosti transportu a sklonu dopravníka. Po?et re?azových dráh sa ur?uje pod?a minimálnej a maximálnej d?žky prepravovaného reziva, zvy?ajne od 2 – 6 re?azí. Znášací dopravník sa používa v prípade, že je potrebné transportova? rezivo z vä?šej výšky od píly (cca. 4,5 m) ku podlahe, kde potom nasleduje ru?né stohovanie. Vynášací dopravník slúži zvä?ša na prekonanie výškového rozdielu. Pohon je zabezpe?ený elektromotorom pomocou hnacieho re?azového kolesa. Náhonová hriade? s motorom je vždy hore. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. D?žka dopravníka býva od 1 do 6,5 m a používa sa na vynášanie alebo znášanie reziva d?žky 1-8 m. Dopravník môže a nemusí by? vyplechovaný.

<< >>


Elevátor [00821260-140]


D?žka reziva: 3,0 - 5,2 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos? [mm]: 6100
Sklon [° ]: 45°
Unáša?: Kunststoff AA640
Pozri viac

Elevátor [02017124-305]


D?žka reziva: 2,4 - 6,9 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 5070
Unáša?: 150 mm hoch
Rozostup unáša?ov [mm]: 1240
Vyplechovanie: zwischen Kettenbahnen
Pozri viac

Prie?ny dopravník so zarážkami [00820211-130]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-6,0m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 2710
Zdvíhanie prie?nych dráh: hydraulisch
Pozri viac

Triediaci dopravník [05014001-60]


Typ a rozmery reziva: Hauptware 3,0 - 5,2 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos? [mm]: 7700
Výška dopravníka [mm]: 4800
Šírka dopravníka [mm]: 2500
Rozostup unáša?ov [mm]: 1270
Pozri viac

Vynášací dopravník [00810034-10]


Typ a rozmery reziva: L=2,5-6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 4765
Šírka dopravníka [mm]: 4600
Sklon [° ]: 33
Rozostup unáša?ov [mm]: 640
Pozri viac

Vynášací dopravník oblúkový [00816149-40]


Typ a rozmery reziva: 100x400x5200 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
D?žka [mm]: 2363
Dopravná výška [mm]: 2700
Rozostup unáša?ov [mm]: 757
Triediaca klapka: 1 x hydraulisch betätigt
Pozri viac

Vynášací dopravník oblúkový [00817169-200]


D?žka reziva: 4,0 und 5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
D?žka [mm]: 2360
Dopravná výška [mm]: 2700
Celková šírka dopravníka [mm]: 8200
Rozostup unáša?ov [mm]: 756
Triediaca klapka: 1 x hydraulisch betätigt
Pozri viac

Vynášací dopravník [00812067-01]


Typ a rozmery reziva: L=2,0-6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 6510
Šírka dopravníka [mm]: 2700
Sklon [° ]: 30
Rozostup unáša?ov [mm]: 660
Pozri viac

Vynášací dopravník [00908016-1440]


Rozmery dosiek [mm]: 200x30x5000
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1600
Sklon [° ]: 42
Celková šírka dopravníka [mm]: 3680
Rozostup unáša?ov [mm]: 480
Pozri viac

Vynášací dopravník [02017129-10]


D?žka reziva: 5,4 - 8,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [mm]: 1255
Šírka dopravníka [mm]: 5300
Sklon [° ]: 57°
Rozostup unáša?ov [mm]: 3 Mitnehmer per Kette
Prevedenie:: Verblechung nur im ansteigenden Teil und nicht über die Umlenkung
Konštrukcia rámu: Freitragende Konstruktion mit Gitterverstrebung zur Aussteifung
Podporná konštrukcia: 3 Füße bis auf Boden
Pozri viac

Vynášací dopravník [02312002-50]


Typ a rozmery reziva: L =2,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos? [mm]: 4460 +1375
Šírka dopravníka [mm]: 1300 between chains
Dopravná výška [mm]: 2860
Unáša?: PE1000 AA578
Sklopná klapka: pneumatic
Pozri viac

Vynášacie koleso [00819198-260]


D?žka reziva: 3,0 - 6,0 m
Prevedenie:: Rohr mit Laserteil D1460
Prevedenie:: 5 bahnig
Prevedenie:: extra Kettenbahn
Pozri viac

Vynášacie koleso [06020026-10]


D?žka reziva: 1,5 - 6,0 m
Celková šírka dopravníka [mm]: 1830
Celková d?žka dopravníka [mm]: 7700
Celková výška [mm]: 2690
Prevedenie:: Rohr mit Laserteil D1270
Po?et re?azových dráh [ks]: 5 bahnig
Pozri viac

Znášací dopravník [00908007-620]


Typ a rozmery reziva: 500x320x6000 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 3040
Sklon [° ]: 47
Celková šírka dopravníka [mm]: 4673
Rozostup unáša?ov [mm]: 1763
Pozri viac

Znášací dopravník [00908007-650]


D?žka gu?atiny [m]: 500x320x8000 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 3040
Sklon [° ]: 47
Celková šírka dopravníka [mm]: 6173
Rozostup unáša?ov [mm]: 1763
Pozri viac

Znašací dopravník [00908007-660]


Typ a rozmery reziva: 500x320x8000mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 3360
Sklon [° ]: 48,5
Celková šírka dopravníka [mm]: 6173
Rozostup unáša?ov [mm]: 1542
Pozri viac

Znášací dopravník [02016108-1160]


Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 4555
Sklon [° ]: 35°
Rozostup unáša?ov [mm]: 1120
Pozri viac

Znášací dopravník [07920009-10]


D?žka reziva: 3,0 - 8,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 1475
Sklon [° ]: 37°
Rozostup unáša?ov [mm]: 4 Mitnehmer per Kette
Prevedenie:: Verblechung nur im ansteigenden Teil und nicht über die Umlenkung
Pozri viac