216 Stohovacie zariadenie


216 Stohovacie zariadenie Stohovacie zariadenie slúži na stohovanie reziva do balíkov. Stohovače vytvárajú balíky reziva určené na sušenie alebo balíky určené na expedíciu. Balíky môžu byť rôznych rozmerov, a podľa spôsobu určenia s prekladovými latkami alebo bez nich. Prísun materiálu do stohovacieho zariadenia je zabezpečený pomocou priečnych reťazových dráh s dorazom. Na reťazových dráhach sa zhromaždí požadujúci počet reziva na jednu vrstvu. Následne sa reťazové dráhy sklopia a rezivo zostane ležať na stohovacích vidlách. Vidly sa pomocou elektromotora vysunú dopredu, kde je vrstva reziva spredu zarovnaná pomocou predného dorazu. Za vrstvou reziva sa vysunie zadný doraz, ktorý vrstvu zachytí pri sťahovaní vidiel. Po zasunutí vidiel zostáva vrstva reziva ležať na ukladacích ramenách stohovača. Ramená sa pomocou elektromotora postupne spúšťajú nižšie až do vytvorenia kompletného balíka. Zvyčajne, najmä pri koncovom stohovaní do hotových balíkov býva zariadenie doplnené o viackokúčové priečne píly, ktoré skrátia rezivo na požadovanú dĺžku. Stohovač môže byť doplnený o automatické pokladanie prekladových latiek.

<< >>


Elevator - typ paternoster [05415007-70]


Rozmery dosiek [mm]: hobľované laty L=2,5 - 5,0 m
Celková výška [mm]: 3170
Max. zaťaženie [kg]: 390
Šírka [mm]: 3070
Počet reťazových dráh [ks]: 6
Pozri viac

Stohovacie zariadenie - priečne dráhy s vidlami [02018131-50]


Dĺžka reziva: HL 2,5 - 9,0 m
Počet reťazových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenosť [m]: 2475
Rozostup unášačov [mm]: 640
Triediaca klapka: hydraulisch
Excenter: elektromotorisch 1,5 kW
Stohovacie vidly [ks]: 7
Doraz: elektromotorisch 1,5 kW
Pohyblivý doraz: pneumatisch
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [00313001-40]


Rozmery balíka [mm]: 1200x1200x5200
Počet reťazových dráh [ks]: 5 AA 2916mm
Výška dopravníka [mm]: 2300
Zarážka: x pneumatic
Stohovacie vidly [ks]: 5
Zdvíhanie vidiel: excenter 1,1 kW
Doraz: 5 x pneumatic
Spúštacie ramená [ks]: 5
Zdvih [mm]: 1550
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [00715085-30]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m
Dopravné valce [ks]: 5
Priemer valca [mm]: 133
Dĺžka valca [mm]: 277
Bočný doraz: motorisch
Stohovacie vidly [ks]: 2 L=1370 mm
Zdvíhanie vidiel: pneumatisch
Spúštacie ramená [ks]: 2
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [00715088-200]


Typ a rozmery reziva: 10-130x60-270x2000-5500
Rozmery balíka [mm]: 1200x1200
Vstupné valce: 11
Horizontálny posuv: 1,1 kW
Doraz: 1 x pneumatisch
Stohovacie vidly [ks]: 5 x Hub 1468 mm
Zdvíhanie vidiel: hydraulisch
Spúštacie ramená [ks]: 5
Zdvih [mm]: 1400
Spôsob posuvu ramien: 24B-1. hydraulisch
Nosnosť [kg]: 6000
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [00715088-300]


Typ a rozmery reziva: 10-130x60-270x2000-5500
Rozmery balíka [mm]: 1200x1200
Sklopná klapka: 5 x hydraulisch
Počet reťazových dráh [ks]: 5
Stohovacie vidly [ks]: 5 Hub 1470 mm
Zdvíhanie vidiel: hydraulisch
Spúštacie ramená [ks]: 5
Zdvih [mm]: 1520
Spôsob posuvu ramien: 24B-1, hydraulisch
Nosnosť [kg]: 6000
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [04512001-81]


Rozmery balíka [mm]: 1200x1200x3300
Počet reťazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenosť [mm]: 3500
Stohovacie vidly [ks]: 4 L=2545 mm
Zdvíhanie vidiel: 1,1 kW Exzenter
Zdvíhacie ramená : 4
Zdvih [mm]: 1582
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [04814002-100]


Typ a rozmery reziva: 2,0 - 6,0
Rozmery balíka [mm]: max. 1200 x 1000
Zdvíhacie ramená : 4
Prevedenie:: Typ Paternoster
Stohovacie vidly [ks]: 4 x L=1900mm
Doraz: 4 x pneumatisch
Bočný doraz: 1 x pneumatisch
Spúštacie ramená [ks]: 4 x Hub=1300mm
Nosnosť [kg]: 4100
Spôsob posuvu ramien: Fleyer Kette
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [05014001-121]


Typ a rozmery reziva: Hauptware 3,0 - 5,2 m
Rozmery balíka [mm]: 2000 x 1300
Počet reťazových dráh [ks]: 3 (2xfix + 1x verschiebbar)
Zdvíhanie priečnych dráh: hydraulisch
Doraz: 2 x 0,75 kW
Píla nulovej línie: 1x D600 feste
Posuvná píla: 1x D600
Odsun odpadu: Förderband 500
Stohovacie vidly [ks]: 3
Spúštacie ramená [ks]: 4
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [05415007-00]


Typ a rozmery reziva: 2,5 - 5,0
Rozmery balíka [mm]: max. 1200 x 1200
Zdvíhacie ramená : 6 x Typ Paternoster
Počet reťazových dráh [ks]: 5
Zarovnávacie valce [ks]: 6
Bočný doraz: einstellbar
Počet pílových kotúčov [ks]: 2 x verstellbare
Priemer pílových kotúčov [mm]: 600
Počet reťazových dráh [ks]: 9
Stohovacie vidly [ks]: 9
Doraz: pneumatisch
Spúštacie ramená [ks]: 9
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [06817001-00]


Typ a rozmery reziva: 2,0 - 6,3
Rozmery balíka [mm]: max. 1200 x 1200
Zdvíhacie ramená : 6 x Typ Paternoster
Počet reťazových dráh [ks]: 9
Zarovnávacie valce [ks]: 6
Zarážka: pneumatisch
Bočný doraz: einstellbar
Počet pílových kotúčov [ks]: 2 x verstellbare
Priemer pílových kotúčov [mm]: 600
Počet reťazových dráh [ks]: 9
Stohovacie vidly [ks]: 9
Doraz: pneumatisch
Bočný doraz: pneumatisch
Spúštacie ramená [ks]: 9
Pozri viac