222 Re?azový dopravník s ?elovaním


222 Re?azový dopravník s ?elovanímRe?azový dopravník s ?elovaním slúži na zarovnávanie reziva na ur?itý doraz, zvy?ajne pred stohovaním alebo kapovaním. Základom dopravníka sú prie?ne re?azové dráhy. Na dopravných re?aziach bývajú navarené unáša?e, ktoré posúvajú dosku cez zarovnávacie valce, ktoré sú nad úrov?ou re?azového dopravníka. Valce zarovnajú dosku na prestavite?ný doraz. Pohon re?azí a valcov je zabezpe?ený pomocou elektromotorov.

<< >>


Re?azový dopravník s ?elovaním a otá?aním [02021202-110]


D?žka reziva: 2,5 - 6,1 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [m]: 4050+700
Výška dopravníka [mm]: 950
Rozostup unáša?ov [mm]: 508
Osová vzdialenos? [mm]: 648 + 610
Zarovnávacie valce [ks]: 10
Priemer valca [mm]: 150
D?žka valca [mm]: 485
Bo?ný doraz: fest
Otá?anie: 5 Paaren Wendearme
Pridržiava?: 2 x
Pozri viac

Re?azový dopravník s ?elovaním a s otá?aním [02019146-50]


Typ a rozmery reziva: Model L=2,0-3,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 1750 +480
Otá?anie: pneumatisch
Zarovnávacie valce [ks]: 5 x exzentrischen Riffelrollen
Priemer valca [mm]: 130
D?žka valca [mm]: 445
Prevedenie:: inkl. hydraulische Ventile und Verrohrung
Pozri viac

Re?azový dopravník s ?elovaním a sklopnou klapkou [00816140-70]


D?žka reziva: 2,0 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5 x fix
Osová vzdialenos? [m]: 2310
Sklopná klapka: 5 x hydraulisch betätigt
Osová vzdialenos? [mm]: 2100
Zarovnávacie valce [ks]: 6 D159xL810
Doraz: hydraulisch verstellbarer
Pozri viac

Re?azový dopravník s ?elovaním a sklopnou klapkou [00820251-80]


D?žka reziva: 2,0 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6 x fix
Osová vzdialenos? [m]: 2000 + 1770
Sklopná klapka: 6 x hydraulisch betätigt
Osová vzdialenos? [mm]: 1770
Zarovnávacie valce [ks]: 7 x D157xL810 glatt
Doraz: hydraulisch verstellbarer 1000 mm
Pozri viac

Re?azový dopravník s ?elovaním [00715088-170]


Typ a rozmery reziva: L=2,0-5,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1980
Unáša?: Kunststoff
Zarovnávacie valce [ks]: 5 (D159xL785)
Doraz: manuell einstellbar
Pozri viac

Re?azový dopravník s ?elovaním [00818190-31]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-6,0m
Po?et re?azových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [m]: 3300
Unáša?: Kunststoff, AA660
Dopravné valce [ks]: 7
Priemer valca [mm]: 157
D?žka valca [mm]: 785
Doraz: manuell verstellbar
Pozri viac

Re?azový dopravník s ?elovaním [00821256-220]


D?žka reziva: 3,0 - 5,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 2640
Unáša?: Kunststoff
Zarovnávacie valce [ks]: 7 (D159xL785)
Doraz: manuell einstellbar
Pozri viac

Re?azový dopravník s ?elovaním [02011031-30]


Typ a rozmery reziva: 75x225x9000
Po?et re?azových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos? [m]: 1840
Šírka dopravníka [mm]: 9800
Výška dopravníka [mm]: 1100
Unáša?: PE1000
Dopravné valce [ks]: 9
Priemer valca [mm]: 140
D?žka valca [mm]: 810
Pozri viac

Re?azový dopravník s ?elovaním [02017119-40]


Rozmery dosiek [mm]: max. 230x120x6100 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [m]: 3300
Výška dopravníka [mm]: 845
Unáša?: Kunststoffmitnehmer Tlg.11 Glieder
Zarovnávacie valce [ks]: 7 x D133-L1400
Doraz: Festanschlag
Pozri viac

Re?azový dopravník s ?elovaním [05415007-80]


Funkcia: slúži na prie?ny transport a zarovnanie nulovej línie pred rezaním na presnú d?žku
Rozmery dosiek [mm]: hob?ované laty L=2,5 - 5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [m]: 4170
Šírka dopravníka [mm]: 5320
Unáša?: Kunststoff
Dopravné valce [ks]: 6
Priemer valca [mm]: 159
D?žka valca [mm]: 785
Doraz: nastavite?ný
Pozri viac

Re?azový dopravník s ?elovaním [06817001-20]


Rozmery dosiek [mm]: Verleimte Blöcke max. 160x300-6300 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [m]: 2566
Unáša?: Kunststoff
Dopravné valce [ks]: 6
Priemer valca [mm]: 133
D?žka valca [mm]: 770
Doraz: manuell verstellbar
Pozri viac

Re?azový dopravník s ?elovaním [07519001-220]


D?žka reziva: 3,0 - 6,3 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [m]: 3300
Výška dopravníka [mm]: 875
Zarovnávacie valce [ks]: 8
Priemer valca [mm]: 159
D?žka valca [mm]: 785
Bo?ný doraz: elektricky nastavite?ný
Pozri viac