216 Stohovacie zariadenie


216 Stohovacie zariadenie Stohovacie zariadenie slúži na stohovanie reziva do balíkov. Stohovače vytvárajú balíky reziva určené na sušenie alebo balíky určené na expedíciu. Balíky môžu byť rôznych rozmerov, a podľa spôsobu určenia s prekladovými latkami alebo bez nich. Prísun materiálu do stohovacieho zariadenia je zabezpečený pomocou priečnych reťazových dráh s dorazom. Na reťazových dráhach sa zhromaždí požadujúci počet reziva na jednu vrstvu. Následne sa reťazové dráhy sklopia a rezivo zostane ležať na stohovacích vidlách. Vidly sa pomocou elektromotora vysunú dopredu, kde je vrstva reziva spredu zarovnaná pomocou predného dorazu. Za vrstvou reziva sa vysunie zadný doraz, ktorý vrstvu zachytí pri sťahovaní vidiel. Po zasunutí vidiel zostáva vrstva reziva ležať na ukladacích ramenách stohovača. Ramená sa pomocou elektromotora postupne spúšťajú nižšie až do vytvorenia kompletného balíka. Zvyčajne, najmä pri koncovom stohovaní do hotových balíkov býva zariadenie doplnené o viackokúčové priečne píly, ktoré skrátia rezivo na požadovanú dĺžku. Stohovač môže byť doplnený o automatické pokladanie prekladových latiek.

<< >>


Elevator - typ paternoster [05415007-70]


Rozmery dosiek [mm]: hobľované laty L=2,5 - 5,0 m
Max. zaťaženie [kg]: 390
Celková výška [mm]: 3170
Šírka [mm]: 3070
Počet reťazových dráh [ks]: 6
Pozri viac

Stohovacie zariadenie - priečne dráhy s vidlami [02018131-50]


Dĺžka reziva: HL 2,5 - 9,0 m
Počet reťazových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenosť [m]: 2475
Rozostup unášačov [mm]: 640
Triediaca klapka: hydraulisch schwenkbar
Excenter: elektromotorisch 1,5 kW
Stohovacie vidly [ks]: 7
Zachytávač: elektromotorisch einstellbar 1,5 kW
Zarážka: pneumatisch
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [00313001-40]


Rozmery balíka [mm]: 1200x1200x5200
Počet reťazových dráh [ks]: 5 AA 2916mm
Výška dopravníka [mm]: 2300
Zarážka: x pneumatic
Stohovacie vidly [ks]: 5
Zdvíhanie vidiel: excenter 1,1 kW
Prítlak: 5 x pneumatic - alighning the layer edge
Spúštacie ramená [ks]: 5
Zdvih [mm]: 1550
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [00715085-30]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m
Dopravné valce [ks]: 5
Priemer valca [mm]: 133
Dĺžka valca [mm]: 277
Stohovacie vidly [ks]: 2 L=1370 mm
Zdvíhanie vidiel: pneumatisch
Spúštacie ramená [ks]: 2
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [00715088-200]


Typ a rozmery reziva: 10-130x60-270x2000-5500
Rozmery balíka [mm]: 1200x1200
Vstupné valce: 11
Horizontálny posuv: 1,1 kW
Stohovacie vidly [ks]: 5
Zdvíhanie vidiel: hydraulisch
Spúštacie ramená [ks]: 5 x Hub 1468 mm
Zdvih [mm]: 1400
Spôsob posuvu ramien: 24B-1. hydraulisch
Nosnosť [kg]: 6000
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [00715088-300]


Typ a rozmery reziva: 10-130x60-270x2000-5500
Rozmery balíka [mm]: 1200x1200
Sklopná klapka: 5 x hydraulisch
Počet reťazových dráh [ks]: 5
Stohovacie vidly [ks]: 5 Hub 1470 mm
Zdvíhanie vidiel: hydraulisch
Spúštacie ramená [ks]: 5
Zdvih [mm]: 1520
Spôsob posuvu ramien: 24B-1, hydraulisch
Nosnosť [kg]: 6000
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [04512001-81]


Rozmery balíka [mm]: 1200x1200x3300
Počet reťazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenosť [mm]: 3500
Stohovacie vidly [ks]: 4 L=2545 mm
Zdvíhanie vidiel: 1,1 kW Exzenter
Zdvíhacie ramená : 4
Zdvih [mm]: 1582
Zarážka: pneumatisch
Prítlak: Lage Ausgleich - pneumatisch
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [04814002-100]


Typ a rozmery reziva: (1,8) 2,0 - 6,0(6,2) m
Rozmery balíka [mm]: max. 1200 x 1200 mm
Zdvíhacie ramená : 4
Prevedenie:: Typ Paternoster
Stohovacie vidly [ks]: 4 x L=1900mm
Prítlak: 4 x pneumatisch Lage Ausgleich
Bočný doraz: 1 x pneumatisch
Spúštacie ramená [ks]: 4 x Hub=1300mm
Nosnosť [kg]: 4100
Spôsob posuvu ramien: Fleyer Kette
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [05014001-121]


Typ a rozmery reziva: Hauptware 3,0 - 5,2 m
Rozmery balíka [mm]: 2000 x 1300
Počet reťazových dráh [ks]: 3 (2xfix + 1x verschiebbar)
Zdvíhanie priečnych dráh: hydraulisch
Prítlak: 2 x 0,75 kW Lage Ausgleich
Píla nulovej línie: 1x D600 feste
Posuvná píla: 1x D600
Odsun odpadu: Förderband 500
Stohovacie vidly [ks]: 3
Spúštacie ramená [ks]: 4
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [05415007-00]


Typ a rozmery reziva: 2,5 - 5,0
Rozmery balíka [mm]: max. 1200 x 1200
Zdvíhacie ramená : 6 x Typ Paternoster
Počet reťazových dráh [ks]: 5
Zarovnávacie valce [ks]: 6
Zarážka: pneumatisch
Bočný doraz: einstellbar
Počet pílových kotúčov [ks]: 2 x verstellbare
Priemer pílových kotúčov [mm]: 600
Počet reťazových dráh [ks]: 9
Stohovacie vidly [ks]: 9
Prítlak: pneumatisch Lage Ausgleich
Bočný doraz: pneumatisch
Spúštacie ramená [ks]: 9
Prítlak: Lage Ausgleich - pneumatisch
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [06817001-00]


Typ a rozmery reziva: 2,0 - 6,3
Rozmery balíka [mm]: max. 1200 x 1200
Zdvíhacie ramená : 6 x Typ Paternoster
Počet reťazových dráh [ks]: 9
Zarovnávacie valce [ks]: 6
Zarážka: pneumatisch
Bočný doraz: einstellbar
Počet pílových kotúčov [ks]: 2 x verstellbare
Priemer pílových kotúčov [mm]: 600
Počet reťazových dráh [ks]: 9
Prevedenie::
Stohovacie vidly [ks]: 9
Prítlak: pneumatisch Lage Ausgleich
Bočný doraz: pneumatisch
Spúštacie ramená [ks]: 9
Nosnosť [kg]: 4100
Spôsob posuvu ramien: Fleyer Kette
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [07519001-240]


Dĺžka reziva: 2,5 - 6,0 m
Výkon [ks/min]: 4 vrstvy/min
Rozmery balíka [mm]: 1250x1250
Počet reťazových dráh [ks]: 9
Osová vzdialenosť [mm]: 2564+505
Sklopná klapka: pneumaticky
Stohovacie vidly [ks]: 9
Zarážka: pneumaticky
Spúštacie ramená [ks]: 9
Max. zaťaženie [kg]: 7700
Spôsob posuvu ramien: 24B-1
Zdvih [mm]: 1920
Pozri viac

Stohovacie zariadenie [07819001-50]


Dĺžka reziva: 2,0 - 4,0 m
Výkon [ks/min]: 8 vrstiev/min
Počet reťazových dráh [ks]: 15
Osová vzdialenosť [mm]: 368+1975
Zdvíhanie priečnych dráh: pneumaticky
Stohovacie vidly [ks]: 15
Doraz: pneumaticky
Spúštacie ramená [ks]: 15
Spôsob posuvu ramien: 24B-1
Zdvih [mm]: 1800
Rozmery balíka [mm]: 1200x1200-L800-4000 mm
Max. zaťaženie [kg]: 4500
Pozri viac

Stohovacie zariadenie-dvojité vidly [00717139-30]


Funkcia: slúži na stohovanie zväzkov do balíka
Rozmery balíka [mm]: 1300x1200
Počet reťazových dráh [ks]: 11
Osová vzdialenosť [m]: 3130
Stohovacie vidly [ks]: 2 vozíky x 11 vidiel
Zdvíhanie vidiel: pneumaticky
Zarážka: pneumaticky
Prítlak: zarovnávanie vrstvy - pneumaticky
Pozri viac