220 Latkovač


220 LatkovačLatkovač je zariadenie slúžiace na pokladanie prekladových latiek medzi jednotlivé vrstvy reziva pri stohovaní. Základom konštrukcie latkovača je oceľový rám z výpalkov a profilov. Rám býva osadený nad stohovacími ramenami. Na vrchnej časti rámovej konštrukcie sú upevnené viaceré zásobníky latiek. Používajú sa dva prevedenia. Pri prvom sa zásobníky latiek pohybujú smerom nadol a pomocou pneumatických valcov je z jednotlivých magazínov vyrazená jedna latka. Pohyb magazínov zabezpečuje elektromotor pomocou centrálneho hriadeľa. Pri druhom prevedení je latka vyrážaná zo zásobníkov pomocou pneumatického valca a pokladaná na vrstvu reziva pomocou pneumatického uchopovača. Rozostup zásobníkov sa dá upravovať manuálnym presunutím.

<< >>


Latkovač dvojkomorový [00818197-41]


Prevedenie:: Doppelkammer mit Greifer, zum Aufbau auf Portal
Prekladové latky: Stapellatten/Verlustlatten L=1100 mm
Zásobník latiek [ks]: 6
Vyrážač latiek : pneumatisch
Posun: Verfahbaren Wagen auf dem Portalkonstruktion
Zdvih [mm]: 250
Pozri viac

Latkovač dvojkomorový [00821264-35]


Prekladové latky: B= 20-50mm / s= 12-22mm /L=1,2m
Výška portálu [mm]: 3360
Šírka rámu [mm]: 6050
Zásobník latiek [ks]: 4 x manually verstellbar
Vyrážač latiek : pneumatisch
Doraz: einfacher vorner Anschlag für Stapelmaschine
Pozri viac

Latkovač dvojkomorový [07519001-245]


Funkcia: slúži na ukladanie priečnych lát pri stohovaní balíka
Prekladové latky: šírka 20-50 mm / hrubka 12-22mm
Výška [mm]: 4300
Šírka rámu [mm]: 7200
Zásobník latiek [ks]: 6 x manuálne prestavitelná sekcia (dvojitý zásobník)
Vyrážač latiek : pneumatický
Pozri viac

Latkovač dvojkomorový [07719002-50]


Funkcia: Automatische Auflegen von 2 Latten für alle Paketbreite.
Prekladové latky: Breite 18-22 mm; Stärke 8-10 mm; Länge 780-820mm
Výška rámu [mm]: 3550
Šírka rámu [mm]: 6750
Zásobník latiek [ks]: 3 x Doppellattenmagazine
Posun: Versetzung der Magazinen mit Pneumatikzylinder
Vyrážač latiek : pneumatisch
Doraz: Gegenanschlag für Stapelmaschine - pneumatisch
Bočný doraz: 0-Linie Lagerschieber - pneimatisch
Pozri viac

Latkovač s predným dorazom pre stohovač [07819001-60]


Funkcia: ukladanie latiek na vrchú vrstvu stohovaného balíka
Šírka rámu [mm]: 5900
Výška rámu [mm]: 4150
Zásobník latiek [ks]: 8 x šírkovo prestaviteľné 75 - 145 mm pneumaticky
Spôsob posunu: ručne prestaviteľné
Vyrážač latiek : pneumaticky
Doraz: predný doraz pre stohovač
Pozri viac

Latkovač [00717139-40]


Prekladové latky: max. 50x23x1760 mm
Výška rámu [mm]: 5720
Šírka rámu [mm]: 6900
Zásobník latiek [ks]: 8 x manuell verstellbar
Zdvíhanie: 237 (elektromotorisch)
Vyrážač latiek : pneumatisch
Takt [ks/min]: 10
Pozri viac

Latkovač [02011031-70]


Šírka rámu [mm]: 9700
Výška rámu [mm]: 4800
Zásobník latiek [ks]: 6
Zdvih [mm]: 350 hydraulisch
Vyrážač latiek : pneumatisch
Prestavenie: manuell
Pozri viac

Latkovač [04512001-90]


Šírka rámu [mm]: 4268
Výška rámu [mm]: 4695
Zásobník latiek [ks]: 6
Zdvih [mm]: 300
Vyrážač latiek : pneumatisch
Pozri viac

Latkovač [04814002-110]


Šírka rámu [mm]: 6893
Výška rámu [mm]: 4319
Zásobník latiek [ks]: 4 x manuell verschiebbar
Zdvih [mm]: 1480
Vyrážač latiek : pneumatisch
Pozri viac

Latkovač [05014001-160]


Prekladové latky: 23 x 50 mm, Lmin. =1,1 m; Lmax. = 2,0 m
Výška rámu [mm]: 5800
Šírka rámu [mm]: 6500
Zásobník latiek [ks]: 3 x manuell verstellbar
Vyrážač latiek : hydraulisch
Zdvih [mm]: 2700
Hnacia reťaz: 24B-1
Pozri viac

Latkovač [05415007-120]


Funkcia: slúži na ukladanie priečnych lát pri stohovaní balíka
Prekladové latky: šírka 48 mm,hrubka 20mm
Výška [mm]: 5440
Šírka rámu [mm]: 6700
Zásobník latiek [ks]: 5 x nastavitelná sekcia
Vyrážač latiek : pneumatický
Zdvih [mm]: 320
Bočný doraz: pneumatický
Pozri viac

Latkovač [08220001-110]


Funkcia: slúži na ukladanie priečnych lát pri stohovaní balíka
Prekladové latky: šírka 48 mm,hrubka 20mm
Výška [mm]: 4500
Šírka rámu [mm]: 6855
Zásobník latiek [ks]: 5 x nastavitelná sekcia
Vyrážač latiek : pneumatický
Zdvih [mm]: 215
Bočný doraz: pneumatický pre zarovnanie lágy
Pozri viac