210 Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami


210 Val?ekový dopravník s re?azovými dráhamiVal?ekový dopravník s re?azovými dráhami slúži na zmenu smeru prepravy reziva z pozd?žneho na prie?ny smer ako aj z prie?neho na pozd?žny smer. Základom dopravníka sú pohá?ané valce po ktorých sa transportuje rezivo a prie?ne re?azové dráhy, ktoré môžu by? výkyvné, zdvíhacie s re?azou bez unáša?ov alebo pevné, vybavené re?azou s unáša?om. Valce sú pohá?ané od elektromotora pomocou re?aze, klinovými reme?mi alebo plochým reme?om. Re?azové dráhy bývajú naj?astejšie pohá?ané násuvnou elektroprevodovkou priamo na hnacom hriadeli re?azových dráh. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. Výkon prevodovky sa ur?í v závislosti od rýchlosti a hmotnosti prepravovaného reziva. D?žka dopravníka býva zvy?ajne 5 – 12 metrov, šírka valcov 0,6 - 2 m a osová vzdialenos? re?azových dráh 1,2 – 3 metrov. Rám dopravníka tvorí zváraná konštrukcia z profilov a výpalkov. Val?ekový dopravník môže by? doplnený o sklopný prie?ny ako aj pozd?žny doraz. Takéto prevedenie dopravníku sa môže použi? aj ako triediaci dopravník pre menší po?et sortimentu.

<< >>


Prie?ne re?azové dráhy s val?ekovým dopravníkom [06020026-50]


Rozmery balíka [mm]: max. 150x220 mm, L=1,5 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 2x 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1500
D?žka dopravníka [mm]: 6000
Dopravné valce [ks]: 13
Priemer valca [mm]: 130
D?žka valca [mm]: 300
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00715088-145]


D?žka dopravníka [mm]: 6460
Dopravné valce [ks]: 15 (D152xL875)
Doraz: fix
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1050
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00721168-15]


D?žka reziva: 3,0 - 5,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 5390
Výška dopravníka [mm]: 2660 freitregende STUB
Dopravné valce [ks]: 10
Priemer valca [mm]: 106
D?žka valca [mm]: 720
Doraz: fix
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 1372
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00811047-20]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m/ 18x80 - 120x200 mm
D?žka dopravníka [mm]: 13200
Výška dopravníka [mm]: 4140
Dopravné valce [ks]: 18
Priemer valca [mm]: 110
D?žka valca [mm]: 780
Doraz: fix
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 1305
Unáša?: 2 per Kette
Sklopná klapka: 7 hydraulisch
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00812067-07]


Typ a rozmery reziva: L=2,0 - 6,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 7000
Výška dopravníka [mm]: 2600
Dopravné valce [ks]: 12
Priemer valca [mm]: 133
D?žka valca [mm]: 500
Doraz: fix
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 1025
Prevedenie:: Verblechung
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00812073-60]


Typ a rozmery reziva: Schnittholz 2,0 - 6,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 12980
Výška dopravníka [mm]: 1390
Dopravné valce [ks]: 17
Priemer valca [mm]: 133
D?žka valca [mm]: 1200
Doraz: 2 Hydraulisch
Po?et re?azových dráh [ks]: 2 x 4 Stk.
Osová vzdialenos? [mm]: 1778
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00812073-61]


Typ a rozmery reziva: Schnittholz 2,0 - 6,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 12700
Výška dopravníka [mm]: 1433
Dopravné valce [ks]: 17
Priemer valca [mm]: 133
D?žka valca [mm]: 1200
Doraz: 1 Hydraulisch
Doraz: 1 Fix
Po?et re?azových dráh [ks]: 2 x 4 Stk.
Osová vzdialenos? [mm]: 1778
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00812073-70]


Typ a rozmery reziva: Schnittholz 2,0 - 6,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 13500
Výška dopravníka [mm]: 1000
Dopravné valce [ks]: 20
Priemer valca [mm]: 110
D?žka valca [mm]: 850
Doraz: 1 Hydraulisch
Doraz: 1 Fix
Po?et re?azových dráh [ks]: 2 x 5 Stk.
Osová vzdialenos? [mm]: 1370
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00815132-10]


Typ a rozmery reziva: Holzlänge: 2,5 - 6,0 m
Funkcia: Beschickung Sortierung von Besäumer Optimes mit ca. 30 Stk./min
Konštrukcia rámu: freitragende Konstruktion
Výška dopravníka [mm]: 670
D?žka dopravníka [mm]: 7550
Dopravné valce [ks]: 10
Priemer valca [mm]: 133
D?žka valca [mm]: 860
Doraz: fix am Ende
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1050
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00816140-60]


D?žka reziva: 2,0 - 6,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 7000
Dopravné valce [ks]: 9
Priemer valca [mm]: 194
D?žka valca [mm]: 1500
Doraz: 1 x fix
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Hydraulická zarážka: 1 x auf Ende
Osová vzdialenos? [mm]: 2950
Zdvíhanie prie?nych dráh: hydraulisch
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00816141-10]


Typ a rozmery reziva: L=6 m
D?žka dopravníka [mm]: 10300
Výška dopravníka [mm]: 850
Dopravné valce [ks]: 14
Priemer valca [mm]: 133
D?žka valca [mm]: 800
Doraz: 3 x hydraulisch + 1x fix
Po?et re?azových dráh [ks]: 3 + 2
Osová vzdialenos? [mm]: 1320
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00816154-14]


D?žka dopravníka [mm]: 14210
Výška dopravníka [mm]: 645
Dopravné valce [ks]: 16
Priemer valca [mm]: 194
D?žka valca [mm]: 1200
Doraz: fix am Ende
Doraz: 1 x heb-und senkbare in der Mitte
Po?et re?azových dráh [ks]: 5 + 5
Osová vzdialenos? [mm]: 3425 / 1825
Sklz: 1 x hydraulisch schwenkbar (für Hauptware)
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00816154-25]


D?žka dopravníka [mm]: 7930
Dopravné valce [ks]: 12
Priemer valca [mm]: 133
D?žka valca [mm]: 1000
Doraz: 2 x hydraulisch + 1 x fix
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1230
Zdvíhanie prie?nych dráh: hydraulisch
Prevedenie:: Verblechung zwischen Rollen
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00820211-140]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-5,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 9756
Dopravné valce [ks]: 12
Priemer valca [mm]: 220
D?žka valca [mm]: 1000
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1825
Zdvíhanie prie?nych dráh: hydraulisch
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00820211-70]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-5,0m
D?žka dopravníka [mm]: 12380
Dopravné valce [ks]: 16
Priemer valca [mm]: 220
D?žka valca [mm]: 1000
Zdvíhacia rolka: Keilrolle 3x hydraulisch
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1735
Zdvíhanie prie?nych dráh: hydraulisch
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00820211-90]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-5,0m
D?žka dopravníka [mm]: 6600
Dopravné valce [ks]: 8
Priemer valca [mm]: 220
D?žka valca [mm]: 1000
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1735
Zdvíhanie prie?nych dráh: hydraulisch
Sklopná klapka: 2065 hydraulisch
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00820251-100]


D?žka reziva: 2,0 - 6,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 15100
Výška dopravníka [mm]: 1240
Dopravné valce [ks]: 21
Priemer valca [mm]: 157
D?žka valca [mm]: 1200
Doraz: 3 x hydraulisch
Po?et re?azových dráh [ks]: 1 x 6 Stk. hydraulisch heb-und senkbar
Osová vzdialenos? [m]: 1630
Po?et re?azových dráh [ks]: 1 x 4 Stk. Abstreifer
Osová vzdialenos? [mm]: 1817
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00820251-101]


D?žka reziva: 2,0 -6,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 14020
Výška dopravníka [mm]: 1000
Dopravné valce [ks]: 19
Priemer valca [mm]: 157
D?žka valca [mm]: 1200
Doraz: 6 x hydraulisch
Po?et re?azových dráh [ks]: 2 x 4 Stk. Abstreifer
Osová vzdialenos? [mm]: 1815
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00908016-1920]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 12730
Výška dopravníka [mm]: 1620
Dopravné valce [ks]: 23
Priemer valca [mm]: 157
D?žka valca [mm]: 740
Doraz: 2 x hydraulisch
Po?et re?azových dráh [ks]: 10
Osová vzdialenos? [mm]: 2400
Rozostup unáša?ov [mm]: 1460
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [01213003-30]


Funkcia: Transpor der Bretter nach der Beleimung
D?žka dopravníka [mm]: 9000
Výška dopravníka [mm]: 1000
Dopravné valce [ks]: 13
Priemer valca [mm]: 100
D?žka valca [mm]: 630
Doraz: Festanschlag
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 950
Sklz: einstellbar
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [02016087-20]


D?žka dopravníka [mm]: 4500
Dopravné valce [ks]: 7
Priemer valca [mm]: 133
D?žka valca [mm]: 600
Doraz: fix am Ende
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 3600
Rozostup unáša?ov [mm]: 1600
Vyplechovanie: im Bereich der Aufgabe, ca. 1000 mm breit, ca. 4000 mm lang
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [02018143-20]


Funkcia: Abtransport Seitenware
Konštrukcia rámu: freitragend
D?žka dopravníka [mm]: 6515
Výška dopravníka [mm]: 625
Dopravné valce [ks]: 11
Priemer valca [mm]: 163
D?žka valca [mm]: 1000
Doraz: 1 x Festanschlag am Ende
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 1555
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [02019154-10]


Typ a rozmery reziva: Model L= 6,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 18145
Dopravné valce [ks]: 26
Priemer valca [mm]: 220
D?žka valca [mm]: 1000
Po?et re?azových dráh [ks]: 4 + 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1900 + 1600
Zdvíhanie prie?nych dráh: hydraulisch
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [02020171-10]


D?žka dopravníka [mm]: 11310
Výška dopravníka [mm]: 1525
Dopravné valce [ks]: 17 (Ausführung Esbelin)
Priemer valca [mm]: 240
D?žka valca [mm]: 900
Pomocný valec: 3 x hydraulisch hebbar Ablegerollen
Doraz: 1 x hydraulisch
Po?et re?azových dráh [ks]: 7 (zweigeteilt)
Osová vzdialenos? [mm]: 1100
Zdvíhanie prie?nych dráh: hydraulisch - 2 Positionen/Jeweils 2 + 2 Zylinder
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [02312003-70]


Typ a rozmery reziva: Brett
D?žka dopravníka [mm]: 7450
Výška dopravníka [mm]: 1995
Dopravné valce [ks]: 7-flat + 6 with spiral
Priemer valca [mm]: 150
D?žka valca [mm]: 750
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos? [mm]: 925
Unáša?: 2 x per chain
Zarážka: 1 x pneumatic
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [02312003-80]


Typ a rozmery reziva: L=2,5 m
D?žka dopravníka [mm]: 3650
Výška dopravníka [mm]: 2975
Dopravné valce [ks]: 5
Priemer valca [mm]: 150
D?žka valca [mm]: 750
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos? [mm]: 925
Unáša?: 2 x per chain
Zarážka: pneumatic
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [03210003-1330]


Typ a rozmery reziva: max. 50x800x5000 mm
D?žka dopravníka [mm]: 8430
Výška dopravníka [mm]: 730
Dopravné valce [ks]: 11
Priemer valca [mm]: 157
D?žka valca [mm]: 1200
Doraz: 1 x Hydraulisch, 1 x Festanschlag
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1760
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [04111001-30]


Typ a rozmery reziva: L= 5,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 8300
Výška dopravníka [mm]: 1060
Dopravné valce [ks]: 12 x D88/L294
Doraz: Festanschlag
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 620
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [04512005-20]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-5,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 6000
Výška dopravníka [mm]: 995
Dopravné valce [ks]: 9
Priemer valca [mm]: 110
D?žka valca [mm]: 828
Doraz: fest
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 1330
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [05014002-40]


Typ a rozmery reziva: Seitenware 3,0-5,2 m
D?žka dopravníka [mm]: 7000
Dopravné valce [ks]: 13
Priemer valca [mm]: 108
D?žka valca [mm]: 1069
Doraz: 1 Stk. fix
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 1297
Prevedenie:: Schutz über ganze Förderer
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [05415007-20]


Rozmery dosiek [mm]: hob?ované laty L=2,5 - 5,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 5950
Dopravné valce [ks]: 9
Priemer valca [mm]: 108
D?žka valca [mm]: 400
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Unáša?: 2
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [05916005-3020]


Typ a rozmery reziva: L=2,5-6,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 13200
Výška dopravníka [mm]: 778
Dopravné valce [ks]: 21
Priemer valca [mm]: 110
D?žka valca [mm]: 1000
Doraz: 1 x hydraulicky
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1515
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [07519001-127]


D?žka reziva: 3,0 - 6,3 m
D?žka dopravníka [mm]: 8350
Výška dopravníka [mm]: 570
Dopravné valce [ks]: 10
Priemer valca [mm]: 192
D?žka valca [mm]: 1000
Doraz: 1 x hydraulický
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 1980
Val?eková tra?: 4 x hydraulické
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [07519001-165]


D?žka reziva: 3,0 - 6,3 m
D?žka dopravníka [mm]: 11950
Výška dopravníka [mm]: 850
Dopravné valce [ks]: 17
Priemer valca [mm]: 192
D?žka valca [mm]: 1000
Doraz: 3 x hydraulicky
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 1980+1000
Zdvíhanie prie?nych dráh: hydraulicky
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [07519001-500]


D?žka reziva: 3,0 - 6,3 m
D?žka dopravníka [mm]: 12930
Výška dopravníka [mm]: 575
Dopravné valce [ks]: 18
Priemer valca [mm]: 192
D?žka valca [mm]: 1000
Doraz: fixný
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1980
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [07519001-501]


D?žka reziva: 3,0 - 6,3 m
D?žka dopravníka [mm]: 13250
Výška dopravníka [mm]: 575
Dopravné valce [ks]: 18
Priemer valca [mm]: 192
D?žka valca [mm]: 1000
Doraz: fixný
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1980
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [07921023-2040]


D?žka reziva: 2,5-5,2 m
D?žka dopravníka [mm]: 6683
Výška dopravníka [mm]: 810
Dopravné valce [ks]: 12
Priemer valca [mm]: 220
D?žka valca [mm]: 800
Doraz: 1 Fix auf Ende
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1400
Pozri viac

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [07921023-2601]


D?žka reziva: 2,5 - 5,2 m
D?žka dopravníka [mm]: 12168
Výška dopravníka [mm]: 958
Dopravné valce [ks]: 22
Priemer valca [mm]: 220
D?žka valca [mm]: 800
Doraz: 1 x hydraulisch
Po?et re?azových dráh [ks]: 4+4
Osová vzdialenos? [mm]: 1417
Pozri viac