207 Za?elovací val?ekový dopravník


207 Za?elovací val?ekový dopravníkJedná sa o špeciálne prevedenie val?ekového dopravníka, slúžiaceho na zarovnávanie transportovaného reziva do jednej línie pred stohovaním, resp. pred vstupom do kapovacej píly, alebo triedenia reziva. Zvy?ajne nadväzuje na rozjednovací dopravník 202. Základom dopravníka je konštrukcia zváraná z výpalkov a profilov. Valce na dopravníku majú špirálovitý profil. Pri náraze dosky o pohyblivý doraz je doska zarovnaná a po špirálach posúvaná na ?alší dopravník. Valce sú pohá?ané elektromotorom pomocou centrálneho hriade?a, rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. Pohyblivý ?elný doraz tvorí oby?ajne valec so špirálou, pás alebo re?az na plastovom vedení, pohon re?aze alebo pásu je zabezpe?ený samostatným motorom. Doraz je mechanicky nastavite?ný prostredníctvom k?ukového mechanizmu. Výkon prevodovky sa ur?í v závislosti od množstva prepravovaného materiálu. D?žka dopravníka býva zvy?ajne 4-6 metrov, šírka 0,8 - 1,5 metra.

<< >>


Val?ekový dopravník na prizmy [02019146-40]


Typ a rozmery reziva: Model L=2,0 - 3,0 m
D?žka dopravníka [m]: 4250
Výška dopravníka: 370
Dopravné valce [ks]: 5 x schräg laufende
Priemer valca [mm]: 136 mm
D?žka valca [mm]: 800 (4x) und 550 (1x)
Doraz: mitlaufende Band

Za?elovací val?ekový dopravník [00808020-30]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-5,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 5400
Výška dopravníka [mm]: 870
Zarovnávacie valce [ks]: 6 mit Gewinde
Priemer valca [mm]: 153
D?žka valca [mm]: 800
Doraz: 1 x Rolle

Za?elovací val?ekový dopravník [00808020-80]


Typ a rozmery reziva: L=3,0 - 5,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 5600
Výška dopravníka [mm]: 860
Zarovnávacie valce [ks]: 6 mit Gewinde
Priemer valca [mm]: 153
D?žka valca [mm]: 1000
Doraz: 1 x Rolle

Za?elovací val?ekový dopravník [00812070-10]


Za?elovací val?ekový dopravník [00812070-20]


Za?elovací val?ekový dopravník [00817167-130]


D?žka dopravníka [mm]: 6200
Výška dopravníka [mm]: 1230
Dopravné valce [ks]: 7 mit Gewinde
Doraz: 1 x Stirnrolle
Priemer valca [mm]: 153
D?žka valca [mm]: 1040

Za?elovací val?ekový dopravník [00817169-50]


D?žka reziva: 3,0 - 7,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 6200
Výška dopravníka [mm]: 1180
Dopravné valce [ks]: 7 mit Gewinde
Doraz: 1 x Spiralrolle
Priemer valca [mm]: 153
D?žka valca [mm]: 1000

Za?elovací val?ekový dopravník [00819199-210]


D?žka reziva: 3,0 - 5,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 5460
Výška dopravníka [mm]: 1154
Dopravné valce [ks]: 6 mit Gewinde
Doraz: 1 x Spiralrolle
Priemer valca [mm]: 153
D?žka valca [mm]: 1000

Za?elovací val?ekový dopravník [00821260-180]


D?žka reziva: 3,0 - 5,2 m
D?žka dopravníka [mm]: 5850
Výška dopravníka [mm]: 940
Dopravné valce [ks]: 7 x mit Gewinde
D?žka valca [mm]: 1050
Doraz: bewegliches Band, Einstellung manuell

Za?elovací val?ekový dopravník [02015073-15]


Typ a rozmery reziva: Schnittholz
Max. za?aženie [kg]: 300
D?žka dopravníka [mm]: 6000
Výška dopravníka [mm]: 1160
Dopravné valce [ks]: 11 Stk. mit Gewinde- Drath 6 mm
D?žka valca [mm]: 1000
Sklon [° ]: Rollen 5°
Doraz: Auf 0- Linie Bandanschlag mit Motor 0.55 kW

Za?elovací val?ekový dopravník [02015083-2030]


D?žka reziva: L= 1,8 - 15,0 m
Celková šírka dopravníka [mm]: 14954
Výška dopravníka [mm]: 1129
Zarovnávacie valce [ks]: 19 x glatte, schräge
Priemer valca [mm]: 133
D?žka valca [mm]: 1150
Doraz: Band mit Motor
Prestavenie: manuell - ca. +100,-100 mm wegen 0 Linie

Za?elovací val?ekový dopravník [02016108-1010]


D?žka dopravníka [mm]: 5250
Výška dopravníka [mm]: 1010
Dopravné valce [ks]: 8 x schräg, glatt
Priemer valca [mm]: 133
D?žka valca [mm]: 1500
Doraz: 1 Stk. fest
Prevedenie:: nicht verblecht zwischen den Rollen

Za?elovací val?ekový dopravník [02016108-1120]


D?žka dopravníka [mm]: 5108
Výška dopravníka [mm]: 877
Dopravné valce [ks]: 7 x schräg, glatt
Priemer valca [mm]: 133
D?žka valca [mm]: 1800
Doraz: 1 x Fixanschlag

Za?elovací val?ekový dopravník [02312003-90]


Typ a rozmery reziva: L=2,5M
D?žka dopravníka [mm]: 3900
Výška dopravníka [mm]: 1722
Valce so skrutkovicou [ks]: 6+1
Priemer valca [mm]: 150
D?žka valca [mm]: 750

Za?elovací val?ekový dopravník [07519001-184]


D?žka reziva: 3,0 - 6,3 m
D?žka dopravníka [mm]: 5508
Výška dopravníka [mm]: 1160
Dopravné valce [ks]: 7 Stk. mit Gewinde
D?žka valca [mm]: 1000
Sklon [° ]: Rollen 8,5°
Doraz: 1 x Stirnrolle

Za?elovací val?ekový dopravník [07719001-50]


D?žka reziva: 5,2 m
D?žka dopravníka [mm]: 5916
Výška dopravníka [mm]: 960
Dopravné valce [ks]: 11 Stk. mit Gewinde
D?žka valca [mm]: 990 schräg 8°
Doraz: 0- Linie Bandanschlag mit Motor

Za?elovací val?ekový dopravník [07819001-20]


D?žka reziva: 2,0 - 4,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 4790
Výška dopravníka [mm]: 950
Dopravné valce [ks]: 7 x so špirálou
D?žka valca [mm]: 1050
Doraz: pohyblivý pás