231 Vstupný dopravník


231 Vstupný dopravníkVstupný dopravník je špeciálne zariadenie, ktorá privádza materiál do rozmietacej píly alebo do gátra. Zariadenie je tvorené zo zdvíhacích priečnych reťazových dráh, kde prvá dráha sa zdvíha vyššie ako ostatné a má aj samostatný pohon, vďaka čomu vie prizmu centrovať pred rozmietacou pílou. Po vycentrovaní priečne reťazové dráhy položia prizmu na pozdĺžny dopravník s viacradovou ozubenou reťazou, následne sa spustia horné pritláčacie valce pomocou hydrauliky, ktoré pritláčajú prizmu voči viacradovej reťazi. Tento systém zabezpečí posun prizmy do zariadenia.

<< >>


Vstupný dopravník do gátra [02009010-430]


Typ a rozmery reziva: Model L=2,0-5,0 m
Dĺžka dopravníka [mm]: 7230
Počet reťazových dráh [ks]: 4+1
Osová vzdialenosť [mm]: 2235
Zdvíhanie priečnych dráh: hydraulisch
Horný prítlak: 5 Stk. hydraulischer Niederhalter
Centrovanie: 2 Paaren Rollen, hydraulisch
Centrovanie: 3 x Querketten, AA 953
Pozri viac