231 Vstupný dopravník


231 Vstupný dopravníkVstupný dopravník je špeciálne zariadenie, ktorá privádza materiál do rozmietacej píly alebo do gátra. Zariadenie je tvorené zo zdvíhacích prie?nych re?azových dráh, kde prvá dráha sa zdvíha vyššie ako ostatné a má aj samostatný pohon, v?aka ?omu vie prizmu centrova? pred rozmietacou pílou. Po vycentrovaní prie?ne re?azové dráhy položia prizmu na pozd?žny dopravník s viacradovou ozubenou re?azou, následne sa spustia horné pritlá?acie valce pomocou hydrauliky, ktoré pritlá?ajú prizmu vo?i viacradovej re?azi. Tento systém zabezpe?í posun prizmy do zariadenia.

<< >>


Vstupný dopravník do gátra [02009010-430]


Typ a rozmery reziva: Model L=2,0-5,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 7230
Po?et re?azových dráh [ks]: 4+1
Osová vzdialenos? [mm]: 2235
Zdvíhanie prie?nych dráh: hydraulisch
Horný prítlak: 5 Stk. hydraulischer Niederhalter
Centrovanie: 2 Paaren Rollen, hydraulisch
Centrovanie: 3 x Querketten, AA 953
Pozri viac

Vstupný dopravník do omieta?ky [00820230-280]


Typ a rozmery reziva: Max.Model 800x200-6000mm
D?žka dopravníka [mm]: 5750
Dopravná výška [mm]: 800
Po?et re?azových dráh [ks]: 5 x hydraulisch heb-und senkbar
Osová vzdialenos? [mm]: 1400
Dopravné valce [ks]: 5 x nicht angetriebene Stützrolle L810
Pohyblivý doraz: 5 x Anschläge mit Hub 600 mm
Pridržiava?: 3 x heb-und senkbare Rollen von oben
Pozri viac