220 Latkovač


220 LatkovačLatkovač je zariadenie slúžiace na pokladanie prekladových latiek medzi jednotlivé vrstvy reziva pri stohovaní. Základom konštrukcie latkovača je oceľový rám z výpalkov a profilov. Rám býva osadený nad stohovacími ramenami. Na vrchnej časti rámovej konštrukcie sú upevnené viaceré zásobníky latiek. Používajú sa dva prevedenia. Pri prvom sa zásobníky latiek pohybujú smerom nadol a pomocou pneumatických valcov je z jednotlivých magazínov vyrazená jedna latka. Pohyb magazínov zabezpečuje elektromotor pomocou centrálneho hriadeľa. Pri druhom prevedení je latka vyrážaná zo zásobníkov pomocou pneumatického valca a pokladaná na vrstvu reziva pomocou pneumatického uchopovača. Rozostup zásobníkov sa dá upravovať manuálnym presunutím.

<< >>


Latkovač [02011031-70]


Šírka rámu [mm]: 9700
Výška rámu [mm]: 4800
Zásobník latiek [ks]: 6
Zdvih [mm]: 350 hydraulisch
Vyrážač latiek : pneumatisch
Prestavenie: manuell
Pozri viac

Latkovač [04512001-90]


Šírka rámu [mm]: 4268
Výška rámu [mm]: 4695
Zásobník latiek [ks]: 6
Zdvih [mm]: 300
Vyrážač latiek : pneumatisch
Pozri viac

Latkovač [04814002-110]


Šírka rámu [mm]: 6893
Výška rámu [mm]: 4319
Zásobník latiek [ks]: 4 x manuell verschiebbar
Zdvih [mm]: 1480
Vyrážač latiek : pneumatisch
Pozri viac

Latkovač [05014001-160]


Prekladové latky: 23 x 50 mm, Lmin. =1,1 m; Lmax. = 2,0 m
Výška rámu [mm]: 5800
Šírka rámu [mm]: 6500
Zásobník latiek [ks]: 3 x manuell verstellbar
Vyrážač latiek : hydraulisch
Zdvih [mm]: 2700
Hnacia reťaz: 24B-1
Pozri viac

Latkovač [05415007-120]


Funkcia: slúži na ukladanie priečnych lát pri stohovaní balíka
Prekladové latky: šírka 48 mm,hrubka 20mm
Výška [mm]: 5440
Šírka rámu [mm]: 6700
Zásobník latiek [ks]: 5 x nastavitelná sekcia
Vyrážač latiek : pneumatický
Zdvih [mm]: 320
Bočný doraz: pneumatický
Pozri viac