219 Lis pred páskovačku


219 Lis pred páskovačkuLis pred páskovačku je zariadenie určené na stlačenie a zarovnanie paketu reziva pri páskovaní. Zvyčajne nasleduje za stohovaním. Nastohované rezivo sa transportuje zvyčajne po valčekovom dopravníku ku páskovaciemu zariadeniu. Pred páskovacím zariadením prechádza balík reziva cez lis. Základom konštrukcie lisu je robustný oceľový rám z výpalkov a profilov. V ráme je osadený bočný a zvislý prítlak, ktorý zabezpečí stlačenie paketu pomocou hydraulických valcov.

<< >>


Lis pred páskovačku [00716105-10]


Rozmery balíka [mm]: Paketbreite von 1400 bis 1800
Rozmery balíka [mm]: Pakethöhe von 800 bis 1300
Horný prítlak: Scherenmechanismus durch Hydraulikzylinder
Bočný prítlak: Scherenmechanismus durch Hydraulikzylinder
Výška [mm]: 3114
Dopravné valce [ks]: 2 x D168x1950 mm
Pozri viac

Lis pred páskovačku [00811040-40]


Rozmery balíka [mm]: Stapel max. 1300x1300
Rozmery balíka [mm]: Stapel min. 600x900
Horný prítlak: 970 mm - Hydraulisch Scheremechanismus
Bočný prítlak: 657 mm - Hydraulisch Scheremechanismus
Výška [mm]: 3430
Pozri viac

Lis pred páskovačku [00811056-40]


Rozmery balíka [mm]: Stapel max. 1300x1300x6000 mm
Rozmery balíka [mm]: Stapel min. 600x900 mm
Horný prítlak: 970 mm - hydraulisch Scheremechanismus
Bočný prítlak: 657 mm - hydraulisch Scheremechanismus
Výška [mm]: 4360
Pozri viac