208 Val?ekový dopravník za rámovú pílu


208 Val?ekový dopravník za rámovú píluVal?ekový dopravník slúži na transport reziva od rámovej píly na ?alšie spracovanie. Základom dopravníka sú pohá?ané valce po ktorých sa transportuje rezivo. Valce sú pohá?ané od elektromotora pomocou re?aze. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. Výkon prevodovky sa ur?í v závislosti od rýchlosti a hmotnosti prepravovaného reziva. D?žka dopravníka býva zvy?ajne 7 -9,5 metra, šírka 1,6-2m. Rám dopravníka tvorí zváraná konštrukcia z profilov a výpalkov. Val?ekový dopravník môže by? doplnený o spodné zdvíhacie valce, sklopný prie?ny doraz a prie?ne re?azové dráhy na odsun priziem, alebo bo?ného reziva. Za val?ekovým dopravníkom sa nachádza naj?astejšie ?alší val?ekový alebo pásový dopravník poprípade dopravník so strechovitou re?azou.

<< >>


Val?ekový dopravník za rámovú pílu [00908016-1410]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 9500
Výška dopravníka [mm]: 740
Dopravné valce [ks]: 12 erste Rolle mit Rippen
Priemer valca [mm]: 220
D?žka valca [mm]: 1600
Pomocný valec: 2 (1xfix; 1xheb-und senkbar)
Doraz: 1 hydraulisch
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 2600
Zdvíhanie prie?nych dráh: hydraulisch
Koncová rolka: 1 mit Rippen

Val?ekový dopravník za rámovú pílu [02009010-400]


Typ a rozmery reziva: Model L=5,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 7420
Výška dopravníka [mm]: 800
Dopravné valce [ks]: 10 (1.Rolle mit Rippen)
Priemer valca [mm]: 189
D?žka valca [mm]: 1600
Doraz: 2 x hydraulisch
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 2828
Unáša?: 116 mm