219 Lis pred páskova?ku


219 Lis pred páskova?kuLis pred páskova?ku je zariadenie ur?ené na stla?enie a zarovnanie paketu reziva pri páskovaní. Zvy?ajne nasleduje za stohovaním. Nastohované rezivo sa transportuje zvy?ajne po val?ekovom dopravníku ku páskovaciemu zariadeniu. Pred páskovacím zariadením prechádza balík reziva cez lis. Základom konštrukcie lisu je robustný oce?ový rám z výpalkov a profilov. V ráme je osadený bo?ný a zvislý prítlak, ktorý zabezpe?í stla?enie paketu pomocou hydraulických valcov.

<< >>


Lis pred páskova?ku [00716105-10]


Rozmery balíka [mm]: Paketbreite von 1400 bis 1800
Rozmery balíka [mm]: Pakethöhe von 800 bis 1300
Horný prítlak: Scherenmechanismus durch Hydraulikzylinder
Bo?ný prítlak: Scherenmechanismus durch Hydraulikzylinder
Výška [mm]: 3114
Dopravné valce [ks]: 2 x D168x1950 mm
Pozri viac

Lis pred páskova?ku [00811040-40]


Rozmery balíka [mm]: Stapel max. 1300x1300
Rozmery balíka [mm]: Stapel min. 600x900
Horný prítlak: 970 mm - Hydraulisch Scheremechanismus
Bo?ný prítlak: 657 mm - Hydraulisch Scheremechanismus
Výška [mm]: 3430
Pozri viac

Lis pred páskova?ku [00811056-40]


Rozmery balíka [mm]: Stapel max. 1300x1300x6000 mm
Rozmery balíka [mm]: Stapel min. 600x900 mm
Horný prítlak: 970 mm - hydraulisch Scheremechanismus
Bo?ný prítlak: 657 mm - hydraulisch Scheremechanismus
Výška [mm]: 4360
Pozri viac