216 Stohovacie zariadenie


216 Stohovacie zariadenie Stohovacie zariadenie slúži na stohovanie reziva do balíkov. Stohova?e vytvárajú balíky reziva ur?ené na sušenie alebo balíky ur?ené na expedíciu. Balíky môžu by? rôznych rozmerov, a pod?a spôsobu ur?enia s prekladovými latkami alebo bez nich. Prísun materiálu do stohovacieho zariadenia je zabezpe?ený pomocou prie?nych re?azových dráh s dorazom. Na re?azových dráhach sa zhromaždí požadujúci po?et reziva na jednu vrstvu. Následne sa re?azové dráhy sklopia a rezivo zostane leža? na stohovacích vidlách. Vidly sa pomocou elektromotora vysunú dopredu, kde je vrstva reziva spredu zarovnaná pomocou predného dorazu. Za vrstvou reziva sa vysunie zadný doraz, ktorý vrstvu zachytí pri s?ahovaní vidiel. Po zasunutí vidiel zostáva vrstva reziva leža? na ukladacích ramenách stohova?a. Ramená sa pomocou elektromotora postupne spúš?ajú nižšie až do vytvorenia kompletného balíka. Zvy?ajne, najmä pri koncovom stohovaní do hotových balíkov býva zariadenie doplnené o viackokú?ové prie?ne píly, ktoré skrátia rezivo na požadovanú d?žku. Stohova? môže by? doplnený o automatické pokladanie prekladových latiek.

<< >>


Elevator - typ paternoster [05415007-70]


Rozmery dosiek [mm]: hob?ované laty L=2,5 - 5,0 m
Max. za?aženie [kg]: 390
Celková výška [mm]: 3170
Šírka [mm]: 5000
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Rozostup unáša?ov [mm]: 660
Pozri viac

Elevator - typ paternoster [07719002-10]


Typ a rozmery reziva: max. 80x300 - 5200 mm
Celková výška [mm]: 1940
Max. za?aženie [kg]: 200
Šírka [mm]: 4820
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Rozostup unáša?ov [mm]: 609
Pozri viac

Prie?ne dráhy s rozjednocovaním a vidlami [02021202-100]


D?žka reziva: 2,5 - 6,1
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Dopravná výška [mm]: 540
Osová vzdialenos? [mm]: 3025+300
Rozjednocovanie: heb-und senkbare Zahnleiste - pneumatisch
Zarážka: 1 Reihe - pneumatish
Stohovacie vidly [ks]: 6
Pozri viac

Stohovacie zariadenie - prie?ne dráhy s vidlami [02018131-50]


D?žka reziva: HL 2,5 - 9,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [m]: 2475
Rozostup unáša?ov [mm]: 640
Triediaca klapka: hydraulisch schwenkbar
Excenter: elektromotorisch 1,5 kW
Stohovacie vidly [ks]: 7
Zachytáva?: elektromotorisch einstellbar 1,5 kW
Zarážka: pneumatisch
Pozri viac

Stohovacie zariadenie s pomocnými ramenami [02021188-40]


Rozmery balíka [mm]: max. 1300x1200-6500 mm
Výkon [ks/min]: 10 Lagen/min
Dopravná výška [mm]: 1990/5390
Po?et re?azových dráh [ks]: 10
Osová vzdialenos? [mm]: 346+2075
Zdvíhanie prie?nych dráh: pneumatisch
Stohovacie vidly [ks]: 10
Doraz: pneumatisch
Spúštacie ramená [ks]: 10
Zdvih [mm]: 4050
Max. za?aženie [kg]: 4700
Spúštacie ramená [ks]: 6x Hilfsarme, pneum.Wendung
Zdvih [mm]: 1000
Pozri viac

Stohovacie zariadenie s rozjednocovaním [08220001-100]


Rozmery balíka [mm]: B=1000-1300mm, L=5,2m
Výkon [ks/min]: 5 Lagen/min
Výška dopravníka [mm]: 2170
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 2565 + 360
Stohovacie vidly [ks]: 6 x L=1900mm
Rozjednocovanie: pneumatisch hebbare Leiste
Spúštacie ramená [ks]: 6 x Hub=1300mm
Nosnos? [kg]: 4500
Spôsob posuvu ramien: Fleyer Kette
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [00313001-40]


Rozmery balíka [mm]: 1200x1200x5200
Po?et re?azových dráh [ks]: 5 AA 2916mm
Výška dopravníka [mm]: 2300
Zarážka: x pneumatic
Stohovacie vidly [ks]: 5
Zdvíhanie vidiel: excenter 1,1 kW
Prítlak: 5 x pneumatic - alighning the layer edge
Spúštacie ramená [ks]: 5
Zdvih [mm]: 1550
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [00715085-30]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m
Dopravné valce [ks]: 5
Priemer valca [mm]: 133
D?žka valca [mm]: 277
Stohovacie vidly [ks]: 2 L=1370 mm
Zdvíhanie vidiel: pneumatisch
Spúštacie ramená [ks]: 2
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [00715088-200]


Typ a rozmery reziva: 10-130x60-270x2000-5500
Rozmery balíka [mm]: 1200x1200
Vstupné valce: 11
Dopravná výška [mm]: 2300
Horizontálny posuv: 1,1 kW
Stohovacie vidly [ks]: 5
Zdvíhanie vidiel: hydraulisch
Spúštacie ramená [ks]: 5 x Hub 1468 mm
Zdvih [mm]: 1400
Spôsob posuvu ramien: 24B-1. hydraulisch
Nosnos? [kg]: 6000
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [00715088-300]


Typ a rozmery reziva: 10-130x60-270x2000-5500
Rozmery balíka [mm]: 1200x1200
Dopravná výška [mm]: 2300
Sklopná klapka: 5 x hydraulisch
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Stohovacie vidly [ks]: 5 Hub 1470 mm
Zdvíhanie vidiel: hydraulisch
Spúštacie ramená [ks]: 5
Zdvih [mm]: 1520
Spôsob posuvu ramien: 24B-1, hydraulisch
Nosnos? [kg]: 6000
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [00719153-120]


Rozmery balíka [mm]: max.1200x1200-5000
Dopravná výška [mm]: 2500
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Výška dopravníka [mm]: 2500
Stohovacie vidly [ks]: 8
Doraz: pneumatisch
Spúštacie ramená [ks]: 8
Nosnos? [kg]: 4500
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [00818190-35]


Výkon [ks/min]: 4 Lagen/min
Rozmery balíka [mm]: 1500 x 1200, L=3,0-6,0m
Po?et re?azových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [mm]: 2400
Sklopná klapka: 7xAA1000, hydraulisch
Stohovacie vidly [ks]: 7
Doraz: 2 x hydraulisch
Prevedenie:: mit Lückenzieher
Spúštacie ramená [ks]: 7
Spôsob posuvu ramien: Fleyer Kette
Zdvih [mm]: 2290
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [00821256-260]


D?žka reziva: 3,0 - 5,5 m
Výška dopravníka [mm]: 2000
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 1975
Sklopná klapka: 4x 1063mm hydraulisch
Stohovacie vidly [ks]: 4
Zdvíhanie vidiel: hydraulisch
Zarážka: Lagenhalterhaken - hydraulisch
Doraz: 0-Paketanschlag - hydraulisch
Spúštacie ramená [ks]: 6
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [00821260-220]


Rozmery balíka [mm]: 1200x1200-L3000-5200 mm
Výkon [ks/min]: 8 Lage/min
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 724+2745
Zarážka: 2 Reihe - hydraulisch
Stohovacie vidly [ks]: 4
Doraz: hydraulisch
Zachytáva?: 4x motorisch 2,2kW
Spúštacie ramená [ks]: 5
Spôsob posuvu ramien: LL1644
Zdvih [mm]: 2880
Max. za?aženie [kg]: 5000
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [00821264-30]


Rozmery balíka [mm]: max. 1200 x 1200 mm
D?žka reziva: 3,0 - 4,0 - 5,0 m
Prevedenie:: Typ Paternoster
Celková výška [mm]: 2080
Zdvíhacie ramená : 3
Stohovacie vidly [ks]: 3 x L=1300mm
Prítlak: 3 x pneumatisch Lage Ausgleich
Bo?ný doraz: 1 x pneumatisch
Spúštacie ramená [ks]: 3 x Hub=1300mm
Nosnos? [kg]: 4100
Spôsob posuvu ramien: Fleyer Kette
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [04512001-81]


Rozmery balíka [mm]: 1200x1200x3300
Dopravná výška [mm]: 2330
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 3500
Stohovacie vidly [ks]: 4 L=2545 mm
Zdvíhanie vidiel: 1,1 kW Exzenter
Zdvíhacie ramená : 4
Zdvih [mm]: 1582
Zarážka: pneumatisch
Prítlak: Lage Ausgleich - pneumatisch
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [04814002-100]


Typ a rozmery reziva: (1,8) 2,0 - 6,0(6,2) m
Rozmery balíka [mm]: max. 1200 x 1200 mm
Dopravná výška [mm]: 1985
Zdvíhacie ramená : 4
Prevedenie:: Typ Paternoster
Stohovacie vidly [ks]: 4 x L=1900mm
Prítlak: 4 x pneumatisch Lage Ausgleich
Bo?ný doraz: 1 x pneumatisch
Spúštacie ramená [ks]: 4 x Hub=1300mm
Nosnos? [kg]: 4100
Spôsob posuvu ramien: Fleyer Kette
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [05014001-121]


Typ a rozmery reziva: Hauptware 3,0 - 5,2 m
Rozmery balíka [mm]: 2000 x 1300
Dopravná výška [mm]: 3360
Po?et re?azových dráh [ks]: 3 (2xfix + 1x verschiebbar)
Zdvíhanie prie?nych dráh: hydraulisch
Prítlak: 2 x 0,75 kW Lage Ausgleich
Píla nulovej línie: 1x D600 feste
Posuvná píla: 1x D600
Odsun odpadu: Förderband 500
Stohovacie vidly [ks]: 3
Spúštacie ramená [ks]: 4
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [05415007-00]


Typ a rozmery reziva: 2,5 - 5,0
Rozmery balíka [mm]: max. 1200 x 1200
Dopravná výška [mm]: 3165
Zdvíhacie ramená : 6 x Typ Paternoster
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Zarovnávacie valce [ks]: 6
Zarážka: pneumatisch
Bo?ný doraz: einstellbar
Po?et pílových kotú?ov [ks]: 2 x verstellbare
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 600
Po?et re?azových dráh [ks]: 9
Stohovacie vidly [ks]: 9
Prítlak: pneumatisch Lage Ausgleich
Bo?ný doraz: pneumatisch
Spúštacie ramená [ks]: 9
Prítlak: Lage Ausgleich - pneumatisch
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [06817001-00]


Typ a rozmery reziva: 2,0 - 6,3
Rozmery balíka [mm]: max. 1200 x 1200
Dopravná výška [mm]: 2410
Zdvíhacie ramená : 6 x Typ Paternoster
Po?et re?azových dráh [ks]: 9
Zarovnávacie valce [ks]: 6
Zarážka: pneumatisch
Bo?ný doraz: einstellbar
Po?et pílových kotú?ov [ks]: 2 x verstellbare
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 600
Po?et re?azových dráh [ks]: 9
Prevedenie::
Stohovacie vidly [ks]: 9
Prítlak: pneumatisch Lage Ausgleich
Bo?ný doraz: pneumatisch
Spúštacie ramená [ks]: 9
Nosnos? [kg]: 4100
Spôsob posuvu ramien: Fleyer Kette
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [07519001-240]


D?žka reziva: 2,5 - 6,0 m
Výkon [ks/min]: 4 vrstvy/min
Rozmery balíka [mm]: 1250x1250
Dopravná výška [mm]: 2745
Po?et re?azových dráh [ks]: 9
Osová vzdialenos? [mm]: 2564+505
Sklopná klapka: pneumaticky
Stohovacie vidly [ks]: 9
Zarážka: pneumaticky
Spúštacie ramená [ks]: 9
Max. za?aženie [kg]: 7700
Spôsob posuvu ramien: 24B-1
Zdvih [mm]: 1920
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [07719001-80]


Typ a rozmery reziva: max.80x300-5200 mm
Výška dopravníka [mm]: 1890
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 1980 + 369
Zdvíhanie prie?nych dráh: pneumatisch
Stohovacie vidly [ks]: 6
Doraz: pneumatisch
Doraz: Lagenschiebung in Winkel 4 x pneumatisch
Spúštacie ramená [ks]: 8
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [07719002-20]


Rozmery dosiek [mm]: max. 80x300-5200 mm
Dopravná výška [mm]: 1950
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [m]: 1980+625
Zdvíhanie prie?nych dráh: pneumatisch
Stohovacie vidly [ks]: 6
Doraz: pneumatisch
Doraz: Lagenschiebung in Winkel 4 x pneumatisch
Spúštacie ramená [ks]: 8
Rozmery balíka [mm]: 1200 x 1200
Max. za?aženie [kg]: 4500
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [07819001-50]


D?žka reziva: 2,0 - 4,0 m
Výkon [ks/min]: 8 vrstiev/min
Rozmery balíka [mm]: 1200x1200-L800-4000 mm
Dopravná výška [mm]: 2530
Po?et re?azových dráh [ks]: 15
Osová vzdialenos? [mm]: 368+1975
Zdvíhanie prie?nych dráh: pneumaticky
Stohovacie vidly [ks]: 15
Doraz: pneumaticky
Spúštacie ramená [ks]: 15
Spôsob posuvu ramien: 24B-1
Zdvih [mm]: 1800
Max. za?aženie [kg]: 4500
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [07921023-2630]


Rozmery balíka [mm]: max.1200x1200x5200
Výkon [ks/min]: 7-8 Lage/Min
Dopravná výška [mm]: 2560
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 2565
Triediaca klapka: 6x544mm pneumatisch schwenkbar
Rozjednocovanie: pneumatische Leiste
Stohovacie vidly [ks]: 6
Doraz: pneumatisch
Spúštacie ramená [ks]: 6
Nosnos? [kg]: 4500
Pozri viac

Stohovacie zariadenie-dvojité vidly [00717139-30]


Funkcia: slúži na stohovanie zväzkov do balíka
Rozmery balíka [mm]: 1300x1200
Dopravná výška [mm]: 2215
Po?et re?azových dráh [ks]: 11
Osová vzdialenos? [m]: 3130
Stohovacie vidly [ks]: 2 vozíky x 11 vidiel
Zdvíhanie vidiel: pneumaticky
Zarážka: pneumaticky
Prítlak: zarovnávanie vrstvy - pneumaticky
Pozri viac